Thế Nào Là Mua Bán Ma Túy

Trang chủ / Tư Vấn Luật / Luật Hình sự / Xác định tội danh HS / Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không?

Ma túy là cụm từ dùng để chỉ những chất gây nghiện gây kích thích hệ thần kinh của người sử dụng. Nếu biết cách sử dụng, đây sẽ trở thành một là một chất rất có ích. Kiểm chứng là việc được ứng dụng làm chất giảm đau phục vụ trong y tế. Tuy nhiên, các tổ chức tội phạm đã lợi dụng vào đặc tính gây nghiện, gây kích thích và tạo ảo giác hệ thần kinh khiến người dùng trở nên hưng phấn mà không thể cưỡng lại được. Ta đã biết rằng, việc mua bán ma túy sẽ bị chế tài xử phạt rất nghiêm minh, nhưng, người sử dụng ma túy – vì nguyên do bị nghiện – thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào? Bài viết này sẽ giải đáp rõ vấn đề trên.

Bạn đang xem: Thế nào là mua bán ma túy

*
Sử dụng ma túy gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh cũng như để lại nhiều hệ lụy

Mục Lục


Mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý như thế nào?

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy đượcquy định tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP bao gồm 01 trong các hành vi sau:

Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 còn quy định rằng “Người nào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy đủ yếu tố cấu thành tội phạm đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Cụ thể hơn:

Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:Có tổ chức;Phạm tội 02 lần trở lên;Đối với 02 người trở lên;Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;Qua biên giới;Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này; Tái phạm nguy hiểm.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 NĂM, TÙ CHUNG THÂN HOẶC TỬ HÌNH:Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên; Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.”.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2. Mua ma túy để dự trữ để sử dụng có bị phạt tù không ?

*
Ma túy đá – một loại ma túy tổng hợp có khả năng gây nghiện cực mạnh

Theo thông tư liên tịch số 172007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định tại tiểu mục 3.6 mục 3 phần II thì: Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015, theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:

Nhựathuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;Hêrôinhoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;Lá,hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;Quảthuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;Quảthuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;Cácchất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;Cácchất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.”

Theo như quy định trên, người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính.

Xem thêm: I Miss You Là Gì ? Cách Sử Dụng“I Miss You” Trong Một Số Trường Hợp

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy mua ma túy có khốilượng nhỏ hơn mức để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ bị xử lý viphạm hành chính.

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy mua matúy có khối lượng trên mức để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ bịtruy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quyđịnh tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015.

3. Xử lý đối với hành vi sử dụng ma túy

 Hiện tại, theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 không có quy định chế tài xử lý đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

*
xu ly hinh su khi mua ban ma tuy

Căn cứ theo khoản 1 và 2 Nghị định số 167/2013/NĐ – CP về việc vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép;Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy;Sản xuất, mua, bán những dụng cụ sử dụng chất ma túy trái quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không. Trường hợp quý khách hàng cần được tư vấn pháp lý liên quan đến pháp luật Hình sự, xin vui lòng gọi ngay đến Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline bên dưới để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.