THỰC THỂ YẾU LÀ GÌ

*

Bạn đang xem: Thực thể yếu là gì

*

*

Xem thêm: Nước Trái Cây Có Tốt Cho Trẻ Uống Nước Ép Trái Cây Thế Nào Cho Hợp Lý Nhất?

*

*

Các vẻ bên ngoài thực thể không có các nằm trong tính khoá cho bản thân được gọi là những kiểu thực thể yếu. Ngược lại, các kiểu thực thể thường thì (nghĩa là tất cả thuộc tính khoá) được call là kiểuthực thể mạnh. Những thực thể của một phong cách thực thể yếu ớt được xác định bằng phương pháp liên kết với những thực thể rõ ràng của một đẳng cấp thực thể khácphối hợp với một số quý giá thuộc tính của nó. Ta call kiểu thực thể khác chính là kiểuthực thể xác định hoặckiểu thực thể chủ.

Ta điện thoại tư vấn kiểu links giữa kiểuthực thể yếu và kiểu thực thể chủ của nó là liên kết khẳng định của thực thể yếu. Một dạng hình thực thể yếu luôn luôn luôn tất cả một ràng buộc tham gia tổng thể (tồn tại phụ thuộc) vào liên kết xác định của nó cũng chính vì một loại thực thểyếu thiết yếu được xác định mà ko cókiểu thực thể chủ. Ví dụ, trong một công ty, con của nhân viên và nhân viên có thểhưởng cơ chế bảo hiểm theo nhân viên. Như vậy, sẽ có một vẻ bên ngoài liên kếtNHÂNVIÊN . Đây là một trong những kiểu liên kết có tỷ số lực lượng 1:N. Cácthuộc tính của kiểu thực thể con là Họtên, Ngaysinh, Giớitính. Hai người con củahai nhân viên cấp dưới khác nhau hoàn toàn có thể có cùng giá trị cho những thuộc tính mà lại nó là haithực thể không giống nhau. Bọn chúng chỉ được khẳng định như nhì thực thể khác biệt sau khi nhân viên thao tác trên 1 số giờ khẳng định một thực thể nhân viên cụ thể cóliên quan mang lại từng tín đồ phụ thuộc. Mỗithực thể của phong cách thực thể NHÂNVIÊN được điện thoại tư vấn là chủ của những thực thể của kiểuthực thể CON links với nó.Thông thường, các kiểu thực thể yếu tất cả một khoá bộ phận, đó là 1 trong tập hợpcác trực thuộc tính có thể xác định một giải pháp duy nhất các thực thể yếu liên kết với cùngmột thực thể chủ. Ví dụ, nếu hai người con của một nhân viên không lúc nào có têngiống nhau thì ở trong tính Họtên của kiểu dáng thực thể CONlà một khoá cỗ phận. Trongtrường vừa lòng xấu nhất, ở trong tính phức tạp gồm toàn bộ các trực thuộc tính của thực thể yếu hèn sẽ là 1 trong những khoá bộ phận.