Tu tịnh độ là gì

 Ngày nay, những ngườiniệm Phật A Di Đà để ước vãng sinh Tây phương rất Lạc. Điều này tương xứng với đạinguyện của đức phật A Di Đà cứu vãn độ bọn chúng sinh về cõi tịnh thổ của Ngài nhằm tiếptục tu hành cho tới ngày thành Phật.

 Do sự mong ước của mộtsố người hâm mộ nên tôi viết ra hầu hết điều căn bạn dạng của Pháp Môn Tịnh Độ cùng của việcHộ Niệm để giúp đỡ người tu biết làm nạm nào để được vãng sanh, làm sao biết một người khi chếtđược vãng sinh tốt không; có mấy phương thứctu Tịnh Độ, gồm bao nhiêu giải pháp niệm Phật, và người tu phảilàm hầu như gì để đạt tác dụng mỹ mãn?

 Mong rằng: người tuPháp Môn Niệm Phật A Di Đà xay ngẫm thật kỹ, ghi nhớ đều điều phân tích khuyếntấn vào cuốn cẩm nang này trước khi bắt đầu thực hành, và sau này thỉnh thoảngnên hiểu lại nhằm được nhắc nhở.

 Mặc dù trong sách nêura rất nhiều điều, nhưng chưa nói hết được mọi đưa ra tiết, cách mô tả văn từ bỏ còn khuyếtđiểm, mong các vị Thiện trithức bỏ qua mất cho, tín đồ viết muôn phần thành thật nhiều tạ.

 Sau chót, chân thành lạy tạ và xin phép qúyThiện tri thức, Phật tử, v.v... Sẽ viết, dịch, in, ấn tống, xuất bản Kinh sách,đăng trên mạng, nhờ đó quyển sách “Pháp Môn Tịnh Độ” được thành hình đầy đủ.

Bạn đang xem: Tu tịnh độ là gì


Milpitas, Cali.USAngày 16 - 10 - 2011NamMô mê say Ca Mâu Ni PhậtNamMô A Di Đà Phật.Toàn ko Đỗ Đăng Tiến

 

 

DẪN NHẬP

 

TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?

 

 Tịnh là im re yên ổn trong sạch, Độ là cứu vãn giúp, Tịnh Đ tự chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanhtịnh.

 Trong hư không bao la vôbiên: bao gồm vô lượng cõi nước (hành tinh), trong những đó gồm cõi Tịnh, bao gồm cõi Uế (nhưSa Bà). Chúng sinh bao gồm tâm tịnh sinh về cõi Tịnh, có tâm uế sinh về cõi uế; nếusinh về cõi uế thì nghiệp chướng từng ngày một sâu nặng, khó thành tựu pháp lành;còn sinh về cõi Tịnh thì nghiệp chướng từng ngày một tiêu trừ, dễ thành công pháplành; ngay cả các cõi tịnh thổ cũng có không ít sai biệt, trong những số ấy cõi thù thắngnhất là quả đât Tây Phương cực Lạc.

 Để được đầy đủ và gồm thứ lớp, trước hết đề nghị lược qua về ba Kinh căn bảncủa Tịnh Độ Tông, sau bàn cho phương giải pháp tu, những điều cần hiểu rõ và chuẩn chỉnh bị.Sau chót nói tới cách thực hành từng ngày của người tu Tịnh Độ. Bọn họ cùng theo dõi:

 

MỤC 1:

LƯỢC kinh A DI ĐÀ:

I) - CÕI TỊNH ĐỘ TRANGNGHIÊM:

 Một thời Đức Phật ngựtại Tịnh xá Kỳ Hoàn, vườn cấp cho Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trămnăm mươi vị Tỳ kheo; dịp đó, có vô số nhân tình Tát, Chư Thiên, Thiên Long chén bát Bộ vàtứ chúng tham dự.

 Bấy giờ ông phật bảo TỳKheo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ phía trên qua châu mỹ quá mười muôn ức cõi Phật (1)(xa quá 10 tỷ quyết toán giải ngân Hà), có quả đât tên là rất Lạc, trong trái đất đó cóđức Phật hiệu là A Di Đà (2) bây chừ đang nói pháp.

 Xá Lợi Phất, cõi đóvì sao tên là rất lạc?

 Vì chúng sanh trong cõiCực Lạc không tồn tại những sự khổ, chỉ hưởng số đông điều vui; trong cõi đó tất cả bảytừng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bẩy từng hàng cây, đều bằng bảy báu bao bọcgiáp vòng.

 Lại tất cả ao bởi bẩy báu,trong ao đầy nước đầy đủ tám công đức (3);đáy ao thuần dùng kim cương làm mèo trải trên đất bởi vàng. Kim cương bạc, lưu lại ly,pha lê hòa hợp thành phần đông thềm mặt đường ở bốn bên ao; bên trên thềm đường bao gồm lầu gác cũngđều nghiêm sức bằng bảy báu là: vàng, bạc, lưu lại ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mãnão.

 Trong ao tất cả hoa sen lớnnhư bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh nắng xanh, sắc rubi thời ánh sáng vàng, sắcđỏ thời ánh sáng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sáng trắng, nhiệm mầu thơm non trongsạch. 

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc chiến thắng công đức nghiêm túc như thế.

 Trong cõi của đức Phậtđó, thường trỗi (vang lên) nhạc trời, đất bởi vàng ròng, hôm mai sáu thời (4) rải hoa trời Mạn đà la; chúngsanh vào cõi đó thường vào khoảng sáng sớm, phần đa lấy giỏ đựng gần như hoa thơm đemcúng nhường mười muôn ức ông phật ở mười phương, mang lại giờ nạp năng lượng liền trở về bản quốcăn cơm kết thúc đi tởm hành (5).

 Xá Lợi Phất, cõi cực Lạcthành tựu công đức nghiêm túc như thế.

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓIKINH

 

 Lại nữa, cõi đó thường cónhững như là chim mầu sắc dễ thương lạ thường, như chim Bạch hạc, Khổng-tước,Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; hầu như giống chim đó sớm hôm sáuthời hót tiếng hòa nhã.

 Tiếng chim kia diễn nóinhững pháp như Năm căn (6), Năm lực (7),Bảy giác đưa ra (8), Tám thánh đạo (9), v.v... Bọn chúng sanh trong cõi kia nghetiếng chim dứt thảy mọi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

 Xá-Lợi-Phất! Ông chớ chorằng các giống chim đó là do tội báo sinh ra, vày cõi rất Lạc không tồn tại bađường ác, Xá-Lợi-Phất, cõi đó tên mặt đường ác còn không tồn tại huống là có sự ác sao?Những giống chim đó là vì đức Phật A Di Đà ao ước cho tiếng pháp được tuyên lưu(bày tỏ chuyền đi) mà đổi khác ra đó thôi.

 Trong cõi rất Lạc, giónhẹ thổi động những hàng cây báu và cồn mành lưới báu, làm vang ra tiếng vidiệu, ví như trăm ngàn vật dụng nhạc đồng hòa chung; bạn nào nghe tiếng đó tựnhiên số đông sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá-Lợi-Phất: cõi rất Lạcthành tựu công đức nghiêm túc như thế.

 

II) - DIỆU THẮNG CỦA PHẬTA DI ĐÀ:

 

 Xá-Lợi-Phất: Ông suy nghĩ sao, Đức Phật kia vìsao hiệu là A Di Đà? 

 Vì ông phật đó gồm hàoquang sáng sủa chói soi xuyên suốt vô lượng các cõi mười phương không bị chướng trinh nữ (vôlượng quang); Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sinh sống vô lương A Tăng tỳ kiếp (vôlượng thọ). Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp rồi (1 kiếp = 16triệu 800 nghìn năm).

 Lại vào cõi nước CựcLạc gồm vô lượng Thanh Văn đệ tử các là bậc A La Hán, chẳng yêu cầu tính đếm nhưng cóthể biết hết được, hàng tình nhân Tát bọn chúng cũng đông như thế.

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành công công đức nghiêm túc như thế.

 Lại nữa, cõi cực Lạc,những bọn chúng sanh vãng sinh đến này đều là bậcbất thóai chuyển (10) (không bị đọa nữa); trong số ấy córất nhiều vị bực duy nhất sanh té xứ (chuẩn bị thành Phật), số đó khôn xiết đông, chẳngphải tính đếm cơ mà biết hết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng rất nhiều a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

 Chúng sanh như thế nào nghenhững điều bên trên đây, đề nghị phát nguyện mong sinh lịch sự cõi nước đó, vị sao? Vì:được cùng với các bậc Thượng thiện nhân ở và một chỗ. 

 

III) - NHÂN CỦA VÃNG SINH:

 Xá-Lợi-Phất! Chẳng cóthể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sinh lịch sự cõi đó.

 Nếu có thiện nam giới tử,thiện con gái nhân nào nghe nói đức phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc haingày, hoặc cha ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày,một lòng không tán loạn. Thời fan đó đến lúc lâm tầm thường (chết) được ông phật ADi Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân làm việc trước người đó. Người đó lúc chết tâmthần ko điên đảo, ngay tức khắc được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của ông phật A DiĐà.

Xem thêm: Vải Xô Nhật Mua Ở Đâu Hà Nội Xịn, Vải Xô Nhật Mây Nhiều Màu

 Xá Lợi Phất, ta thấy cónhững tác dụng ấy bắt buộc nói gần như lời như thế, nếu có chúng sinh nào nghe nhữnglời trên, cần phát nguyện sinh thanh lịch cõi cực Lạc.

 

IV) - CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN:

 Nói xong, tiên phật bảoTôn trả Xá Lợi Phất:

- Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể suy nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thì hằng hà sa số chư Phật ở mọi sáu Phương Đông tây-nam BắcTrên Dưới phần đông ở trên nước các Ngài, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm (nói chân thật)trùm khắp cõi tam thiên đại thiên (1 cõi Phật) mà nói lời thật thà rằng:"Chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin xưng tán công đức chẳng thể nghĩ bàncủa Kinh: “Nhất Thiết (một lòng) Chư Phật Sở Hộ (độ cho) Niệm (nhớ) Này",vì sao tên là kinh Nhất-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

 Vì nếu có thiện phái mạnh tử,thiện chị em nhân nào nghe gớm này, cùng nghe thương hiệu của tiên phật A Di Đà nhưng mà thọtrì, thì các thiện nam tử cùng thiện bạn nữ nhân ấy hồ hết được toàn bộ các đức Phậthộ niệm, phần nhiều được ko thoái chuyển địa điểm đạo Vô Thượng chính Đẳng chủ yếu Giác (bậc giác ngộ hiểu biết chân chính,không còn bậc nào hơn được nữa).

 Cho nên, các ông đềunên tin dìm lời của Ta cùng của Chư Phật nói; nếu như có fan đã phạt nguyện, đangphát nguyện, vẫn phát nguyện hy vọng sinh về cõi nước của đức phật A Di Đà, nhữngngười ấy số đông được không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,thời đã sinh sang, đang sanh sang, hoặc đã sinh sang.

 Xá-Lợi-Phất! cho nêncác thiện nam giới tử thiện cô gái nhân, nếu fan nào có tín nhiệm thì bắt buộc phát nguyệnsinh về cõi nước kia. Như ta hôm nay ngợi khen công đức quan yếu nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thời những đức Phật cũng ngợi khen công đức quan yếu nghĩ bàncủa Ta.

 

GIẢNG GIẢI:

 Đọc kinh trên, chúng tathấy đức phật nói rất rõ, duy có một số điểm cần khám phá thêm, kia là:

1) – Cõi rất Lạc: tín đồ đời đều nghi ngại cõi rất Lạc sinh hoạt xangoài mười muôn ức cõi Phật quá xa, lúc chuẩn bị lâm bình thường chỉ trong giây lát ekhó đến được, làm sao hiểu được điều này?

 Trong khiếp nói: chổ chính giữa baohư ko trùm mọi pháp giới, thì mười muôn ức cõi Phật chỉ ở trong tim ta, nàocó xa tít gì? giây lát mạng phổ biến sinh trong tâm địa ta, nào có khó khăn gì?

 Vả lại, call mười muôn ứccõi nước là so với cái chú ý của phàm phu, vai trung phong trong sinh tử cơ mà nói; nếu chúngsinh thành công Tịnh nghiệp, cơ hội lâm thông thường tâm an định tức là tâm thọ sinh Tịnhđộ, vừa khởi niệm ngay lập tức được vãng sinh. Chính vì vậy cho buộc phải Kinh nói: “Mười muôn ứccõi nước chỉ trong giây khắc liền đến, tự trọng điểm vốn tuyệt diệu vậy!”.

2) – Phật A Di Đà: Dịch từ bỏ chữ Phạn (Sanskrit): Amitabha Buddha: Buddha phát âm Hán là Giác là Phật, Amita dịch âm là A Di Đà nghĩa là vô lượng, bha là Quang, Amitabhalà vô lượng ánh sáng.

3) – Nước tám công đức là gì? Đó là:

1-Nước trong núm không vẩn đục. 2- Nước non dịu. 3- Nước thơm ngon ngọt. 4- Nướcmềm mại vơi nhàng. 5- Nước thấm nhuần. 6- Nước an hòa yên ổn lẽ. 7- Nước trừ đóikhát. 8- Nước nuôi lớn các căn.

4) – Sáu thời là gì?

 Ngày 6 thời, tối 6 thời, ngày có những loạichim hót hòa nhã; china chia ra đêm năm canh, ngày sáu khắc.

5) – Đi kinh hành là gì?

 Đi khiếp hành: Là đi dạo cho giãngân cốt sau khi ngồi thiền giỏi niệm Phật lâu, vừa đi vừa niệm, quán tưởng, thamthiền, v.v..., cũng là kinh hành.

6) – Năm Căn là gì?

 Năm Căn là năm sự việc căn bản, năm nơi bắt đầu gốc,năm nguồn căn bản cho câu hỏi tu hành, chính là Tín Căn, Tinh Tấn Căn, Niệm Căn (nhớnghĩ), Định Căn (tịch tĩnh), và Huệ Căn (trí tuệ).

7) – Năm Lực là gì?

 Năm Lực là năm sức khỏe mẽ, là năm năng lựcsức lực; Năm Căn ví như năm ngón của bàn tay, còn Năm Lực ví như sức teo ruỗicủa những ngón tay để cầm, nắm, cấu véo, bóp, xoa. Năm Lực tất cả có: Tín Lực, TinhTấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, và Huệ Lực.

8) – Bảy Giác đưa ra là gì?

 Giác chữ Phạn là Boddhi (Bồ Đề) là giácngộ; bỏ ra là nhánh, là bảy nhiều loại tu tuần tự sẽ đạt cho đạo qủa, còn gọi là “BảyGiác Phần”, bảy phương tiện thực hành thực tế sẽ giải thoát. Bảy giác chi có có: NiệmGiác Chi, Trạch Pháp Giác đưa ra (lựa chọn), Tinh Tấn Giác Chi, tin vui Giác Chi, KhinhAn Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả GiácChi.

9) – Tám chủ yếu Đạo là gì?

 Tám chính Đạo nói một cách khác là Tám Thánh Đạolà tuyến đường giải thoát, gồm gồm tám nhánh là thiết yếu kiến (nhìn biết như thật),Chính tứ duy (suy nghĩ đúng như thật), thiết yếu ngữ (nói năng đúng sự thật), Chínhnghiệp (hành động yêu cầu đạo), chủ yếu mệnh (nghề nghiệp chân chính), chính tinhtấn (siêng năng yêu cầu mẫn), thiết yếu niệm (nhớ nghĩ ko quên), chủ yếu định (thanhtịnh sáng sủa suốt); thiếu 1 trong tám nhánh ko thành Bát chủ yếu đạo. 

 Do hồ hết lời nguyện trong lúc tu hành, đứcPhật A Di Đà sẽ trang nghiêm cõi tịnh độ của Ngài thù thắng đề xuất mới tất cả đủ thứnhư những hàng cây, lưới báu, cung điện, những loài chim, những music hòa tấu vidiệu, khiến cho người nghe được tự nhiên và thoải mái niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.

 Nếu ai nghe thương hiệu Phật A Di Đà tintưởng niệm danh hiệu Ngài xuất phát từ 1 ngày cho tới bảy ngày,một lòng ko tán loạn. Thời người đó cho lúc từ trần được ông phật A Di Đàcùng hàng Thánh chúng hiện thân trước người đó nhằm tiếp rước về cõi rất Lạc.

10)- Bậc bấtthoái chuyển:

 Khi được sinh thanh lịch Tâyphương cực Lạc, rồi liên tiếp tu hành cho đến ngày thành Phật, nên không trở nên đoạ.Điều này còn có năm nhân duyên khiến cho người vãng sinh ko thoái chuyển, kia là:

 1. Vị nguyện lực của PhậtA-di-đà hay thâu nhiếp giữ lại gìn.

 2. Do tia nắng của Phậtluôn soi chiếu, chổ chính giữa Bồ-đề thường xuyên tăng trưởng.

 3. Nước, chim, cây rừng, gió reo, nhạc tấu đềuthuyết giáo nghĩa khổ, không; người nghe đông đảo pháp ấy thường xuyên khởi lòng niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 4. Cõi nước rất Lạc toàn là bậc Bồ-tát, Thượng nhân làm các bạn lành, khôngcó cảnh duyên xấu ác, không có quỷ thần, tà ma; những thứ phiền não Tam độc, v.v…hoàn toàn ko sinh khởi.

 5. Bởi sống lâu mãi mãi, đồng cùng với Chư Phật vàChư Bồ-tát.

*

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TRANG NGHIÊM

MỤC 2:

LƯỢC KINH

 PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ:

I) – kinh VÔ LƯỢNG THỌ:

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓI KINH

 

 Một thời ông phật ngự tại núi Kỳ Xà Quậtthuộc thành La Duyệt, nước Ma Kiệt thuộc 1250 Tỳ Kheo, có phần đông chúng nhân tình Tát,các Vua Trời, và Thiên Long chén bát Bộ. Giờ đây sắc diện của đức cố kỉnh Tôn vui vẻtươi sáng. Tôn giả A Nan Đà từ số ghế đứng lên, quỳ gối buộc phải chắp tay bạchđức Phật rằng:

-Bạch đức rứa Tôn! lúc này sắc diện của Ngài vui vẻ sáng chóe chưa từng đượcthấy, có phải Ngài nghĩ về nhớ mang đến Chư Phật vượt khứ, vị lai, bây giờ chăng?

 ĐứcPhật dạy:

- Lànhthay, lành thay! Này A Nan: Ông phạt trí tuệ hỏi được Như Lai câu hỏi ấy, Ông làĐại Sĩ hiếm như hoa Ưu Đàm (1) xuấthiện ở cầm gian, có lòng vì tiện ích chúng sanh, yêu cầu thưa hỏi việc ấy.

 Nầy A Nan, Như Lai chính Đẳng chủ yếu Giáchay khai thị vô lượng tri kiến, trên sao? vì Như Lai tri loài kiến (biết thấy) vôchướng vô ngại, Như Lai, nếu còn muốn ở nạm gian, rất có thể ở mang đến vô lượng rất nhiều trămngàn ức na bởi vì tha kiếp (vô số kiếp) nhưng thân thể của Như Lai và các căn vẫnkhông tổn giảm, tại sao? do Như Lai được tam muội (tịch tịnh) tự trên rốt ráo; nàyA Nan, Ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì ông mà sáng tỏ giải nói.

 Tôn mang A Nan thưa:

-Vâng! Bạch vắt Tôn! Con mong muốn được nghe đức ráng Tôn chỉ dạy.

 Đức Phật bảo:

-Thuở xưa, quá a tăng kỳ rất nhiều đại kiếp, tất cả Phật xuất cố hiệu là Nhiên Đăng NhưLai giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh. Tiếp đến có quang đãng Viễn Phật, NguyệtQuang Phật, rán Đàn mùi hương Phật, v.v... Không còn thảy 52 vị Phật tiếp nối ra đời.

 Kế tiếp nối có tiên phật hiệu là cụ Tự TạiVương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh thay đổi Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, rứa GianGiải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, nắm Tôn (10 tên hiệu của chư Phật (3)).

 Lúc đó gồm Quốc vương nghe đức phật thuyếtpháp lòng khôn cùng vui đẹp phát trung tâm Vô thượng người thương đề, từ bỏ ngôi vua xuất gia làm TỳKheo hiệu là Pháp Tạng, cho cúi lễ đức Phật nỗ lực Tự tại Vương, đi quanh bên phảiba vòng, quỳ chắp tay nói kệ mệnh danh Phật dứt bạch:

“-Bạch đức nắm Tôn, nhỏ đã phát trọng tâm Vô thượng chính giác, xin đức nắm Tôn nóikinh pháp cho, con sẽ tu hành nhiếp lấy cõi Phật vô lượng thanh tịnh trangnghiêm. Khiến con mau thành bực Chánh giác nhổ hết gốc rễ sinh tử khổ lụy.”

 Thế Tự trên Vương Như Lai nói cùng với Tỳ KheoPháp Tạng rằng: “- Công hạnh tu hành chỉnh tề Phật độ, ông từ bỏ biết lấy.”