Tại Sao Không Chia Được Cho 0

Thực hiện phép tính lúc nhân một số trong những với (0)hoặc (0) chia cho một vài khác (0) .

Bạn đang xem: Tại sao không chia được cho 0

Ví dụ: Nhẩm a) (6 imes 0 = ?) b) (0:7 = ?)

Ta có:

a) (6 imes 0 = 0) (Bất kì số làm sao nhân cùng với (0) cũng bởi chính (0).)

b) (0:7 = 7) ((0) phân tách cho bất cứ số nào khác (0) cũng bởi (0))

Dạng 2: tìm kiếm yếu tố còn thiếu.

- ý muốn tìm vượt số ta đem tích phân tách cho vượt số kia.

- mong tìm số bị phân chia ta rước thương nhân cùng với số chia.

Xem thêm: Đi Chùa Như Thế Nào Cho Đúng, Đi Chùa Lễ Phật Như Thế Nào Cho Đúng

Ví dụ: tra cứu (x), biết: (x:9 = 0)


Giải:

(eginarraylx:9 &= 0\,,,,,x &= 0 imes 9\,,,,,x &= ,,,0endarray)

Giá trị của (x) nên tìm là (0).

Dạng 3: So sánh

- triển khai phép tính.

- đối chiếu giá trị vừa tính.

Ví dụ: Điền dấu tương thích vào nơi chấm:

(100 imes 0..........1 imes 1)

Giải:

(eginarrayl100 imes 0,,,
Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài 1: Ôn tập các số đến 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài bác 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng có tổng bằng 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài xích 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài xích 4: 29 + 5
bài 5: 49 + 25
bài 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: vấn đề về những hơn.
bài xích 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài bác 12: 47 + 5
bài 13: 47 + 25
bài bác 14: câu hỏi về ít hơn
bài 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cùng với một số: 6 + 5
bài bác 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cùng
bài bác 20: Phép cộng gồm tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài bác 1: Tìm một trong những hạng trong một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một vài
bài xích 3: 11 trừ đi một trong những : 11 - 5
bài xích 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một vài
bài xích 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài bác 9: tra cứu số bị trừ
bài xích 10: 13 trừ đi một trong những : 13 - 5
bài 11: 33 - 5
bài 12: 53 - 15
bài bác 13: 14 trừ đi một vài : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài bác 15: 54 - 18
bài 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một vài
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài bác 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài xích 20: 100 trừ đi một vài
bài 21: tra cứu số trừ
bài xích 22: Đường trực tiếp
bài xích 23: Ngày, giờ
bài 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài xích 3: Ôn tập về đo lường và thống kê (học kì 1)
bài xích 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia
bài xích 1: Tổng của tương đối nhiều số
bài 2: Phép nhân
bài xích 3: quá số - Tích
bài 4: Bảng nhân 2
bài 5: Bảng nhân 3
bài bác 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài xích 8: Đường vội khúc - Độ dài đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân tách
bài xích 10: Bảng chia 2
bài xích 11: một phần hai
bài bác 12: Số bị phân tách - Số phân tách - yêu quý
bài xích 13: Bảng phân chia 3
bài bác 14: một trong những phần ba
bài xích 15: kiếm tìm một vượt số của phép nhân
bài xích 16: Bảng chia 4
bài bác 17: một trong những phần tư
bài bác 18: Bảng phân chia 5
bài 19: một trong những phần năm
bài 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài bác 21: kiếm tìm số bị phân tách
bài bác 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài 23: Số 1 trong phép nhân cùng phép phân tách
bài bác 24: Số 0 vào phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ trong PHẠM VI 1000
bài xích 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài xích 2: So sánh các số tròn trăm
bài 3: các số tròn chục trường đoản cú 110 cho 200
bài xích 4: các số từ bỏ 101 cho 110
bài bác 5: các số tự 111 cho 200
bài bác 6: các số có cha chữ số
bài bác 7: So sánh những số có tía chữ số
bài bác 8: Mét
bài bác 9: Ki-lô-mét
bài xích 10: Mi-li-mét
bài 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, đối chọi vị.
bài bác 12: Phép cùng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài bác 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC

*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.