Tại Sao Nói Thủy Lợi Là Biện Pháp Hàng Đầu

- chống úng, lụt mùa mưa bão.Bạn đang xem: lý do thủy lợi là biện pháp số 1 trong

- hỗ trợ nước tưới mùa khô.

Bạn đang xem: Tại sao nói thủy lợi là biện pháp hàng đầu

- cải tạo đất, mở diện tích đất canh tác.

- Tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ cùng cây trồng.


*

Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp & trồng trọt ở nước ta

A. Nntt nước ta mang tính chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bố không đồng đa số trong năm.

C. Nông nghiệp vn chủ yếu là trồng lúa.

D. Tài nguyên nước của vn hạn chế, cảm thấy không được cho sản xuất.

Trả lời: nguyên nhân chủ yếu thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp trồng trọt ở việt nam vì khoáng sản nước phân bố không đồng phần lớn trong năm, tất cả thời kì xẩy ra khô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt ở vùng Đông Nam cỗ và Tây Nguyên.

Đáp án: B.

Gợi ý làm bài

Thủy lợi là biện pháp số 1 trong rạm canh nông nghiệp ở nước ta vì các lí do thiết yếu sau đây:

- kháng úng, lụt trong mùa mưa bão.

- Đảm bảo nước tưới trong thời điểm khô.

- tôn tạo đất, không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng.

Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong rạm canh nông nghiệp ở vn vì:

A. Nntt nước ta mang tính chất mùa vụ.

B. Mối cung cấp nước phân bổ không đồng phần đa trong năm.

C. Nông nghiệp nước ta chủ yếu ớt là trồng lúa.

D. Khoáng sản nước của nước ta hạn chế, cảm thấy không được cho sản xuất.

Nguyên nhân hầu hết thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong rạm canh nông nghiệp & trồng trọt ở nước ta vì tài nguyên nước phân bố không đồng hầu hết trong năm, có thời kì xảy ra khô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt nghỉ ngơi vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Đáp án: B.

Thủy lợi là biện pháp bậc nhất trong thâm canh nông nghiệp trồng trọt ở việt nam vì:

A. Nông nghiệp trồng trọt nước ta mang tính chất mùa vụ.

C. Nông nghiệp việt nam chủ yếu ớt là trồng lúa.

Xem thêm: Luật Chúa Dạy Cấm Giết Người, Tại Sao Thiên Chúa Lại Giết Người Công Giáo

D. Tài nguyên nước của việt nam hạn chế, không được cho sản xuất.

Trả lời: lý do chủ yếu giao thông đường thủy là biện pháp bậc nhất trong thâm canh nông nghiệp & trồng trọt ở vn vì tài nguyên nước phân bố không đồng đông đảo trong năm, gồm thời kì xảy ra khô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt sinh hoạt vùng Đông Nam cỗ và Tây Nguyên.

Đáp án: B.

Thuỷ lợi là biện pháp bậc nhất trong thâm canh nông nghiệp & trồng trọt ở nước ta. Vì:

- chống úng, lụt trong đợt mưa bão.

- Đảm bảo nước tưới trong dịp khô.

- cải tạo đất, không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu tổ chức cây trồng.

Kết quả là sẽ tạo ra được năng suất cây cỏ cao và tăng sản lượng cây trồng.

Thuỷ lợi là biện pháp số 1 trong thâm nám canh nông nghiệp & trồng trọt ở nước ta. Vì:

- chống úng, lụt trong thời điểm mưa bão.

- Đảm bảo nước tưới trong thời điểm khô.

- cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ và tổ chức cơ cấu cây trồng.

Kết quả là sẽ tạo ra được năng suất cây trồng cao cùng tăng sản lượng cây trồng.

Thuỷ lợi là biện pháp bậc nhất trong thâm nám canh nông nghiệp trồng trọt của vn vì

A. nntt nước ta mang ý nghĩa chất mùa vụ

B. Nguồn nước của vn phân bố không đông đảo trong năm

C. Nông nghiệp nước ta chủ yếu ớt là trồng lúa nước

D. Tài nguyên nước của vn không đầy đủ cho thêm vào nông nghiệp

Thuỷ lợi là biện pháp bậc nhất trong thâm nám canh nông nghiệp & trồng trọt của nước ta vì.

A. nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ

B.Nguồn nước của nước ta phân cha không rất nhiều trong năm

C.Nông nghiệp vn chủ yếu hèn là trồng lúa nước

D.Tài nguyên nước của việt nam không đủ cho cấp dưỡng nông nghiệp

Cho bản thân hỏi vs

Ý nghĩa của việc phát triển hệ thống thủy lợi trong rạm canh nntt nước ta?

 

 

GIÚP nhanh HỘ MÌNH NHA!!!

Chống úng, lụt trong thời điểm mưa, bão; bảo đảm an toàn nước tưới trong dịp khô; cải tạo đất, không ngừng mở rộng diện tích canh tác; Tăng vụ, biến hóa cơ cấu mùa màng và cơ cấu cây trồng; tạo ra năng suất cây xanh cao cùng tăng sản lượng cây trồng.