USAGE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Usage là gì

*
*
*

usage
*

usage /"ju:zid / danh từ cách dùng, bí quyết sử dụng (ngôn ngữ học) phương pháp dùng thông thường biện pháp đối xử, cách đối đ ito meet with hard usage: bị bạc tình đ i bị hành hạ thói quen, tập quán, tục lệ, lệ thườngsocial usage(s): tập cửa hàng x hộithe usages và customs of a country: phong tục tập tiệm của một nước
sử dụngbandwidth usage: áp dụng dải tầnbandwidth usage: thực hiện dải thônghigh usage route: đường áp dụng nhiềumonument usage conditions: quy định sử dụng di tíchstorage usage map: sơ đồ áp dụng bộ nhớstorage usage map: bản đồ sử dụng bộ nhớusage label: nhãn chỉ dẫn sử dụngusage restrictions, limitations: giới hạn sử dụngusage restrictions, limitations: sự giảm bớt sử dụngsự dùngsự sử dụngLĩnh vực: toán & tincách sử dụnghigh usage routeđường chọn trước tiênhigh usage routeđường trực tiếpnative mode usagecách dùng cơ chế riêngstorage usage mapsơ đồ dùng bộ nhớusage (n)sử dụngusage loadtải nhiệt độ khai thácusage loadtải sức nóng tiêu dùngcách sử dụng thông thườngsự sử dụngaverage monthly usagetiêu hao trung bình hàng thángcommercial usagetập tiệm thương mạicustoms and usage of international tradetập quán thương mại dịch vụ quốc tếmaterial usage standardstiêu chuẩn chỉnh sử dụng đồ liệumaterials usage standardstiêu chuẩn chỉnh sử dụng đồ gia dụng liệuproduct usage ratesuất áp dụng sản phẩmproduct usage ratexuất xứ dùng sản phẩmtrade usagetập quán thương mạitrade usagetập quán, cửa hàng lệ yêu thương mạiusage of tradetập cửa hàng thương mạiusage pullchỉ số sức lôi cuốn quảng cáo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): usage, use, disuse, misuse, usefulness, user, reuse, reusable, used, disused, unused, useful, useless, usefully


*

Xem thêm: Phytochemicals Là Gì - Các Hóa Chất Thực Vật Trong Thực Phẩm

*

*

usage

Từ điển Collocation

usage noun

1 way/amount that sth is used

ADJ. heavy, high high energy usage | low | normal With normal usage, the equipment should last at least five years. | drug Drug usage by teenagers has increased in recent years. | energy | water

VERB + USAGE increase | reduce

USAGE + VERB increase | fall

PREP. ~ of Usage of computers in schools is increasing.

2 way that words are used

ADJ. common, everyday, general, normal, ordinary, popular That word is no longer in common usage. | current, modern a book on current English usage | actual Actual usage of the word is different from the meaning given in the dictionary. | correct | American, English, etc. | language, linguistic, word | colloquial

VERB + USAGE come into, enter The term ‘eco-tourism’ entered common usage in the 1990s.

PREP. in ~ The word has a slightly different meaning in popular usage.

PHRASES patterns of usage Dictionary definitions tend to lớn show stereotypical patterns of usage.

Từ điển WordNet


File Extension Dictionary

Snort File

English Synonym và Antonym Dictionary

usagessyn.: handling method practice procedure treatment use way