Tìm m để hàm số đạt cực đại cực tiểu tại x1 x2 sao cho x1+2x2=1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm m để hàm số f(x) = 1/3mx^3 - (m - 1)x^2 + 3(m - 2)x + 1/3 đạt cực trị trên x1, x2 vừa lòng x1 + 2x2 = 1


*

https://diendan.hocmai.vn/threads/can-giai-gap-tim-m-de-hs-co-ctri-tai-x1-x2-sao-cho-x1-2x2-1.247639/


*

Tìm những quý giá của tmê say số m để hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 ( m - 2 ) x + 1 6 đạt cực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn x 1 + 2 x 2 = 1

A. 1 - 6 2 .

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số đạt cực đại cực tiểu tại x1 x2 sao cho x1+2x2=1

*

C. m ∈ 1 - 6 2 ; 1 + 6 2 0 .

D. m = 2 .


Chọn B

y " = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu cầu của bài tân oán ⇔ y " = 0 gồm nhị nghiệm tách biệt x 1 , x 2 thỏa mãn: x 1 + 2 x 2 = 1

*

*

*

*


Tìm tất những quý hiếm thực của tsay mê số m nhằm hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạtrất trị trên x 1 , x 2 vừa lòng - 1

A. - 7 2

B. - 3 .

*

D. - 7 2 .

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Windows Ltsb Là Gì ? Bản Win Chính Thức Từ Microsoft


Tìm vớ những cực hiếm thực của tmê mẩn số m nhằm hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạt rất trị tại x 1 , x 2 vừa lòng -2

A. m

B. m

C. m

D. m>3


+ Ta có: y"=x2+ 2(m+3)x + 4(m+3)

Yêu cầu của bài xích tân oán tường đương y’ =0 gồm hai nghiệm phân biệtx1; x2thỏa mãn:-2 x1x2

*

*

*

Chọn C


a) f(x)= -1/3x^3 + x^2 -2x +10 kiếm tìm điểm rất trị của hs b) kiếm tìm m nhằm hs y=x^3 +3mx^2 + 3(m^2 - 1 )x + m^2 - 3m đạt CĐ,CT trên x1,x2 làm thế nào để cho x1^2 + x2^2 = 10


Cho hàm số y = m 3 x 3 + ( m - 2 ) x 2 + ( m - 1 ) x + 2 , với m là tsay mê số thực. Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tsay đắm số m sao để cho hàm số đạt cực đại tại điểm x 1 với đạt cực tiểu trên điểm x 2 vừa lòng x 1

A. 0

B. m ≤ 0

C. 5 4

D. Không vĩnh cửu m thỏa mãn


Tìm mđể hàm số y = 1 3 x 3 - m x 2 + ( m 2 + m - 1 ) x + 1 đạt rất trị tại 2điểm x 1 ; x 2 vừa lòng | x 1 + x 2 |=4

A.

Xem thêm: Mắt Phượng Là Gì ? Cách Sở Hữu Mắt Đuôi Phượng Có Đặc Điểm Như Thế Nào

m= 2

B. Không trường thọ m

C. m= -2

D. m= ± 2


Tìm các cực hiếm của tđam mê số m để hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 m - 2 x + 1 6

đạt cực trị trên x 1

A. 1 - 6 2 B. 1

C. 2

D. Đáp án khác


Ta có: y" = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu cầu của bài toán thù tương đương y’ = 0 gồm nhị nghiệm rành mạch x 1 ; x 2 t h ỏ a m ã n 4 x 1 + 3 x 2 = 3

*

*

*

*

Chọn D.


Cho pmùi hương trình: x2- 2(m+1)x+2m+1=0 (1)

b, tìm m nhằm phương trình (1) có 2 nghiệm x1,x2thỏa mãn:

x21+ (x1+ x2)x2- 2x1x2=7

c, tìm m để pmùi hương trình (1) bao gồm 2 nghiệm x1,x2thỏa mãn

x1- 2x2=3


c) Ta có:( extΔ=left<-2left(m+1 ight) ight>^2-4cdot1cdotleft(2m+1 ight))

(=left(-2m-2 ight)^2-4left(2m+1 ight))

(=4m^2+8m+4-8m-4)

(=4m^2ge0forall m)

Do kia, phương trình luôn tất cả nghiệm

Áp dụng hệ thức Vi-et, ta có:

(left{eginmatrixx_1+x_2=dfrac2left(m+1 ight)1=2m+2\x_1cdot x_2=2m+1endmatrix ight.)

Ta có:(left{eginmatrixx_1+x_2=2m+2\x_1-2x_2=3endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrix3x_2=2m-1\x_1=2m+2+x_2endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx_2=dfrac2m-13\x_1=2m+3+dfrac2m-13=dfrac8m+83endmatrix ight.)

Ta có:(x_1cdot x_2=2m+1)

(Leftrightarrowdfrac2m-13cdotdfrac8m+83=2m+1)

(Leftrightarrowleft(2m-1 ight)left(8m+8 ight)=9left(2m+1 ight))

(Leftrightarrow16m^2+16m-8m-8-18m-9=0)

(Leftrightarrow16m^2-10m-17=0)

( extΔ=left(-10 ight)^2-4cdot16cdotleft(-17 ight)=1188)

VìΔ>0 đề nghị pmùi hương trình gồm nhị nghiệm minh bạch là:

(left{eginmatrixm_1=dfrac10-6sqrt3332\m_2=dfrac10+6sqrt3332endmatrix ight.)


Chuyên mục: Hỏi Đáp