Thông Tư 200 Thay Thế Cho Quyết Định Nào

Các công ty lớn vừa và nhỏ đang do dự rằng nên áp dụng thông tứ 200 hay quyết định 48 cho bạn của mình? với nếu áp dụng quyết định 48 thì gồm cần phải nhờ vào TT 200 tuyệt QĐ 48


*

A. Tổng hòa hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế toán doanh nghiệp

I. ĐƯỢC DÙNG NGOẠI TỆ LÀM ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐỂ GHI SỔ KẾ TOÁN

Các doanh nghiệp có nhiệm vụ thu, chi chủ yếu bằng nước ngoài tệ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 4 Thông tứ này vẫn được chọn 1 loại nước ngoài tệ làm đơn vị tiền tệ nhằm ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Thông tư 200 thay thế cho quyết định nào

Doanh nghiệp thực hiện ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì bên cạnh đó với lập báo cáo tài thiết yếu (BCTC) theo ngoại tệ còn phải biến hóa BCTC quý phái Đồng Việt Nam.

BCTC mang tính pháp lý để chào làng ra công bọn chúng và nộp những cơ quan bao gồm thẩm quyền tại nước ta là BBTC được trình diễn bằng Đồng Việt Nam.

Việc chuyển đổi đơn vị chi phí tệ vào kế toán còn nếu không thỏa những tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 4 Thông tứ này đang chỉ được thực hiện tại thời điểm bước đầu niên độ kế toán tài chính mới.

II . TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

1. Các tài khoản tài sản không phân biệt thời gian ngắn và lâu năm hạn.

2. Quăng quật tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng

3. Thêm tài khoản:

Tài khoản 171 – thanh toán mua, phân phối lại trái phiếu bao gồm phủ

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 357 – Quỹ ổn định giá

Tài khoản 417 – Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp

4. Chuyển đổi các thông tin tài khoản sau:

Tài khoản 121 – triệu chứng khoán sale (trước đây hotline là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư thời gian ngắn khác)

Tài khoản 222 – Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết (trước đó là Góp vốn liên doanh)

Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước đó là Đầu bốn dài hạn khác)

Tài khoản 229 – dự trữ tổn thất gia sản (trước đây là Dự phòng giảm ngay đầu bốn dài hạn)

Tài khoản 242 – chi phí trả trước (trước trên đây là túi tiền trả trước lâu năm hạn)

Tài khoản 244 – nuốm cố, cầm chấp, ký kết quỹ, ký kết cược (trước đấy là Ký quỹ, cam kết cược nhiều năm hạn)

Tài khoản 341 – Vay với nợ mướn tài thiết yếu (trước đó là Vay lâu năm hạn)

Tài khoản 343 – Nhận ký quỹ, ký cược (trước đó là Nhận ký quỹ, cam kết cược lâu năm hạn)

Tài khoản 411 – Vốn chi tiêu của chủ cài đặt (trước đây là Nguồn vốn tởm doanh)

Tài khoản 421 – roi sau thuế chưa bày bán (trước là Lợi nhuận không phân phối)

Tài khoản 521 – các khoản giảm trừ lợi nhuận (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)

5. Phía dẫn rõ ràng nguyên tắc kế toán so với từng loại tài khoản.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thông tin bắt buộc vào BCTC không thể “Thuế và những khoản nộp nhà nước”.

2. Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ bao gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC cung cấp niên (trước chỉ yêu mong BCTC quý cùng không cần quý IV).

Xem thêm: Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì ? Ban Tiếng Anh

3. Thêm các quy định mới về Xây dựng chính sách kế toán với BCTC khi công ty không thỏa mãn nhu cầu giả định chuyển động liên tục (Điều 106).

4. Sử đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng phẳng phiu kế toán, nạm thể:

Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đấy là 121 + 129)

Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)

Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng tất cả 158)

Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không tồn tại 230)

5. Phần Thuyết minh report tài chính cũng có khá nhiều sự nắm đổi, bổ sung cập nhật các chỉ tiêu như:

- Phần chế độ kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu ví dụ cho 2 trường vừa lòng Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu giả định hoạt động liên tục và doanh nghiệp lớn không.

- Phần thông tin bổ sung cho những khoản mục trình diễn trong bảng cân đối kế toán thêm chỉ tiêu: nợ xấu; vay và nợ mướn tài chính; gia sản dở dang nhiều năm hạn…

IV. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, kiến tạo biểu mẫu hội chứng từ kế toán tuy vậy phải thỏa mãn nhu cầu được các yêu mong của dụng cụ Kế toán và bảo đảm an toàn rõ ràng, minh bạch.

Các loại chứng từ kế toán tài chính tại Phục lục 3 Thông tứ chỉ mang tính hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp không từ bỏ xây dựng, xây đắp cho riêng bản thân được thì có thể áp dụng theo Phụ lục 3.

V. SỔ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp được tự tạo biểu mẫu sổ kế toán đến riêng mình tuy thế phải bảo đảm cung cấp thông tin về giao dịch tài chính một biện pháp minh bạch, đầy đủ. Trường phù hợp không trường đoản cú xây dựng hoàn toàn có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục 4 Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư còn tồn tại quy định new hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán.

B. đưa ra quyết định 48 - chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa

*

1. Đối với hệ thống tài khoản kế toána) Doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán của cơ chế kế toán doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa phát hành kèm theo Thông tư này để áp dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với điểm lưu ý sản xuất, khiếp doanh, yêu thương cầu thống trị của từng đối chọi vị, mà lại phải cân xứng với nội dung, kết cấu và cách thức hạch toán của những tài khoản tổng hòa hợp tương ứng.b) trường hợp doanh nghiệp lớn cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp cho 2 hoặc sửa đổi thông tin tài khoản cấp 1, cấp cho 2 về tên, ký kết hiệu, nội dung và phương thức hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tính chất phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bạn dạng của bộ Tài chính trước lúc thực hiện.c) Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp cho 2 và những tài khoản cung cấp 3 so với những tài khoản không tồn tại qui định thông tin tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 trên danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp vẻ ngoài tại Phụ lục 1 - Thông bốn này nhằm giao hàng yêu cầu làm chủ của công ty mà chưa phải đề nghị cỗ Tài bao gồm chấp thuận.

2. Đối với report tài chínha) Doanh nghiệp nhỏ dại và vừa căn cứ biểu mẫu mã và nội dung của những chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại Phụ lục 2 Thông bốn này để cụ thể hoá các chỉ tiêu (có sẵn) của hệ thống report tài chính cân xứng với điểm lưu ý sản xuất, gớm doanh, yêu thương cầu thống trị của từng ngành cùng từng đối chọi vị.b) Trường vừa lòng doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa cần bổ sung cập nhật mới hoặc sửa thay đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của báo cáo tài thiết yếu phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bạn dạng của cỗ Tài chính trước lúc thực hiện.

3. Đối với chứng từ với sổ kế toána) những chứng tự kế toán hầu như thuộc nhiều loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp nhỏ và vừa rất có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tư này hoặc được từ thiết kế tương xứng với quánh điểm hoạt động và yêu cầu cai quản của đơn vị chức năng nhưng phải bảo đảm an toàn cung cấp cho những tin tức theo phương tiện của qui định Kế toán và những văn phiên bản sửa đổi, bổ sung, nạm thế.b) tất cả các biểu mẫu mã sổ kế toán (kể cảcác nhiều loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) mọi thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa hoàn toàn có thể áp dụng biểu chủng loại sổ theo hướng dẫn trên Phụ lục số 4 Thông tư này hoặcbổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán tương xứng với quánh điểm chuyển động và yêu cầu làm chủ nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.