TOUGH LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tough là gì

*
*
*

tough
*

tough /tʌf/ tính từ dai, bềntough meat: giết daitough rubber: cao su thiên nhiên dai dai sức, dẻo dai; trẻ trung và tràn đầy năng lượng (người)tough constitution: thể chất mạnh bạo dẻo dai cứng rắn, cứng cỏi, bất khuấta tough spirit: một tinh thần bất khuất khăng khăng, nắm chấp, ương ngạnh, ngoan cốa tough customer: một gã nặng nề trị, một gã ngoan cố khó, hắc búa, gay go (vấn đề, bài xích toán) danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thằng du côn, tên vô lại; tên kẻ cướp
chắctough rock: đá chắcchắc chặtchặttough rock: đá chặtdaitough rock: đá daitough structure: cấu trúc dẻo daiquánhtough rock: đá quánhLĩnh vực: xây dựngbền daiLĩnh vực: hóa học và vật liệulàm daitough copperđồng cán nguộitough diggingđào đá cứngtough fracturemặt gãy dẻotough fracturesự phá hỏng nhớttough pitch copperđồng (sạch) kỹ thuậttough pitch copperđồng đỏtough polyethylene self-adhesive tapebảng polyetylen đai từ dínhtough rockđá cứngtough steelthép cứngtough turnsự cù thôcứngtough casing: màng ruột cứngđặcnhớttough competitionsự cạnh tranh mạnh mẽ o làm dai, làm bền; làm cứng lại

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): toughness, toughen, tough, toughly


*

Xem thêm: Cường Cô Lô Nhuê Là Cái Gì ? Nghĩa Của Từ Cô Lô Nhuê Trên Facebook : Vietnam24H

*

*

tough

Từ điển Collocation

tough adj.

1 difficult/unpleasant

VERBS be, seem | get

ADV. extremely, particularly, really, very | a bit, fairly, a little, pretty, quite Things were pretty tough at first.

PREP. on It"s very tough on the wives when the husbands go off lượt thích that.

2 strict/firm

VERBS be | become, get

ADV. extremely, particularly, very | fairly, pretty, quite | enough Has the government been tough enough on polluters?

PREP. on The government has promised khổng lồ get tough on crime. | with You have lớn be tough with these young thugs.

3 strong

VERBS be, feel, look, seem | become, get, grow | act, talk (both informal) Then this guy started acting tough.

ADV. incredibly, really, remarkably, very | pretty, quite, reasonably | enough Are you sure you"re physically tough enough for this job? | mentally, physically

Từ điển WordNet


English Idioms Dictionary

difficult.

English Synonym & Antonym Dictionary

toughs|tougher|toughestsyn.: complicated difficult durable firm hard hardy obscure strong sturdy unclear vagueant.: tender