Hồ Sơ Tài Sản Cố Định Bị Mất Thì Xử Lý Như Thế Nào?

Hoạt rượu cồn thanh lý tài sản thắt chặt và cố định diễn ra khá thịnh hành tại các doanh nghiệp và là 1 trong những trong các nội dung quan trọng đặc biệt kế toán tài sản thắt chặt và cố định cần quan liêu tâm. Kế toán đề nghị nắm rõ những hồ sơ phải thiết, thủ tục triển khai thanh lý và giải pháp hạch toán thanh lý gia sản cố định.

Bạn đang xem: Hồ sơ tài sản cố định bị mất thì xử lý như thế nào?


1. Làm hồ sơ thanh lý tài sản cố định

Theo điểm 3.2.2, điều 35 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, Tài sản cố định và thắt chặt thanh lý là những tài sản như sau:

TSCĐ hư hỏng không thể thường xuyên sử dụng đượcTSCĐ lạc hậu về chuyên môn hoặc không phù hợp với yêu mong sản xuất, tởm doanh. 

Doanh nghiệp tự quyết định việc thanh lý gia sản cố định, bao hàm cả thanh lý tài sản cố định chưa khấu hao hết hay vẫn khấu hao hết.

Hoạt đụng thanh lý tài sản cố định phải có “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. 

Hồ sơ thanh lý tài sản thắt chặt và cố định cần bao gồm: 

Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.Quyết định Thanh lý TSCĐ.Biên phiên bản kiểm kê gia tài cố địnhBiên bản đánh giá lại TSCĐBiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định (Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bạn dạng chuyển đến phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bạn dạng giao cho thành phần quản lý, áp dụng TSCĐ)Hợp đồng tài chính bán TSCĐ được thanh lý.Hóa đối chọi bán TSCĐBiên bạn dạng giao dìm TSCĐBiên bạn dạng hủy gia tài cố địnhThanh lý hợp đồng 

2. Biện pháp hạch toán thanh lý tài sản cố định

TSCĐ là điều khoản lao cồn quan trọng số 1 trong quy trình sản xuất tởm doanh, trực tiếp thâm nhập vào chu trình sản xuất chế tạo ra ra sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy lúc TSCĐ bị hỏng, không thực hiện được sứ mệnh của mình, doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh lý TSCĐ đó. 

2.1. Hạch toán thanh lý tài sản thắt chặt và cố định dùng cho hoạt động sản xuất, khiếp doanh

Khi hạch toán thanh lý tài sản thắt chặt và cố định dùng mang lại sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi theo nguyên tắc:

Giảm hết tài khoản nguyên giá, hao mòn lũy kế của gia tài đóThu nhập từ chuyển động thanh lý tài sản cố định được hạch toán vào thông tin tài khoản 711 – thu nhập khácCác giá thành phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản cố định hạch toán vào thông tin tài khoản 811 – chi phí khác

*Trường phù hợp thanh lý gia tài cố định đang khấu hao hết, kế toán tài chính hạch toán giảm hết nguyên giá chỉ (TK 211) với hao mòn lũy kế (TK 214) của tài sản đó.

Xem thêm: Tại Sao Khi Đun Nước Phải Đun Từ Dưới Lên, Giải Vở Bài Tập Vật Lí 8

* Trường hợp thanh lý tài sản cố định không khấu hao hết, giá trị còn sót lại của gia sản được hạch toán vào tài khoản 811.

Đồng thời theo phương tiện tại điều 38 thông tư 200/2014/TT-BTC, những TSCĐ không tính đủ khấu hao (chưa tịch thu đủ vốn) mà đã lỗi hỏng, buộc phải thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp thông qua số thu vì thanh lý của chính TSCĐ đó.Số tiền bồi hoàn do chỉ huy doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ không thu hồi, hoặc cực hiếm TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn sót lại được xem như là lỗ về thanh lý TSCĐ với kế toán vào chi phí khác. Riêng doanh nghiệp lớn Nhà nước được giải pháp xử lý theo cơ chế tài chủ yếu hiện hành ở trong phòng nước.
*