THỐNG ĐỐC LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

thống đốc
*

- d. 1 Viên chức người Pháp đứng đầu bộ máy cai trị ở Nam Kì thời thực dân Pháp. 2 Người đứng đầu một bang trong bộ máy chính quyền một số nước liên bang. 3 (kết hợp hạn chế). Người đứng đầu ngân hàng nhà nước trung ương, quản lí (về mặt chủ trương, chính sách) ngành ngân hàng cả nước.

Bạn đang xem: Thống đốc là gì


chức danh của người đứng đầu bộ máy cai trị ở xứ thuộc địa Nam Kỳ thuộc Pháp, xuất hiện sau Hiệp ước 5.6.1862 được kí giữa đại diện Chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn khi Pháp chiếm được 3 tỉnh Miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hoà, Định Tường. TĐ đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ trưởng Bộ Hải quân và Thuộc địa Pháp. Khi Liên bang Đông Dương được thành lập ngày 17.10.1887, TĐ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của toàn quyền Đông Dương và theo Sắc lệnh ngày 20.10.1911 của tổng thống Pháp, TĐ Nam Kỳ có nhiệm vụ: thay mặt toàn quyền Đông Dương để trực tiếp cai trị Nam Kỳ, chịu trách nhiệm trước toàn quyền Đông Dương về mọi mặt; có quyền lập quy, hành chính và tư pháp; thông qua mạng lưới các quan cai trị là chủ tỉnh người Pháp, nắm mọi hoạt động từ cấp tỉnh trở xuống. TĐ Nam Kỳ là chủ tịch Hội đồng Tư mật Nam Kỳ, uỷ viên Hội đồng Tối cao Đông Dương (từ năm 1911 là Hội đồng Chính phủ Đông Dương).

TĐ cũng là chức danh người đứng đầu ngành Ngân hàng Nhà nước gọi là TĐ Ngân hàng Nhà nước. Ở một số nước theo thể chế liên bang, TĐ là chức danh người đứng đầu một bang gọi là TĐ bang (Hoa Kì, Canađa, vv.).

Xem thêm: Hiện Tượng Mọc Mụn Nước Ở Đầu Ngón Tay Có Thể Là Triệu Chứng Của Bệnh Gì?


dt.1. Chức đứng đầu một tiểu bang ở một nước liên ban. Thống đốc tiểu bang Thụy Sĩ. 2. Chức quan Pháp đứng đầu thuộc địa Nam Kỳ thời Pháp thuộc.

1. Viên chức người Pháp đứng đầu bộ máy cai trị ở Nam Kỳ thời thực dân Pháp. 2. Người đứng đầu một bang trong bộ máy chính quyền một số nước tư bản (Mỹ, Canađa), được nhân dân trực tiếp bầu ra hoặc do tổng thống chỉ định. Thống đốc tồn tại song song với hội đồng tự quản (như hội đồng nhân dân) tạo nên bộ máy chính quyền địa phương. 3. Người đứng đầu ngành ngân hàng, Thống đốc cũng có nơi là tên gọi người đứng đầu lãnh đạo một ngân hàng nhà nước.