Tự giác là gì?

(LSO) - Tu1ef1 giu00e1c lu00e0 lu00e0m viu1ec7c gu00ec cu0169ng tu1ef1 mu00ecnh hiu1ec3u mu00e0 lu00e0m, khu00f4ng cu1ea7n ngu01b0u1eddi khu00e1c nhu1eafc nhu1edf, u0111u1ed1c thu00fac. Ngu01b0u1eddi tu1ef1 giu00e1c lu00e0 ngu01b0u1eddi hiu1ec3u ru00f5 tru00e1ch nhiu1ec7m, vai tru00f2, vu1ecb tru00ed vu00e0 quyu1ec1n lu1ee3i cu1ee7a mu00ecnh vào gia u0111u00ecnh, tu1ed5 chu1ee9c tốt cu1ed9ng u0111u1ed3ng xu00e3 hu1ed9i. Tu1ef1 giu00e1c khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 ku1ef9 nu0103ng bu1ea9m sinh tu1ef1 nhiu00ean, mu00e0 nu00f3 u0111u00f2i hu1ecfi phu1ea3i cu00f3 quu00e1 tru00ecnh giu00e1o du1ee5c, hu1ecdc tu1eadp, ru00e8n luyu1ec7n. Nhu01b0 vu1eady, tu1ef1 giu00e1c lu00e0 su1ef1 ku1ebft hu1ee3p tu1eeb phu00edomain authority bu1ea3n thu00e2n vu00e0 phu00edomain authority bu00ean ngou00e0i, nu00f3 biu1ec3u hiu1ec7n u1edf nhiu1ec1u gu00f3c u0111u1ed9, trong u00fd nghu0129, hu00e0nh u0111u1ed9ng, trong u1ee9ng xu1eed vu1edbi chu00ednh mu00ecnh vu00e0 vu1edbi ngu01b0u1eddi bao quanh. Tu1ef1 giu00e1c phu1ea3i tru1ea3i qua mu1ed9t quu00e1 tru00ecnh giu00e1o du1ee5c lu00e2u du00e0i, liu00ean tu1ee5c, u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t hu00ecnh thu1ee9c ru00e8n luyu1ec7n bu1ea3n thu00e2n cu00f3 chu1ecdn lu1ecdc, tu1ea1o nu00ean nhu1eefng thu00f3i quen tru1edf thu00e0nh u00fd thu1ee9c vào cu00e1ch nghu0129 vu00e0 hu00e0nh vi cu1ee7a con ngu01b0u1eddi, phu00f9 hu1ee3p vu1edbi yu00eau cu1ea7u chung, nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch nu00e2ng cao giu00e1 tru1ecb cu1ee7a bu1ea3n thu00e2n vu00e0 hu01b0u1edbng u0111u1ebfn xu00e2y du1ef1ng xu00e3 hu1ed9i tiu1ebfn bu1ed9, vu0103n minh. Mu1ed9t xu00e3 hu1ed9i vu0103n minch u0111u00f2i hu1ecfi mu1ed7i cu00e1 nhu00e2n phu1ea3i cu00f3 u00fd thu1ee9c tu1ef1 giu00e1c theo cu00e1i u0111u00fang u1edf mu1ecdi lu00fac, mu1ecdi nu01a1i ku1ec3 cu1ea3 vào gia u0111u00ecnh tốt nu01a1i cu00f4ng cu1ed9ng.


Bạn đang xem: Tự giác là gì?

u1ea2nh minch hu1ecdomain authority. Vu1ea5n u0111u1ec1 lu00e0 lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 mu1ecdi ngu01b0u1eddi tu1ef1 giu00e1c. Cu00f3 thu1ec3 nu00f3i, cu00f3 nhì yu1ebfu tu1ed1 quyu1ebft u0111u1ecbnh su1ef1 tu1ef1 giu00e1c cu1ee7a cu00e1 nhu00e2n lu00e0 giu00e1o du1ee5c vu00e0 mu00f4i tru01b0u1eddng xu00e3 hu1ed9i. Tu1ef1 giu00e1c cu00f3 thu1ec3 hu1ecdc tu1eadp u0111u01b0u1ee3c, nu00f3 u0111u01b0u1ee3c hu00ecnh thu00e0nh tu1eeb vào gia u0111u00ecnh, ru1ed3i u0111u1ebfn nhu00e0 tru01b0u1eddng, cu1ed9ng u0111u1ed3ng xu00e3 hu1ed9i. Mu1ed9t u0111u1ee9a tru1ebb tu1eeb lúc cu00f2n nhu1ecf u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c u00f4ng bu00e0, phụ thân mu1eb9, anh chu1ecb du1ea1y du1ed7 viu1ec7c u0103n, ngu1ee7, hu1ecdc hu00e0nh, vu1ec7 sinch, lu1ec5 phu00e9pu2026 vu1edbi mu1ecdi ngu01b0u1eddi, biu1ebft lu00e0m nhu1eefng viu1ec7c cu00f3 u00edch cho gia u0111u00ecnh vu00e0 xu00e3 hu1ed9i phu00f9 hu1ee3p vu1edbi lu1ee9a tuu1ed5i; lu1edbn lu00ean u0111u01b0u1ee3c nhu00e0 tru01b0u1eddng, xu00e3 hu1ed9i, cu01a1 quan, u0111ou00e0n thu1ec3 tiu1ebfp tu1ee5c du1ea1y nhu1eefng u0111iu1ec1u u0111u00f3, thu00ec chu1eafc chu1eafn su1ebd tru1edf thu00e0nh mu1ed9t cu00f4ng du00e2n cu00f3 u00fd thu1ee9c tu1ef1 giu00e1c, biu1ebft yu00eau thu01b0u01a1ng gia u0111u00ecnh, cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m vu1edbi xu00e3 hu1ed9i. Cu00f9ng vu1edbi viu1ec7c du1ea1y du1ed7, hu1ecdc tu1eadp u0111u1ec3 bé ngu01b0u1eddi tu1ef1 giu00e1c, cu0169ng cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 mu1ed9t xu00e3 hu1ed9i tiu1ebfn bu1ed9 u0111u1ec3 su1ef1 tu1ef1 giu00e1c cu1ee7a cu00e1 nhu00e2n phu00e1t triu1ec3n. Vu00ed du1ee5 Lúc u1edf nu01a1i u0111u00f4ng ngu01b0u1eddi, cu1ea7n phu1ea3i xu1ebfp hu00e0ng theo thu1ee9 tu1ef1 u0111u1ec3 su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5 cu00f4ng cu1ed9ng, cài đặt bu00e1n hu00e0ng, xem nghu1ec7 thuu1eadtu2026, nu1ebfu ai cu0169ng tu1ef1 u0111u1ed9ng u0111u1ee9ng vu00e0o hu00e0ng chu1edd u0111u1ebfn lu01b0u1ee3t mu00ecnh thu00ec ai u0111u00f3 cu1ed1 tu00ecnh chen ngang su1ebd bu1ecb phu1ea3n u0111u1ed1i, thu1eadm chu00ed tu1ef1 thu1ea5y xu1ea5u hu1ed5 vu1ec1 hu00e0nh vi cu1ee7a mu00ecnh. Hiu1ec7n nay, cu00e1c bu1eadc phu1ee5 huynh cu0169ng ru1ea5t lu00fang tu00fang Lúc du1ea1y con, chu00e1u mu00ecnh tu1ef1 giu00e1c. Bu1edfi Khi cu00e1c chu00e1u ra ngou00e0i nhiu1ec1u Khi phu1ea3i chu1ee9ng kiu1ebfn viu1ec7c ngu01b0u1eddi lu1edbn khu00f4ng tu1ef1 giu00e1c, cu00e1c hu00e0nh vi chen lu1ea5n, xu00f4 u0111u1ea9y, khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n vu1ec7 sinch tầm thường, khu00f4ng tu00f4n tru1ecdng ngu01b0u1eddi khu00e1c... Ru1ea5t nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p tu1eafc u0111u01b0u1eddng vu00e0 xu1ea3y ra tai nu1ea1n, lu1ea1i vị chu00ednh lu1ed7i cu1ee7a ngu01b0u1eddi tyêu thích gia giao thu00f4ng vu00ec thiu1ebfu u00fd thu1ee9c tu1ef1 giu00e1c, chen lu1ea5n, khu00f4ng nhu01b0u1eddng u0111u01b0u1eddng, vu01b0u1ee3t u0111u00e8n u0111u1ecf, phu00f3ng nkhô hanh, vu01b0u1ee3t u1ea9u hou1eb7c su1eed du1ee5ng ru01b0u1ee3u bia, chu1ea5t ku00edch thu00edch... Nhiu1ec1u Khi chu1ec9 vu00ec hu00e0nh vi thiu1ebfu tu1ef1 giu00e1c, con ngu01b0u1eddi u0111u00e3 gu00e2y ra thiu1ec7t hu1ea1i khu00f4ng chu1ec9 vu1edbi cu00e1 nhu00e2n mu00ecnh, mu00e0 cu00f2n u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn cu1ea3 cu1ed9ng u0111u1ed3ng xu00e3 hu1ed9i. Trong thu1eddi gian u0111u1ea1i du1ecbch Covid-19 vu1eeba qua, chu00fang ta u0111u01b0u1ee3c chu1ee9ng kiu1ebfn ru1ea5t nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p vu00ec thiu1ebfu tru00e1ch nhiu1ec7m, mu00e0 cu00e1 nhu00e2n u0111u00e3 gu00e2y ra thiu1ec7t hu1ea1i khu00f4n lu01b0u1eddng cu1ea3 vu1ec1 tinc thu1ea7n vu00e0 vu1eadt chu1ea5t mang lại xu00e3 hu1ed9i. Cu00f3 lu1ebd, cu00f2n ru1ea5t lu00e2u ngu01b0u1eddi Viu1ec7t Nam mu1edbi quu00ean cu00e1i u0111u00eam ngu00e0y 06/3/2020, mu1ed9t cu00f4 gu00e1i 26 tuu1ed5i, tru00fa tu1ea1i phu1ed1 Tru00fac Bu1ea1ch, Hu00e0 Nu1ed9i, u0111i tu1eeb vu00f9ng cu00f3 du1ecbch u1edf nu01b0u1edbc ngou00e0i vu1ec1 nhu01b0ng khu00f4ng tu1ef1 giu00e1c knhị bu00e1o u0111u1ec3 cu00e1ch ly u0111u01b0u1ee3c phu00e1t hiu1ec7n du01b0u01a1ng tu00ednh vu1edbi SARS-CoV-2 (bu1ec7nh nhu00e2n thu1ee9 17). Khu00f3 cu00f3 thu1ec3 thu1ed1ng ku00ea nhu1eefng thiu1ec7t hu1ea1i vu1ec1 kinh tu1ebf vu00e0 cu00f4ng su1ee9c cu1ee7a hu00e0ng vu1ea1n ngu01b0u1eddi bởi tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y gu00e2y ra. u0110u00f3 lu00e0 chu01b0a nu00f3i u0111u1ebfn su1ef1 an nguy cu1ee7a cu1ea3 cu1ed9ng u0111u1ed3ng vu00e0 su1ef1 xu00e1o tru1ed9n xu00e3 hu1ed9i, lúc cu00f3 thu00eam nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi lu00e2y nhiu1ec5m mu1eafc Covid-19 tu1eeb hu00e0nh vi vu00f4 tu00ecnh u201cgieo ru1eafc virusu201d cu1ee7a bu1ec7nh nhu00e2n thu1ee9 17, nu1ebfu nhu01b0 chu00fang ta khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c biu1ec7n phu00e1p phu00f2ng chu1ed1ng ku1ecbp thu1eddi, quyu1ebft liu1ec7t. Cu0169ng trong thu1eddi gian nu00e0y, nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi u0111u00e3 khu00f4ng tu1ef1 giu00e1c thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c khuyu1ebfn cu00e1o cu1ee7a cu01a1 quan tiền chu1ee9c nu0103ng vu1ec1 phu00f2ng chu1ed1ng du1ecbch, cu00f3 tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00f2n chu1ed1ng u0111u1ed1i ngu01b0u1eddi thi hu00e0nh cu00f4ng vu1ee5. Mu1ed9t su1ed1 ngu01b0u1eddi lu1ea1i cu00f3 nhu1eefng hu00e0nh vi lu00e0m nguy hu1ea1i cho cu1ed9ng u0111u1ed3ng, bu1eb1ng viu1ec7c u0111ua xe, tốt tung nhu1eefng tin giu1eadt gu00e2n tru00ean mu1ea1ng xu00e3 hu1ed9i, chu1ec9 vu00ec thu00f3i u00edch ku1ef7 u0111u1ec3 thu hu00fat su1ef1 chu00fa u00fd cu1ee7a nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi. Nguy hiu1ec3m hu01a1n, nhu1eefng tin u0111u1ed3n thu1ea5t thiu1ec7t, tin giu1ea3 tru00ean mu1ea1ng vu1edbi tu1ed1c u0111u1ed9 lu00e2y lan nkhô hanh chu00f3ng, mu00e0 ngu01b0u1eddi ta gu1ecdi lu00e0 u201cvirutu201d u0111u1ed9c hu1ea1i, cu0169ng nguy hiu1ec3m khu00f4ng ku00e9m du1ecbch bu1ec7nh vu00e0 u0111u00f4i lúc chu00ednh nhu1eefng du00f2ng chu1eef vu00f4 cu1ea3m u1ea5y, cu00f2n tru1edf thu00e0nh tu1ed9i u00e1c u0111u1ed1i vu1edbi u0111u1ed3ng lou1ea1i. u0110u00e3 cu00f3 nhu1eefng tu1ed5 chu1ee9c, cu00e1 nhu00e2nlu1ee3i du1ee5ng tu00ecnh hu00ecnh du1ecbch bu1ec7nh mu00e0 gu0103m hu00e0ng, tu0103ng giu00e1 tru1ee5c lu1ee3i vu00e0 cu00f3 nhu1eefng hu00e0nh xu1eed thiu1ebfu tu00ecnh ngu01b0u1eddi, thu1eadm chu00ed cu00f2n su1ea3n xuu1ea5t thiu1ebft bu1ecb y tu1ebf giu1ea3, hu00e0ng ku00e9m chu1ea5t lu01b0u1ee3ng thu lu1ee3i bu1ea5t chu00ednh vu00e0 gu00e2y nguy hu1ea1i mang lại ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng. u0110u1eb7c biu1ec7t, cu00f2n cu00f3 nhu1eefng ku1ebb lu1ee3i du1ee5ng du1ecbch bu1ec7nh u0111u1ec3 tru1ee5c lu1ee3i, ngang nhiu00ean chiu1ebfm u0111ou1ea1t tu00e0i su1ea3n cu1ee7a nhu00e0 nu01b0u1edbc, cu1ee7a u0111u1ed3ng bu00e0o mu00ecnh u0111u1ec3 phân chia nhau... Tuy nhiu00ean, u0111u00f3 chu1ec9 lu00e0 nhu1eefng su1ed1 u00edt vu00e0 u0111u00e3 bu1ecb xu00e3 hu1ed9i lu00ean u00e1n, phu00e1p luu1eadt su1ebd nghiu00eam tru1ecb lu00e0m bu00e0i hu1ecdc cu1ea3nh tu1ec9nh mang lại nhu1eefng ngu01b0u1eddi vu00f4 cu1ea3m, thiu1ebfu u00fd thu1ee9c tru00e1ch nhiu1ec7m tru01b0u1edbc u0111u1ed3ng lou1ea1i. Cu00e1i tu1ed1t, cu00e1i thiu1ec7n luu00f4n u1edf vu1ecb tru00ed thu01b0u1ee3ng phong, u0111u1ec3 nhu1eefng ngu01b0u1eddi u00edch ku1ef7, u0111u1ecbnh lu00e0m u0111iu1ec1u xu1ea5u xa phu1ea3i tu1ef1 thu1ea5y u00e1i ngu1ea1i, xu1ea5u hu1ed5 mu00e0 du1eebng lu1ea1i.

Xem thêm: Rau Dừa Nước &Ndash; Mua Rau Dừa Nước Ở Đâu Tại Tp Hcm ??? Cây Rau Dừa NướcXem thêm: Màu Đỏ Carmine Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

Trong cuu1ed9c chiu1ebfn chu1ed1ng du1ecbch vu1eecha qua chu00fang ta u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c chu1ee9ng kiu1ebfn tinc thu1ea7n tu1ef1 giu00e1c cu1ee7a ngu01b0u1eddi Viu1ec7t Nam. u0110u00f3 lu00e0 cu00e1c chiu1ebfn su0129 ngu00e0nh y, quu00e2n u0111u1ed9i, cu00f4ng anu2026; cu00f9ng vu1edbi u0111u00f3 lu00e0 nhu1eefng bu00e1c su1ef9, u0111iu1ec1u du01b0u1ee1ng u0111u00e3 nghu1ec9 hu01b0u; lu00e0 thanh niu00ean, sinc viu00ean, hu1ecdc sinh tu00ecnh nguyu1ec7n lu00e0m nhiu1ec7m vu1ee5 du1eadp du1ecbch tru00ean tuyu1ebfn u0111u1ea7u. Tu1eeb cu1ee5 giu00e0 tu1edbi cu00e1c em nhu1ecf u0111u00e3 cu00f3 muu00f4n vu00e0n nhu1eefng hu00e0nh u0111u1ed9ng ru1ea5t u0111u1eb9p, hu1ebft su1ee9c u00fd nghu0129a; nhiu1ec1u doanh nghiu1ec7p lu1edbn u0111u00e3 u0111u00f3ng gu00f3p hu00e0ng ngu00e0n tu1ef7 u0111u1ed3ng gu00e1nh vu00e1c, su1ebb chia cu00f9ng Chu00ednh phu1ee7; cu00e1c doanh nghiu1ec7p nhu1ecf vu00e0 vu1eecha giu1eefa lu00fac khiếp tu1ebf khu00f3 khu0103n vu1eabn lo u00edt nhiu1ec1u cho ngu01b0u1eddi lao u0111u1ed9ng. Hu00e0ng triu1ec7u suu1ea5t u0103n miu1ec5n phu00ed, hu00e0ng chu1ee5c cu00e2y ATM gu1ea1o, hu00e0ng vu1ea1n chiu1ebfc khu1ea9u trang, trang thiu1ebft bu1ecb chu1ed1ng du1ecbchu2026 cu1ee7a cu00e1c nhu00e0 hu1ea3o tu00e2m tru00ean khu1eafp mu1ecdi miu1ec1n u0111u1ea5t nu01b0u1edbc, u0111u00e3 u201cu0111u1ed3ng cam cu1ed9ng khu1ed5u201d cu00f9ng nhau chia su1ebb khu00f3 khu0103n lu00e0m xu00fac u0111u1ed9ng lu00f2ng ngu01b0u1eddi. Cu00e1c nhu00e0 bu00e1o, nhu00e0 thu01a1, vu0103n nghu1ec7 su1ef9 u0111u00e3 tu00edch cu1ef1c viu1ebft bu00e0i, su00e1ng tu00e1c nhu1eefng tu00e1c phu1ea9m nghu1ec7 thuu1eadtu2026 Nhu1eefng bu00e0i hu00e1t vu1edbi giai u0111iu1ec7u hu00e0o hu00f9ng vang lu00ean khu1eafp mu1ecdi nu01a1i cu1ed5 vu0169, u0111u1ed9ng viu00ean tinh thu1ea7n mang lại cuu1ed9c chiu1ebfn. Khi Trung u01b0u01a1ng Mu1eb7t tru1eadn Tu1ed5 quu1ed1c Viu1ec7t Nam phu00e1t u0111u1ed9ng phong tru00e0o u1ee7ng hu1ed9 Quu1ef9 chu1ed1ng du1ecbch Covid-19 qua u0111iu1ec7n thou1ea1i, hu00e0ng chu1ee5c triu1ec7u tin nhu1eafn cu1ee7a cu00e1 nhu00e2nvào vu00e0 ngou00e0i nu01b0u1edbc gu1eedi vu1ec1, vu1edbi su1ed1 tiu1ec1n hu00e0ng ngu00e0n tu1ef7 u0111u1ed3ngu2026 Khu00f4ng thu1ec3 ku1ec3 hu1ebft u0111u01b0u1ee3c su1ef1 hi sinh, nhu1eefng tu1ea5m lu00f2ng u0111u00e1ng ku00ednh tru1ecdng, tu00ecnh u0111ou00e0n ku1ebft cu1ee7a ngu01b0u1eddi Viu1ec7t Nam du01b0u1edbi su1ef1 lu00e3nh u0111u1ea1o cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7 trong cuu1ed9c chiu1ebfn, u0111u00e3 gu00f3p phu1ea7n ngu0103n chu1eb7n u0111u1ea9y lu00f9i u0111u1ea1i du1ecbch; nhu00e2n du00e2n ta vui mu1eebng, phu1ea5n khu1edfi, thu01b0u01a1ng yu00eau nhau nhiu1ec1u hu01a1n; bu1ea1n bu00e8 khu1eafp nu0103m chu00e2u cu0169ng phu1ea3i nghiu00eang mu00ecnh ku00ednh phu1ee5c. Trong u0111u1eddi su1ed1ng thu01b0u1eddng ngu00e0y, cu0169ng cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u nhu1eefng viu1ec7c lu00e0m tu1ef1 giu00e1c cu1ee7a bé ngu01b0u1eddi, nhu01b0 nhu1eb7t u0111u01b0u1ee3c cu1ee7a ru01a1i tu00ecentimet cu00e1ch tru1ea3 lu1ea1i ngu01b0u1eddi mu1ea5t, giu00fap u0111u1ee1 ngu01b0u1eddi gu1eb7p khu00f3 khu0103n, cu01a1 nhu1ee1, du1ecdn ru00e1c giu1eef vu1ec7 sinc nu01a1i u0111u01b0u1eddng phu1ed1, xu00f3m lu00e0ng, giu00fap u0111u1ee1 ngu01b0u1eddi giu00e0, ngu01b0u1eddi khuyu1ebft tu1eadt qua u0111u01b0u1eddng, lu00ean xe buu00fdtu2026 lu00e0 nhu1eefng hu00e0nh u0111u1ed9ng u0111u1eb9p vu00e0 ru1ea5t cu1ea7n thiu1ebft cho xu00e3 hu1ed9i. Nhu1eefng tu1ea5m gu01b0u01a1ng chu00fang ta u0111u01b0u1ee3c biu1ebft thu00f4ng qua cu00e1c ku00eanh truyu1ec1n hu00ecnh, bu00e1o chu00ed hu00e0ng ngu00e0y lu00e0m mu1ecdi ngu01b0u1eddi tru00e2n tru1ecdng, thu00eam tin tu01b0u1edfng vu00e0o cuu1ed9c su1ed1ng ngu00e0y cu00e0ng tu1ed1t u0111u1eb9p vu00e0 hu1ecdc tu1eadp hướng theo. Thu00e1ng 4 vu1eetía qua, anh Lu01b0 Ngu1ecdc Duy bu00e1n ve cnhì u1edf Quu1ea3ng Ngu00e3i, mu1ed9t ngu01b0u1eddi nghu00e8o khu00f3, bu1ec7nh tu1eadt, nhu01b0ng lúc nhu1eb7t u0111u01b0u1ee3c 180 triu1ec7u u0111u1ed3ng vu00e0 1,3 cu00e2y vu00e0ng (vào chiu1ebfc tu1ee7 su1eaft cu0169 tải vu1edbi giu00e1 đôi mươi.000 u0111u1ed3ng lu00e0m su1eaft vu1ee5n) u0111u00e3 tu00ecm mu1ecdi cu00e1ch u0111u1ec3 tru1ea3 lu1ea1i chu1ee7 cu0169. Chiu1ec1u ngu00e0y 02/5, em Nguyu1ec5n Tiu1ebfn Bu1eafc vào lu00fac tu1eadp thu1ec3 du1ee5c u1edf bu1edd biu1ec3n (Quu1ea3ng Thu1ecd, Ba u0110u1ed3n, Quu1ea3ng Bu00ecnh), bu1ea5t ngu1edd nghe tiu1ebfng ku00eau cu1ee9u tu1eeb du01b0u1edbi nu01b0u1edbc vu1ecdng lu00ean, khu00f4ng chu00fat vì du1ef1 Bu1eafc u0111u00e3 lao xuu1ed1ng vu00e0 u0111u01b0a u0111u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi bu1ecb nu1ea1n trong tu00ecnh tru1ea1ng kiu1ec7t su1ee9c lu00ean bu1edd. Em phân tách su1ebb: u201clúc nghe tiu1ebfng ku00eau cu1ee9u tu1eeb phu00eda biu1ec3n, em chu1ec9 nghu0129 lu00e0m sao cu1ee9u u0111u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi nhanh khô nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Lúc u0111u01b0a u0111u01b0u1ee3c hai ngu01b0u1eddi bu1ecb nu1ea1n lu00ean bu1edd an tou00e0n vu00e0 vu1eabn cu00f2n su1ed1ng, em thu1ea5y hu1ea1nh phu00fac vu00e0 ru1ea5t vui. Em cho ru1eb1ng, ngu01b0u1eddi khu00e1c gu1eb7p tru01b0u1eddng hu1ee3p nhu01b0 vu1eady cu0169ng hu00e0nh u0111u1ed9ng nhu01b0 emu201d. Ngu00e0y 04/5/20trăng tròn, giu1eefa tru01b0a nu1eafng nu00f3ng tru00ean u0111u01b0u1eddng phu1ed1 Hu00e0 Nu1ed9i mu1ed9t cu00f4 gu00e1i thu1ea5y cu1ee5 u00f4ng u0111i bu1ed9 u0111u00e3 du1eebng xe cộ mu00e1y hu1ecfi thu0103m, khi biu1ebft cu1ee5 muu1ed1n vu1ec1 Lu00e2m u0110u1ed3ng mu00e0 khu00f4ng cu00f3 tiu1ec1n, cu00f4 gu00e1i u0111u00e3 nhu1edd ngu01b0u1eddi xe cộ u00f4m chu1edf cu1ee5 ra bu1ebfn Nu01b0u1edbc Ngu1ea7m vu00e0 biu1ebfu cu1ee5 01 triu1ec7u download vu00e9 xe pháo vu00e0 tiu1ec1n uu1ed1ng nu01b0u1edbc du1ecdc u0111u01b0u1eddng. u00d4ng Phan Vu0103n Nu0103m (Hu00e0m Hiu1ec7p, Hu00e0m Thuu1eadn Bu1eafc, Bu00ecnh Thuu1eadn) mu1ed9t cu1ef1u chiu1ebfn binch tu1eebng u0111u01b0u1ee3c trao Huy chu01b0u01a1ng Khu00e1ng chiu1ebfn hu1ea1ng Nhu1ea5t, mu1ed7i ngu00e0y hai buu1ed5i u00f4ng tu1ef1 nguyu1ec7n u0111i du1ecdn vu1ec7 sinch tu1ea1i nhiu1ec1u u0111u1ecbố u0111iu1ec3m, tru00ean nhiu1ec1u tuyu1ebfn u0111u01b0u1eddng u1edf cu00e1c u0111u1ecba phu01b0u01a1ng vào tu1ec9nh hu00e0ng chu1ee5c nu0103m ni. Tu1ea1i mu1ed7i u0111iu1ec3m, u00f4ng du1ecdn vu1ec7 sinch tu1eeb vu00e0i ngu00e0y u0111u1ebfn vu00e0i tuu1ea7n, tu00f9y theo mu1ee9c u0111u1ed9 mu00f4i tru01b0u1eddng u00f4 nhiu1ec5m, mang lại u0111u1ebfn Lúc su1ea1ch ru00e1c mu1edbi u0111i chu1ed7 khu00e1c. Mu1ea5y chu1ee5c nu0103m qua, cu1ea3 gia u0111u00ecnh cu0169ng u0111u00e3 quen thuộc vu00e0 luu00f4n u1ee7ng hu1ed9 viu1ec7c lu00e0m tu00ecnh nguyu1ec7n cu1ee7a u00f4ng. Tu1eeb hu00e0nh u0111u1ed9ng u0111u1eb9p nu00e0y, nhu1eefng ngu01b0u1eddi du00e2n u1edf cu00e1c khu vu1ef1c u00f4ng u0111u1ebfn du1ea7n du1ea7n cu0169ng tu1ef1 giu00e1c trong viu1ec7c bu1ea3o vu1ec7 mu00f4i tru01b0u1eddng, nhu1eafc nhu1edf nhau nu00e2ng cao u00fd thu1ee9c, u0111u1ed5 ru00e1c u0111u00fang nu01a1i, u0111u00fang thu1eddi gian quy u0111u1ecbnh... Nu00f3i vu1ec1 viu1ec7c lu00e0m cu1ee7a mu00ecnh, u00f4ng Nu0103m nu00f3i: u201cTu00f4i khu00f4ng cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n cu1ed1ng hiu1ebfn viu1ec7c lu1edbn mang lại xu00e3 hu1ed9i nu00ean cu00f3 hu00e0nh u0111u1ed9ng nhu1ecf gu00f3p chu00fat su1ee9c bu1ea3o vu1ec7 mu00f4i tru01b0u1eddng. Du1ecdn ru00e1c cu0169ng lu00e0 cu00f4ng viu1ec7c cu00f3 u00edch mu00e0 tu00f4i lu00e0m mang lại cu1ed9ng u0111u1ed3ng, xu00e3 hu1ed9iu201du2026 Mu1ed7i ngu00e0y mu1ed9t tin tu1ed1t, mu1ed7i tuu1ea7n mu1ed9t cu00e2u chuyu1ec7n u0111u1eb9p vu1ec1 nhu1eefng tu1ea5m gu01b0u01a1ng u0111u1ec3 chu00fang ta hu1ecdc tu1eadp vu1ec1 tinc thu1ea7n tu1ef1 giu00e1c, u00fd thu1ee9c tru00e1ch nhiu1ec7m cu1ee7a bé ngu01b0u1eddi vu1edbi nhỏ ngu01b0u1eddi. Xu00e3 hu1ed9i khu00f4ng thu1ec3 tu1ed1t u0111u1eb9p nu1ebfu ngu01b0u1eddi ta chu1ec9 nu00f3i nhu1eefng u0111iu1ec1u tu1ed1t u0111u1eb9p mu00e0 khu00f4ng cu00f3 nhu1eefng hu00e0nh u0111u1ed9ng u0111u1eb9p. Mu1ed7i ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u cu00f3 viu1ec7c phu1ea3i lu00e0m u0111u1ec3 tu1ed3n tu1ea1i vu00e0 phu00e1t triu1ec3n. Xong xu00e3 hu1ed9i chu1ec9 vu0103n minh, tiu1ebfn bu1ed9 Lúc cu00f3 nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi cu00f3 khu1ea3 nu0103ng tu1ef1 quu1ea3n lu00fd mu00ecnh, tu1ef1 giu00e1c thu1ef1c hiu1ec7n tru00e1ch nhiu1ec7m cu1ee7a cu00e1 nhu00e2n theo yu00eau cu1ea7u cu1ee7a xu00e3 hu1ed9i. Ngu01b0u1eddi tu1ef1 giu00e1c luu00f4n u0111u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi khu00e1c tu00f4n tru1ecdng vu00e0 chu1eafc chu1eafn hu1ecd su1ebd thu00e0nh cu00f4ng trong cuu1ed9c su1ed1ng. Luu1eadt su01b0 TRu1ea6N Vu0102N CHu01afu01a0NG

Chuyên mục: Hỏi Đáp