Stay out là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Stay out là gì

*
*
*

stay
*

stay /stei/ danh từ (mặt hàng hải) dây néo (cột buồm...)in stays đã trở buồmlớn miss stays ko tận dụng được chiều gió nước ngoài đụng từ (hàng hải) néo (cột buồm) bởi dây lái theo hướng gió danh từ sự quay trở lại, sự lưu lại lạito lớn make a long stay in Hanoi: giữ lại lâu ngơi nghỉ Hà nội sự đình lại, sự hoãn lạistay of execution: sự hoãn thực hành (một bản án) sự ngăn uống cản, sự trở ngạia stay upon his activity: một trở không tự tin đến hoạt động vui chơi của anh ta sự Chịu đựng đựng; năng lực Chịu đựng đựng; sự bền vững, sự dẻo dai chỗ lệ thuộc, chiếc kháng đỡto lớn be the stay of someone"s old age: là chỗ lệ thuộc của người nào thời điểm tuổi già (số nhiều) (như) corset nước ngoài hễ từ ngăn, ngăn uống chặnkhổng lồ stay the hands of imperialism: ngăn bàn tay của nhà nghĩa đế quốc đình lại, hoãn lại kháng đỡ nội đụng từ ngơi nghỉ lại, lưu lạito lớn stay at home: ngơi nghỉ nhàkhổng lồ stay to dinner: ngơi nghỉ lại ăn cơm ((thường) lời mệnh lệnh) hoàn thành lại, ngừng lạiget hyên to stay a minute: bảo anh ta tạm dừng một tí chịu đựng, dẻo dai (trong cuộc đua...)to lớn stay away không tới, văng mặtlớn stay in ko ra ngoàito stay on giữ giàng thêm một thời gian nữalớn stay out làm việc kế bên, không về nhà sinh sống lại cho tới không còn (cuộc màn biểu diễn...)to lớn stay up late thức khuyato stay one"s stomach (xem) stomachthis has come to stay đặc điểm này hoàn toàn có thể xem như là vĩnh viễn
bệbulông móngchằngbob stay: dây chằng cột buồm mũistay wire: dây chằngchốngbonnet (support) stay: thanh chống nắp capôbuchồng stay: cột chốngprop stay: trụ chống (mỏ)chốtcộtbob stay: dây chằng cột buồm mũibuck stay: cột chốngstay pole: cột néocột chốngcột móngcột thápdây chằngbob stay: dây chằng cột buồm mũidây giằngdây néoGiải say mê EN: A tensile structural member, typically a wire or cable.Giải phù hợp VN: Sở phận trong kết cấu hoàn toàn có thể căng ra được, thường là dây hoặc cáp.dừngstationary stay wire: cáp dừngto lớn stay put: ngừng trên chỗgiới hạn lạigiá bán đỡaxle guide stay: tkhô cứng dẫn giá chỉ đỡ trụcbaông xã stay: giá bán đỡ tâmbaông xã stay: giá bán đỡ saubachồng stay: giá bán đỡ di độngtraveling stay: giá chỉ đỡ độngtravelling stay: giá đỡ độnggờhệ phòng đỡkẹp chặtnéogusset stay: thanh khô néogusphối stay: tnóng néostay bolt: bulông néostay pole: cột néostay wire: dây néonối ghépmangmóc neoổ đỡsự chốngsự tựatảito lớn stay put: giới hạn tại chỗtkhô cứng kéostay piece: tkhô cứng kéo (của giàn)trụcasement stay: trụ đổ form cửa sổfixed stay: trụ đỡ vậy địnhprop stay: trụ kháng (mỏ)trục víttrục xoaytựafriction stay: đế tựa ma sátLĩnh vực: cơ khí và công trìnhchiếc đỡkính đỡroller type stay: kính đỡ giao diện nhỏ lăntraveling stay: kính đỡ độngtravelling stay: kính đỡ độngLĩnh vực: xây dựngđỡ núm địnhfixed stay: trụ đỡ cầm địnhstationary stay: lunét đỡ nuốm địnhLĩnh vực: chất hóa học và đồ liệugiá tkhô giòn chằngboiler stay screwing taptarô cắt ren nồi hơibuck staycốt sắt (xây dựng)cable stay jointnơi nối cápcable stay jointcác cápcable stay jointnút ít cápcorner staytkhô nóng giằng gócmoving staykính nhằm di độngmoving staylunét đỡ di độngroller type stayluđường nét đỡ giao diện con lănscrew staybulông neoscrew staytkhô nóng giằng gồm renshort stay parkingbến bãi đỗ xe nhất thời thờistationary staykính nạm địnhstationary stay boltbulông neo o trụ chống, trụ đỡ, giá, tkhô cứng chằng, dây chằng § prop stay : trụ chống (mỏ)
*Xem thêm: Thuật Pháp Nào Dưới Đây Có Thể Câm Lặng Địch, Demon Encounter/Answers

*

*

stay

Từ điển Collocation

stay noun

ADJ. lengthy, long, prolonged | brief, overnight, short, temporary | indefinite | 3-week, 3-weeks", week-long, etc. | comfortable, enjoyable, pleasant | hospital In recent years the average hospital stay for elderly patients has decreased.

VERB + STAY enjoy Did you enjoy your stay in Prague? | shorten | extover, prolong She has extended her stay by three days.

PREPhường. during a/the ~ We did a lot of walking during our stay. | throughout a/the ~ It poured with rain throughout their stay.

PHRASES the duration/length of (your) stay

Từ điển WordNet


n.

continuing or remaining in a place or state

they had a nice stay in Paris

a lengthy hospital stay

a four-month stay in bankruptcy court

a judicial order forbidding some action until an event occurs or the order is lifted

the Supreme Court has the power lớn stay an injunction pending an appeal lớn the whole Court

(nautical) brace consisting of a heavy rope or wire cable used as a support for a mast or spara thin strip of metal or bone that is used to lớn stiffen a garment (e.g. a corset)

v.

remain behind

I had khổng lồ stay at trang chính & watch the children

stop a judicial process

The judge stayed the execution order

fasten with stays


Xem thêm: Phụ Nữ Có Đôi Mắt Sâu Là Mắt Như Thế Nào ? Là Xấu Hay Đẹp? Tướng Mắt Sâu Nam Nữ Nói Lên Điều Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

stays|stayed|stayingsyn.: continue delay detain dwell endure hold up inhabit last live occupy persist remain reside retard stopant.: go

Chuyên mục: Hỏi Đáp