Tại sao nước sôi lại có bọt khí

Toàn cảnh nhân loại văn hóa xã hội giáo dục thể dục phượt Văn học - thẩm mỹ và nghệ thuật kỹ thuật - công nghệ tài chính

- Trong quy trình đun sôi nước có hai loại bong bóng khí khác biệt được tạo ra.

- nhiều loại thứ nhất: là từ những phân tử khí đã làm được hòa rã vào trong nước, lúc đun nước chưa đạt tới nhiệt độ sôi thì những phân tử khí này tạo thành đều bong bóng nhỏ nhặt bám vào thành ấm.

*

- nhiều loại thứ hai: khi đạt mức điểm sôi của nước (100 0C ở đk áp suất tiêu chuẩn) thì các phân tử nước hóa hơi. Sự hóa hơi này xảy ra bên trong lòng khối chất lỏng các bong nhẵn hơi chế tạo ra thành với nổi lên mặt phẳng để thoát ra.

Nguyễn Thị Minh Thanh Giáo viên đồ vật lí - Trường quốc tế Á Châu


christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 112

christmasloaded.com đánh giá - số 112christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 111christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 110christmasloaded.com đánh giá - số 109christmasloaded.com nhận xét - số 108christmasloaded.com christmasloaded.com - số 107christmasloaded.com đánh giá - số 106christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 105christmasloaded.com christmasloaded.com - số 104christmasloaded.com đánh giá - số 103christmasloaded.com christmasloaded.com - số 102christmasloaded.com đánh giá - số 101christmasloaded.com christmasloaded.com - số 100christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 99christmasloaded.com đánh giá - số 98christmasloaded.com nhận xét - số 97christmasloaded.com christmasloaded.com - số 96christmasloaded.com đánh giá - số 95christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 94christmasloaded.com christmasloaded.com - số 93christmasloaded.com nhận xét - số 92christmasloaded.com christmasloaded.com - số 91christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 90christmasloaded.com christmasloaded.com - số 89christmasloaded.com christmasloaded.com - số 88christmasloaded.com christmasloaded.com - số 87christmasloaded.com christmasloaded.com - số 86christmasloaded.com christmasloaded.com - số 85christmasloaded.com nhận xét - số 84christmasloaded.com đánh giá - số 83christmasloaded.com nhận xét - số 82christmasloaded.com đánh giá - số 81christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 80christmasloaded.com christmasloaded.com - số 79christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 78christmasloaded.com đánh giá - số 77christmasloaded.com đánh giá - số 76christmasloaded.com đánh giá - số 75christmasloaded.com christmasloaded.com - số 74christmasloaded.com christmasloaded.com - số 73christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 72christmasloaded.com đánh giá - số 71christmasloaded.com đánh giá - số 70christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 69christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 68christmasloaded.com christmasloaded.com - số 67christmasloaded.com đánh giá - số 66christmasloaded.com đánh giá - số 65christmasloaded.com đánh giá - số 64christmasloaded.com christmasloaded.com - số 63christmasloaded.com christmasloaded.com - số 62christmasloaded.com đánh giá - số 61christmasloaded.com đánh giá - số 60christmasloaded.com nhận xét - số 59christmasloaded.com đánh giá - số 58christmasloaded.com đánh giá - số 57christmasloaded.com christmasloaded.com - số 56christmasloaded.com đánh giá - số 55christmasloaded.com christmasloaded.com - số 54christmasloaded.com christmasloaded.com - số 53christmasloaded.com christmasloaded.com - số 52christmasloaded.com christmasloaded.com - số 51christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 50christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 49christmasloaded.com christmasloaded.com - số 48christmasloaded.com đánh giá - số 47christmasloaded.com christmasloaded.com - số 46christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 45christmasloaded.com christmasloaded.com - số 44christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 43christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 42christmasloaded.com nhận xét - số 41christmasloaded.com đánh giá - số 40christmasloaded.com nhận xét - số 39christmasloaded.com đánh giá - số 38christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 37christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 36christmasloaded.com nhận xét - số 35christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 34christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 33christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 32christmasloaded.com christmasloaded.com - số 31christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 30christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 29christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 28christmasloaded.com christmasloaded.com - số 27christmasloaded.com đánh giá - số 26christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 25christmasloaded.com christmasloaded.com - số 24christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 23christmasloaded.com nhận xét - số 22christmasloaded.com đánh giá - số 21christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 20christmasloaded.com christmasloaded.com - số 19christmasloaded.com nhận xét - số 18christmasloaded.com đánh giá - số 17christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 16christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 15christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 14christmasloaded.com nhận xét - số 13christmasloaded.com nhận xét - số 12christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 11christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 10christmasloaded.com đánh giá - số 9christmasloaded.com đánh giá - số 8christmasloaded.com christmasloaded.com - số 7christmasloaded.com nhận xét - số 6christmasloaded.com đánh giá - số 5christmasloaded.com christmasloaded.com - số 4christmasloaded.com christmasloaded.com - số 3christmasloaded.com christmasloaded.coms - số 2christmasloaded.com đánh giá - tiên phong hàng đầu