Vấn đề đấu tranh giai cấp ở việt nam hiện nay

Trên cửa hàng lý luận của C. Mác về xuất phát giai cấp, đấu tranh ách thống trị là thế tất trong xóm hội tất cả giai cấp, lực lượng và tiến trình đấu tranh kẻ thống trị trong thôn hội tư bản chủ nghĩa, bài viết chỉ ra một số chân thành và ý nghĩa có tính phương pháp luận vào việc xử lý vấn đề đấu tranh ách thống trị ở vn hiện nay.

Bạn đang xem: Vấn đề đấu tranh giai cấp ở việt nam hiện nay

Lý luận của C. Mác về giai cấp và đấu tranh giai cấp

Về nguồn gốc giai cấp

Điểm xuất xứ của C. Mác khi phân tích về thôn hội là “con bạn hiện thực”, tức không hẳn con tín đồ chung chung, trừu tượng như một vài các công ty triết học tập trước đó, mà đó là con người đang sống trong một nước nhà nhất định, một dân tộc bản địa nhất định, 1 thời đại nhất định. C. Mác đã phát hiển thị một thực sự vô thuộc hiển nhiên là: “Người ta phải có khả năng sống vẫn rồi mới hoàn toàn có thể “làm ra lịch sử”. Nhưng mong muốn sống được phải có thức ăn, thức uống, đơn vị ở, áo quần và vài thiết bị khác nữa”(1). Đây là nhu cầu đầu tiên và buổi tối thiểu của con fan để họ có thể sống, tồn tại và mong có hầu như thứ đó con người buộc nên lao động, sản xuất. Quy trình sản xuất là quá trình phối hợp thống duy nhất hữu cơ giữa người lao rượu cồn và tư liệu sản xuất. Chừng nào trong buôn bản hội có sự bóc rời giữa tín đồ lao hễ và tứ liệu sản xuất, tốt nói phương pháp khác, gồm tồn tại sở hữu tư nhân về bốn liệu sản xuất, lúc đó trong buôn bản hội xuất hiện giai cấp. Vì vậy, trong buôn bản hội nguyên thủy, khi lực lượng tiếp tế còn thấp kém, với công cụ bởi đá, gậy gộc, cung tên... Nhỏ người tạo sự sản phẩm chỉ đủ để tồn tại, gia hạn nòi giống, chưa xuất hiện sản phẩm dư thừa tương đối thì không xuất hiện chiếm dụng tư nhân về tứ liệu sản xuất, bởi đó, chưa xuất hiện thêm việc phân chia ách thống trị trong xóm hội. Đến thôn hội sở hữu nô lệ, vày xuất hiện chiếm dụng tư nhân về tư liệu sản xuất bắt buộc trong làng mạc hội lộ diện giai cấp. Công ty nô và bầy tớ là hai kẻ thống trị cơ bạn dạng đối phòng trong buôn bản hội này.

Do điều kiện lịch sử hào hùng thời kỳ bấy giờ, C. Mác không nói rõ lý do dẫn cho tới việc phân loại giai cấp, nhưng mà ông cũng xác định rằng:“Sự trường tồn của các kẻ thống trị chỉ nối liền với những quy trình phát triển lịch sử nhất định của sản xuất”(2) với đó là quy trình xuất hiện chiếm hữu tư nhân về bốn liệu sản xuất. Về sau Ph. Ăng-ghen đã làm rõ hơn: “Quy công cụ phân cần lao động là chiếc làm cơ sở cho sự phân tạo thành giai cấp”(3). Ngoài ra, Ph. Ăng-ghen còn xẻ sung, chiến tranh và cướp bóc tách đã đẩy nhanh quy trình phân hóa giai cấp: “Nhưng điều đó hoàn toàn không vứt bỏ việc áp dụng bạo lực, cướp bóc, mánh khóe cùng lừa bịp trong sự hình thành các giai cấp, cùng không cản trở thống trị thống trị, một khi đã vậy được tổ chức chính quyền sẽ củng cố vị thế của nó trên lưng các giai cấp lao hễ và biến chuyển việc thống trị xã hội thành việc tách bóc lột quần chúng”(4).

Đấu tranh thống trị là thế tất trong xã hội có giai cấp

Theo C.Mác, trong làng mạc hội bao gồm giai cấp, ách thống trị thống trị chiếm phần đoạt lao đụng của các giai cấp và thế hệ bị trị. Các giai cấp, lứa tuổi bị trị không đầy đủ bị chiếm phần đoạt tác dụng lao động mà họ còn bị áp bức về chủ yếu trị, tứ tưởng và tinh thần. Vị sự hình thành thống trị cũng là việc hình thành các công dụng khác nhau. Lợi ích thống trị không buộc phải do ý thức kẻ thống trị quy định mà vì địa vị kinh tế - buôn bản hội của ách thống trị ấy tạo nên một bí quyết khách quan. Giai cấp bóc lột lúc nào cũng cần sử dụng mọi giải pháp và phương tiện đảm bảo an toàn địa vị thống trị của họ, duy trì củng cố cơ chế kinh tế làng mạc hội cho phép họ được hưởng rất nhiều đặc quyền, đặc lợi giai cấp. Công dụng cơ bản của ách thống trị bị trị trái chiều với ích lợi cơ bản của thống trị thống trị. Đây là vì sao trực tiếp dẫn tới đấu tranh giai cấp.

Nguyên nhân chuyên sâu dẫn tới chống chọi giai cấp, theo C.Mác là xích míc giữa trình độ cách tân và phát triển cao của lực lượng cung cấp với quan tiền hệ cung ứng đã lỗi thời. Theo C. Mác, đấu tranh thống trị mà đỉnh cao là cách social chỉ rất có thể nổ ra trên các đại lý lực lượng sản xuất cải tiến và phát triển tới mức mâu thuẫn không thể giải quyết với quan tiền hệ chế tạo đã lỗi thời trong thâm tâm xã hội cũ. C.Mác gọi đấy là "tiền đề thực tiễn hoàn hảo nhất cần thiết, vì không tồn tại nó thì toàn bộ sẽ chỉ làsự nghèo nànsẽ trở nên phổ biến; cơ mà vớisự không được đầy đủ tột độthì ắt sẽ bắt đầu trở lại một cuộc tranh đấu để giành các cái cần thiết, thay là bạn ta lại không tránh khỏi lâm vào hoàn cảnh cũng sự ti luôn tiện trước đây”(5).

Sự cải cách và phát triển khách quan lại của lực lượng sản xuất tất yếu hèn dẫn tới sự việc xã hội cần xóa bỏ bằng cách này hay phương pháp khác quan liêu hệ chế tạo cũ và sửa chữa nó bởi một kiểu dáng quan hệ phân phối mới, tương xứng với trình độ cải cách và phát triển của lực lượng sản xuất: “Tới một giai đoạn phát triển nào đó của chúng, các lực lượng cấp dưỡng vật hóa học của xã hội xích míc với đa số quan hệ sản mở ra có... Trong các số ấy từ trước mang đến nay các lực lượng sản xuất vẫn vạc triển. Từ khu vực là những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất, phần lớn quan hệ ấy biến những xiềng xích của các lực lượng sản xuất… lúc đó bắt đầu thời đại một cuộc phương pháp mạng làng hội”(6) đó đó là cách mạng xã hội hay chống chọi giai cấp.

Lực lượng và quy trình đấu tranh kẻ thống trị trong làng mạc hội tư bạn dạng chủ nghĩa

TrongTuyên ngôn của Đảng cùng sản, C.Mác với Ph.Ăng-ghen đang phân tích lý do cuộc đấu tranh ách thống trị dẫn tới sự sụp đổ của cơ chế phong kiến để hình thành yêu cầu xã hội bốn bản: “... Bọn họ đã thấy rằng, những tư liệu cấp dưỡng và trao đổi, làm các đại lý cho kẻ thống trị tư sản hình thành, đang được tạo nên trong lòng buôn bản hội phong kiến. Những tư liệu cung cấp và dàn xếp ấy, cải cách và phát triển tới một trình độ chuyên môn nhất định nào kia thì... Tất cả những dòng đó đều biến thành xiềng xích. Nên đập tan đầy đủ xiềng xích ấy... Nắm vào chính là sự đối đầu và cạnh tranh tự do, cùng với một chế độ xã hội và chính trị thích hợp ứng, với việc thống trị kinh tế và bao gồm trị của giai cấp tư sản”(7). Như vậy, sự ra đời của thủ tục sản xuất tư bản là tất yếu khách quan và là cách tiến to con trong tiến trình phát triển lịch sử vẻ vang - thôn hội và mặc dù quan hệ sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa đang giải phóng lực lượng sản xuất. Song, thực ra đó chỉ là sự thay thế chính sách sở hữu tứ nhân về tứ liệu cấp dưỡng của ách thống trị địa chủ, bằng cơ chế sở hữu bốn nhân về bốn liệu cung cấp của kẻ thống trị tư sản, thay thế phận làm thuê, làm cho mướn của người nông nô đến địa nhà bằng cuộc đời làm mướn của giai cấp công nhân cho kẻ thống trị tư sản. Vị thế, mâu thuẫn về tiện ích giữa kẻ thống trị tư sản và vô sản lại tương tự như địa nhà và nông nô tiếp tục ra mắt trong lòng buôn bản hội tư bạn dạng chủ nghĩa. Xích míc này ko thể xử lý trong xã hội tư phiên bản và là nguyên nhân của cuộc chiến đấu giữa giai cấp tư sản và vô sản. Do vậy: “những khí giới mà kẻ thống trị tư sản đã dùng để làm đánh đổ chế độ phong kiến thì ngày này quay lại đập vào thiết yếu ngay giai cấp tư sản”(8). Nghĩa là, lịch sử hào hùng đã tạo nên chủ nghĩa tư bản hiện đại và cho lượt nó lại trở thành đồ vật cản của tân tiến nhân loại. Đồng thời các ông khẳng định, trong làng hội tư phiên bản chủ nghĩa, toàn bộ các giai cấp, các tầng lớp trung gian bị bóc tách lột phần đa đấu tranh phòng lại ách thống trị tư sản. Nhưng, “Trong toàn bộ các thống trị hiện đang trái chiều với giai cấp tư sản thì chỉ có thống trị vô sản là ách thống trị thực sự giải pháp mạng. Toàn bộ các giai cấp khác rất nhiều suy tàn cùng tiêu vong với sự trở nên tân tiến của đại công nghiệp”(9). Đây là trong những tư tưởng cơ bạn dạng của trình bày đấu tranh ách thống trị của công ty nghĩa Mác. Về sau V.I Lê-nin đã và đang khẳng định: “Điểm chủ yếu trong đạo giáo của Mác là ở trong phần nó sẽ làm minh bạch vai trò lịch sử vẻ vang thế giới của kẻ thống trị vô sản”(10).

Sứ mệnh lịch sử hào hùng của kẻ thống trị vô sản chưa phải là “ý mong mỏi nhân tạo”, hoặc “lựa để ngông cuồng” của C.Mác mà vì địa vị tài chính - làng hội khách quan quy định. Bởi, ách thống trị vô sản là sản phẩm của nền đại công nghiệp, đại diện thay mặt cho cách thức sản xuất tiên tiến và phát triển của thời đại, là đại biểu chân chính duy tuyệt nhất cho lợi ích toàn xóm hội, là một kẻ thống trị cách mạng cùng duy độc nhất vô nhị chỉ bao gồm nó mới có tính triệt để giải pháp mạng, từ giải phóng cho bạn và giải phóng đến xã hội. Nói phương pháp khác, giai cấp vô sản không thể giải phóng mình còn nếu không đồng thời hóa giải toàn xã hội.

Tiến trình của trận đấu tranh kẻ thống trị mà C.Mác chỉ ra diễn ra theo hai bước.Trước hếtlà kẻ thống trị vô sản liên hiệp lại, thành lập và hoạt động các đoàn thể, tạo điều kiện cho sự ra đời chính đảng vô sản. đằng sau sự lãnh đạo của bao gồm đảng vô sản, ách thống trị vô sản dùng đấm đá bạo lực lật đổ toàn thể chính quyền tư sản.Sau khiđạt được cơ quan ban ngành “giai cấp vô sản sẽ sử dụng sự thống trị của chính mình để từng bước một đoạt lấy toàn thể tư phiên bản trong tay ách thống trị tư sản, để tập trung tất cả những nguyên lý sản xuất vào tay đơn vị nước, tức là ách thống trị vô sản sẽ được tổ chức thành giai cấp thống trị”(11). Tuy nhiên, trong một số tác phẩm đầu đời, C. Mác chưa nhìn thấy được tính tinh vi của cuộc chiến đấu giai cấp. Bởi vậy, sau khoản thời gian tổng kết thực tiễn đấu tranh ách thống trị của các nước Pháp, Đức, đặc biệt là Công thôn Pa-ri, C.Mác đã gồm những bổ sung lý luận về đấu tranh giai cấp cụ thể hơn khi ông khẳng định: dân cày là đồng minh tự nhiên và thoải mái với ách thống trị vô sản, “công nhân Pháp cần yếu tiến lên được một cách nào, cùng cũng tất yêu đụng đến một gai tóc làm sao của cơ chế tư sản, trước lúc mà đông đảo nhân dân đứng giữa kẻ thống trị vô sản và ách thống trị tư sản, có nghĩa là nông dân và thống trị tiểu bốn sản”(12) với trong cuộc đấu tranh kẻ thống trị sắp tới, thống trị vô sản chưa hẳn là trả thiện cỗ máy nhà nước sẵn bao gồm mà nên “đập tan” bộ máy nhà nước đó, đôi khi phải triển khai cách mạng không ngừng. Điều này mang lại thấy, trình bày về công ty nước của ách thống trị vô sản trong cuộc đấu tranh thống trị là cách tiến nhiều năm so với những tác phẩm viết vào tối trước của bí quyết mạng 1848.

Cũng trải qua việc tổng kết thực tiễn trào lưu đấu tranh kẻ thống trị giai đoạn 1848 - 1851, C. Mác vẫn khẳng định: để thực hiện được sứ mệnh lịch sử hào hùng của mình, kẻ thống trị vô sản phải triển khai cách mạng không xong xuôi và sự chuyên chính giai cấp - chuyên bao gồm vô sản, “Chủ nghĩa buôn bản hội này là lời tuyên bố cách mạng không ngừng, là chuyên chính thống trị của giai cấp vô sản, coi đó là quy trình quá độ tất yếu nhằm đi đến xóa bỏ những khác biệt thống trị nói chung, xóa bỏ toàn bộ những quan tiền hệ cung ứng làm cửa hàng cho đông đảo sự khác biệt ấy, xóa bỏ tất cả những quan hệ xã hội đam mê ứng với số đông quan hệ cung ứng đó, nhằm đi đến cải biến toàn bộ những tứ tưởng phát sinh ra từ gần như quan hệ cấp dưỡng đó”(13). Điều đó đến thấy, từ nhà nghĩa tư phiên bản lên công ty nghĩa làng mạc hội ko thể không tồn tại một thời kỳ quá độ về thiết yếu trị. Nhà nước của thời kỳ quá độ này là nền chuyên thiết yếu của thống trị vô sản cùng giữa buôn bản hội tư bản và xã hội cùng sản có 1 thời kỳ cải biến biện pháp mạng từ làng mạc hội trước đến xã hội sau. Tương ứng với thời kỳ ấy là 1 thời kỳ vượt độ bao gồm trị trong những số đó nhà nước chẳng thể làm khác hơn là chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. C. Mác viết: “Giữa xóm hội tư bạn dạng chủ nghĩa và xã hội cộng sản nhà nghĩa là một trong những thời kỳ cải biến phương pháp mạng từ xã hội nọ sang làng mạc hội kia. Yêu thích ứng cùng với thời kỳ ấy là 1 trong thời kỳ thừa độ bao gồm trị, cùng nhà nước của thời kỳ ấy cần thiết là cái gì khác hơn lànền chuyên bao gồm cách mạng của ách thống trị vô sản”(14).

“1. Sự mãi mãi của các kẻ thống trị chỉ gắn liền với những quy trình phát triển lịch sử dân tộc nhất định của sản xuất.

Xem thêm: Các Cụm Từ Và Mẫu Câu Dùng Khi Thuyết Trình Bày Tiếng Anh Là Gì

2. Trận đấu tranh kẻ thống trị nhất thiết vẫn dẫn mang đến chuyên thiết yếu vô sản.

3. Bản thân nền chuyên chính này chỉ là cách quá độ tiến tới thủ tiêu tất cả mọi thống trị và tiến tới một thôn hội không giai cấp”(15).

Khẳng định điều này, C. Mác mang lại rằng, cuộc đương đầu của thống trị vô sản là nhằm giải phóng con tín đồ khỏi chế độ bóc lột tư phiên bản chủ nghĩa và xóa khỏi hoàn toàn chính sách người bóc tách lột người. Vày vậy, đây là cuộc chiến đấu gay go và phức tạp nhất trong kế hoạch sử. Cuộc chống chọi này tất yếu dẫn mang đến chuyên bao gồm vô sản. Nhưng, chuyên chủ yếu vô sản chưa hẳn là mục đích ở đầu cuối cuộc chiến đấu của kẻ thống trị vô sản. Nó chỉ là bước quá độ nhằm tiến tới thủ tiêu gần như giai cấp, tiến tới thôn hội không có giai cấp. Vào thời kỳ quá độ, giai cấp vô sản rất cần phải sử dụng nền chuyên chính của bản thân để thường xuyên cuộc chống chọi trong điều kiện mới. Như vậy, ngay từ khi ách thống trị vô sản ra đời thì cuộc đấu tranh của nó với giai cấp tư sản với các thống trị bóc lột không giống cũng xuất hiện. Cuộc chiến đấu đó ra mắt thường xuyên, tiếp tục cả khi kẻ thống trị vô sản không giành được cơ quan ban ngành từ tay ách thống trị thống trị cũ, lẫn khi đã cấu hình thiết lập được chính quyền cách mạng của mình và sử dụng chính quyền ấy như một cơ chế để xuất bản xã hội mới. Tuy nhiên, nội dung và bề ngoài đấu tranh kẻ thống trị ở các thời kỳ giải pháp mạng khác biệt lại tất cả sự khác nhau do điều kiện lịch sử ví dụ quy định.

Vận dụng lý luận về thống trị và đấu tranh giai cấp của C.Mác để xử lý vấn đề này ở nước ta hiện nay

Vận dụng giải thích về thống trị và đấu tranh kẻ thống trị của C.Mác để giải quyết và xử lý vấn đề này sinh hoạt nước ta bây giờ cần cửa hàng triệt một số trong những vấn đề có ý nghĩa cách thức luận sau:

Một là, phải bám đít điều kiện lịch sử dân tộc - làng hội ví dụ Việt phái nam trong quy trình tiến độ hiện nay. Đấu tranh kẻ thống trị là một quá trình phức tạp trong sự chuyển vận của lịch sử dân tộc - xóm hội, một xu cố tất yếu, rõ ràng của làng mạc hội có giai cấp. Quá trình này không nhờ vào vào việc người ta bao gồm quan niệm ra làm sao về nó. Mà mong đưa ra những kết luận khái quát đúng mực về nó, cần phải nghiên cứu và phân tích những sự kiện lịch sử vẻ vang cụ thể, so sánh sự vận động của các sự kiện lịch sử vẻ vang đó một cách tỉ mỉ, cụ thể với một thể hiện thái độ khách quan, biện chứng. Phần lớn phân tích của C.Mác về các sự kiện lịch sử ở Pháp trong thời điểm 1848 - 1850, 1851 và 1871 đã chứng tỏ điều đó.

Trong điều kiện bây chừ ở Việt Nam, Đảng ta chủ trương phát triển kinh tế tài chính nhiều thành phần nhằm mục đích tạo đk để phần đa giai cấp, số đông tầng lớp trong xã hội rất có thể phát huy hết tiềm năng của mình, đóng góp phần làm đến dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong toàn cảnh đó, có quan điểm cho rằng, tránh việc đặt vấn đề đấu tranh thống trị vì nó đang dẫn mang đến phân tán lực lượng, phân chia rẽ lực lượng. Đây là 1 trong những quan điểm không đúng, bởi vì sự tồn tại của những thành phần kinh tế tức là còn sở hữu tư nhân về bốn liệu sản xuất, tức là còn sống thọ các thống trị trong làng hội, thế nên không thể vứt bỏ đấu tranh giai cấp. Đấu tranh ách thống trị cũng là 1 trong những tất yếu rõ ràng trong đầy đủ xã hội có giai cấp. đang là mộng tưởng nếu mang lại rằng: buôn bản hội Việt Nam bây chừ không còn sự biệt lập giai cấp, không hề mâu thuẫn giai cấp, không còn đấu tranh giai cấp. Nhưng, cũng sẽ là sai lầm nếu phân chia các thống trị trong thôn hội Việt Nam bây giờ thành hai lực lượng đối chọi về mặt lợi ích. Vấn đề nhận thức đúng chuẩn tính chất, ngôn từ của cuộc đấu tranh thống trị ở nước ta hiện thời sẽ giúp bọn họ xử lý một phương pháp khoa học quan hệ xã hội - giai cấp, đưa sự nghiệp thay đổi tới chiến thắng lợi.

Hai là, Việt nam là nước đã giành được chính quyền về tay kẻ thống trị công nhân và sau khoản thời gian có chủ yếu quyền, cuộc chiến đấu của kẻ thống trị công nhân vẫn phải tiếp tục trong đk mới, với tính chất gay go, phức tạp, xuất hiện ngày càng nóng bức hơn. Phương châm đấu tranh của ách thống trị công nhân cũng nắm đổi, từ phương châm tất cả nhằm giành chính quyền chuyển sang phương châm cơ bạn dạng và đa số là phạt triển tài chính nhằm giữ vững kết quả này cách mạng. Vì vậy, thực chất cuộc đấu tranh ách thống trị ở Việt Nam hiện nay là cải tiến và phát triển lực lượng sản xuất đạt mức trình độ cao, đồng thời từng bước xây dựng quan tiền hệ thêm vào tiến bộ, phù hợp với trình độ chuyên môn mới của lực lượng sản xuất. Bởi theo C.Mác, lý do sâu xa của đấu tranh kẻ thống trị là mâu thuẫn giữa quan tiền hệ cung cấp không tương xứng với trình độ cải tiến và phát triển của lực lượng sản xuất.

Nguyên nhân chuyên sâu ra đời ách thống trị cũng là vì sự phát triển của lực lượng cung cấp và yêu mong khách quan trước tiên để xã hội không hề tồn tại giai cấp, xóa bỏ ách thống trị cũng là vì lực lượng sản xuất cải cách và phát triển tới trình độ rất cao. Trong lúc Việt Nam hiện nay đi lên xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội từ một xuất phân phát điểm thấp, tuy sẽ qua vài ba thập kỷ xây dựng, phạt triển kinh tế nhưng trình độ lực lượng sản xuất vẫn còn thấp yếu và cải tiến và phát triển không đồng số đông giữa những vùng, miền. Vày vậy, trọng trách trước đôi mắt là cách tân và phát triển lực lượng sản xuất đạt mức trình độ cao. Cạnh bên đó, phải lựa chọn hình thức quan hệ sản xuất tương xứng với chuyên môn đa dạng, phức hợp của nước ta hiện nay.

Ba là, trong cơ cấu giai cấp - làng mạc hội ở vn hiện nay, ngoài kẻ thống trị công nhân, nông dân, thế hệ trí thức và các tầng lớp nhân dân lao hễ khác, còn có phần tử tư sản, tiểu tư sản, các thế lực thù địch chống phá công ty nghĩa làng mạc hội. Cùng với kết cấu giai cấp đó, thế tất nảy sinh xích míc giữa công dụng của những người lao động làm thuê với tầng lớp tư sản và mâu thuẫn giữa sự trở nên tân tiến tự giác (có mục đích, có điều khiển) theo con phố xã hội chủ nghĩa với định hướng tự phát đi lên chủ nghĩa bốn bản. Trong đk đó, bao gồm quyền giai cấp vô sản phải liên tục sử dụng phương thức cách mạng ko ngừng, thực hiện chuyên bao gồm vô sản của bản thân để đập chảy mọi âm mưu của những thế lực thù địch, đồng thời lý thuyết chính trị cho cân xứng với kim chỉ nam chủ nghĩa thôn hội mà Đảng với Nhân dân ta vẫn chọn. Hay nói bí quyết khác, cần áp dụng tổng hợp, linh động các bề ngoài đấu tranh, trong những số đó có hoà bình và bạo lực, giáo dục thuyết phục với pháp chế với hành chính. Sử dụng hiệ tượng đấu tranh như thế nào tuỳ trực thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt, đk mới hiện nay, không được cách điệu cuộc đương đầu giai cấp, dẫn đến sự rụt rè, không dám đổi mới; đồng thời, không được coi nhẹ, coi thường đương đầu giai cấp, dẫn đến mơ hồ, mất cảnh giác.

Muốn đạt được phương châm xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội, muốn bảo đảm thắng lợi trong cuộc tranh đấu chống lại những thế lực thù địch, thì kẻ thống trị công nhân việt nam phải xây dựng, củng nạm và phát huy được khối hợp thể giữa giai cấp công nhân - nông dân với tầng lớp trí thức. đề xuất củng vậy và tăng cường được sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, thống trị công nhân phải nắm rõ công cầm cố chuyên thiết yếu của mình, có nghĩa là phải xây đắp nhà nuớc làng mạc hội công ty nghĩa vững mạnh, phát triển thành một giải pháp trấn áp những thế lực đi ngược lại tác dụng của nhân dân.

-----------------------

(1), (5), (15) C. Mác và Ph. Ăng-ghen:Toàn tập, t.3, Nxb. Thiết yếu trị quốc gia, H. 1995, tr.40; 49; 662

(2) C. Mác và Ph. Ăngghen: Sđd, t.28, tr.662.

(3), (4) C. Mác và Ph. Ăngghen:Sđd, t.20, tr.390, 391

(6) C.Mác cùng Ph. Ăngghen:Sđd, t.13, tr.15

(7), (8), (9), (11) C. Mác và Ph. Ăng-ghen:Sđd, t.4, tr.603 - 604, 605, 610, 626