NGHĨA CỦA TỪ UNIQUE

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nghĩa của từ unique

*
*
*

unique
*

unique /ju:"ni:k/ tính từ chỉ bao gồm một, duy nhất, solo nhất, vô songunique meaning: nghĩa duy nhấtunique aim: mục tiêu duy nhấtunique son: nhỏ một (thông tục) kỳ cục, kỳ lạ đời, dị thườngyou are unique: anh kỳ thật, anh quái lạ thật danh từ thứ duy nhất, vật dụng chỉ gồm một không hai
độc nhấtunique number: số độc nhấtunique value: quý giá độc nhấtđơn trịduy nhấtnon quality alternate key: khóa sửa chữa thay thế không duy nhấtunique data: tài liệu duy nhấtunique existence: mãi sau duy nhấtunique factorisation: nhân tử hóa duy nhấtunique factorization: nhân tử duy nhấtunique factorization domain: miền nhân tử hóa duy nhấtunique file: tập tin duy nhấtunique identifier: định danh duy nhấtunique index: chỉ số duy nhấtunique key: khóa duy nhấtunique postal name: tên bưu chủ yếu duy nhấtunique record: bản ghi duy nhấtunique solution: nghiệm duy nhấtunique value: quý hiếm duy nhấtunique word detection: sự dò từ tốt nhất (vô tuyến đường vũ trụ)Lĩnh vực: toán và tinduy nhất đơn trịunique buildingnhà cá biệt
*

Xem thêm: Vi Khuẩn Lậu Sống Ở Đâu - Vi Khuẩn Lậu Sống Được Bao Lâu

*

*

unique

Từ điển Collocation

unique adj.

VERBS be | make sb/sth Its magnificent proportions make this palace chất lượng among the buildings of the world.

ADV. quite, totally, truly The thành phố has an atmosphere which is quite unique. | by no means, far from, hardly Although such a case is rare, it is by no means unique. | almost, virtually | apparently

PREP. to This monkey is chất lượng to the island.

Từ điển WordNet


adj.

highly unusual or rare but not the single instance

spoke with a chất lượng accent

had quality ability in raising funds

a frankness chất lượng in literature

a quality dining experience


English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: alone(p) singular unequaled unequalled unique(p) unparalleled