TẠI SAO NÓI CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ

Trắc nghiệm Công Dân 10 bài xích 4 (có đáp án): nguồn gốc vẫn dộng và trở nên tân tiến của sự vật hiện tượng kỳ lạ !!
Trắc nghiệm Công Dân 10 bài xích 5 (có đáp án): phương thức vận động, phát triển của sự thiết bị và hiện tượng kỳ lạ !!
*