Trạng từ nằm ở đâu

*
Học tiếng Anh online

Bên cạnh những loại từ thiết yếu như đụng từ, tính từ, danh từ vào câu, thì trạng trường đoản cú cũng là một trong những yếu tố không kém phần đặc trưng để tăng sức biểu cảm cùng sự miêu tả cho câu nói. Vậy nên lúc này christmasloaded.com sẽ trình làng đến các bạn những thông tin chi tiết về trạng từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh nha!


1. Định nghĩa

Trạng từ(hay có cách gọi khác là phó từ)là từ dùng để làm bổ nghĩa đến động từ,tính từ, một trạng từ không giống hay cho tất cả câu.

Bạn đang xem: Trạng từ nằm ở đâu

Trạng từ hay đứng trước từ xuất xắc mệnh đề nhưng mà nó yêu cầu bổ nghĩa. Nhưng lại cũng tùy trường hợp câu nói màngười ta hoàn toàn có thể đặt nó đứngđầu hoặc cuối câu.

2. Phân loạitrạng từ

Trạng từ có thể được phân một số loại theo nghĩa hoặc theo địa điểm của bọn chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa sâu sắc chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân loại thành:

2.1. Trạng trường đoản cú chỉ phương thức (manner)

Diễn tả cách thức một hành động được thực hiệnnhư cụ nào? dùng để trả lời các câu hỏi với HOW?

Ví dụ:

Tom runs fast.

Mary dances badly.

Lia can sing very well.

Vị trí của trạng trường đoản cú chỉ bí quyết thứcthườngđứng sau rượu cồn từ hoặc che khuất tân ngữ(nếu như tất cả tân ngữ).

Ví dụ:

She speaks wellKorean. .

She speaksKorean well.

I can play well the guitar.

I can play the guitar well.

2.2. Trạng từ chỉ thời hạn (Time)

Diễn tả thời gian hành động được thực hiện, dùng làm trả lời với thắc mắc WHEN? (Khi nào?)Các trạng từ bỏ chỉ thời gian thường xuyên được để ởcuối câu(vị trí thông thường) hoặcđầu câu(vị trí dìm mạnh)Ví dụ:

I want tohave lunch now!

Shemarried yesterday.

LastThursday, wehad a big ceremony.

2.3. Trạng từ bỏ chỉ gia tốc (Frequency)

Diễn tả nấc độ liên tiếp của một hành động, dùng làm trả lời câu hỏi HOW OFTEN?

Vị trí được đặtsau đụng từ "to be" hoặc trước độngtừ chính.Ví dụ:

John is alwayslate.

Herarely goes lớn the gym.

*
trạng trường đoản cú là gì? cần dùng trạng từ ra làm sao cho đúng?2.4. Trạng tự chỉ nơi chốn (Place)

Diễn tả hành động biểu đạt nơi làm sao , ở chỗ nào hoặc ngay gần xa cố gắng nào, dùng làm trả lời cho câu hỏi WHERE?Một số trạng từ xứ sở thông dụng là here, there ,out, away, everywhere, somewhere... Above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua).Ví dụ:

I amwaiting here.

Danny had went out.

2.5. Trạng từ chỉ mức độ (Grade)

Diễn tả nấc độ, cho thấy hành động ra mắt đến mức độ nào, thường những trạng trường đoản cú này được đứng trước các tính từ hay như là một trạng từ bỏ khác hơn là sử dụng với động từ:Ví dụ:

This food is very bad.

She speaks English too quickly for me to lớn follow.

She can dance very beautifully.

Một số trạng trường đoản cú mức độ thường xuyên gặp: too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần).

2.6. Trạng từ bỏ chỉ số lượng (Quantity)

Diễn tả con số (ít hoặc nhiều, một, nhì ... Lần...)Ví dụ:

My children study rather little.

Xem thêm: Hệ Gen Của Sinh Vật Có Thể Được Biến Đổi Bằng Những Cách Nào

The champion has won the prize twice.

2.7. Trạng từ nghi vấn (Questions)

Là đều trạng từ đi đầu câu dùng để làm hỏi, gồm: WHEN,WHERE,WHY,HOW?

Các trạng từ khẳng định, che định, phỏng đoán: certainly (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), very well (được rồi).Ví dụ:

When are you going lớn take it?

Why didn"t you go lớn school yesterday?

2.8. Trạng từ liên hệ (Relation)

Là đầy đủ trạng từ dùng để làm nối nhì mệnh đề cùng với nhau. Chúng tất cả thể mô tả địa điểm (WHERE), thời gian (WHEN) hoặc lí vày (WHY)Ví dụ:

I remember the day when I met her on the beach.

This is thehospital where I was born.

*
cách áp dụng và địa chỉ trạng từ vào câu giờ đồng hồ Anh

3. Trạng từ có chung cách viết cùng với tính từ

Nhiều tính từ cùng trạng trường đoản cú trong giờ Anh có cách viết tương tự vì vậy phải nhờ vào cấu trúc và địa điểm của bọn chúng để khẳng định xem đâu là tính từ với đâu là trạng từ.Ví dụ:

A hard worker works very hard.

A late student arrived late.

Chú ý:Một số tính và trạng từ gồm cách viết và đọc như là nhau:

Fast, only, late, pretty, right, short, sound, hard, fair, even, cheap, early, much, little

4. Biện pháp hình thành trạng từ

Tính từ + -ly : đa số trạng từ chỉ thể cách có hể được thành lập và hoạt động bằng cáchthêm -ly vào tính từ:

Quick -quicklyKind - kindlyBad - badlyEasy - easily

5. địa chỉ của trạng từ

5.1. Trước rượu cồn từ thường

Nhất là các trạng tự chỉ tần suất: often, always, usually, seldom....

They often get up at 6am.5.2. Giữa trợ đụng từ và cồn từ thườngI have recently finished my homework.5.3. Sau rượu cồn từ "to be/seem/look"...và trước tính từ: "tobe/feel/look"... + adv + adjShe is very nice.5.4. Sau “too”: V(thường) + too + advThe teacher speaks too quickly.5.5. Trước “enough” : V + adv + enoughThe teacher speaks slowly enough for us khổng lồ understand.5.6. Trong kết cấu so....that: V + so + adv + thatJack drove so fast that he caused an accident.5.7. Đứng cuối câuThe doctor told me khổng lồ breathe in slowly.

*
học giờ đồng hồ anh online: trạng trường đoản cú là gì?

5.8. Trạng tự cũng thường xuyên đứng 1 mình ở đầu câu,hoặc giữa câu với cách những thành phần không giống của câu bằng dấu phẩyLast summer, I came back my home countryMy parents had gone to lớn bed when I got home.

+Trạng từ té nghĩa mang đến từ nhiều loại nào thì yêu cầu đứng sát từ loại ấy. Nguyên tắc này thường xuyên được call là quy tắc "cận kề".

VD:She often says she visits her grandmother. (Often bửa nghĩa đến "says").

VD:She says he often visits her grandmother. (Often té nghĩa mang lại "visits")

+Trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong tình huống thông thường nên đặt nó sống cuối câu (như vậy siêu khác với giờ Việt).VD: We visited our grandmother yesterday. I took the exams last week.

+Trạng từ không được đặtgiữa Động từ với Tân ngữ.VD: He speaks English slowly. He speaks English very fluently.

+Những trạng tự chỉ phẩm chất cho tất cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely ... Thường được đặt ở đầu từng câu.