Stunt là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Stunt là gì

*
*
*

stunt
*

stunt /stʌnt/ danh từ (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm cho cằn cọc, sự làm cho còi cọc tín đồ còi cọc, loài vật còi cọc nước ngoài động từ ngăn chặn không cho trở nên tân tiến, làm cằn cỗi, có tác dụng bé cọc danh từ (thông tục) sự cố gắng kỳ công, sự cố gắng tập trung cuộc trình diễn phô trương trò quảng cáostunt article: đồ dùng loè cổ loẹt để quảng cáo nội hễ từ (thông tục) màn trình diễn nhào lộn ngoại hễ từ biểu diễn nhào lộn bởi (trang bị cất cánh...)
trò quảng cáopubliđô thị stuntmưu mô quảng cáopubliđô thị stunttrò quảng cáostunt advertisingPR ầm ĩ
*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Peaceminusone Là Gì, Peaceminusone G

*

*

stunt

Từ điển Collocation

stunt noun

1 sth done for attention

ADJ. publithành phố

VERB + STUNT arrange, organize She arranged a publiđô thị stunt to lớn make the public aware of the sản phẩm. | pull What bởi vì you hope to lớn gain by pulling a stunt lượt thích that?

PREP. as a ~ They jumped off London Bridge as a publiđô thị stunt.

2 dangerous act

ADJ. dangerous, daredevil | dramatic, spectacular | film

VERB + STUNT carry out, bởi vì, perkhung The actor performed all the stunts himself. | attempt

STUNT + VERB backfire, go wrong

STUNT + NOUN artist, man (also stuntman), woman (also stuntwoman) | driver, pilot, rider

Từ điển WordNet


n.

a difficult or unusual or dangerous feat; usually done to lớn gain attentiona creature (especially a whale) that has been prevented from attaining full growth

v.

kiểm tra the growth or development of

You will stunt your growth by building all these muscles

persize a stunt or stunts


Xem thêm: Mã Hs Code Hải Quan Của Bảng Pcba Là Gì ? Lịch Sử Và Phát Lịch Sử Và Phát Triển Pcba

English Slang Dictionary

1. sexual act 2. a person who performs stunts 3. lớn pull a stunt, to try something difficult

English Synonym & Antonym Dictionary

stunts|stunted|stuntingsyn.: abbreviate abridge act condense exploit feat performance shorten

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: Hỏi Đáp