Sphinx là gì

a large stone statue with a lion"s body & a person"s head, that stands in the desert near Cairo in Egypt


Bạn đang xem: Sphinx là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ christmasloaded.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


The further translation of the sphinx motif across media creates a network of reciprocal meaning that unites these images.
The sphinx is the crux of this formulation, forcing the artist khổng lồ examine the place of individual observation in artistic creation.
Composers have lớn be aware of this: a sphinx guards the entrance of every human domain name, of every specific discipline.
The contingency of meaning created by intermediality thus reflects baông chồng upon his earlier treatments of the sphinx.
Rather, as a sign of "unanswered problems," the sphinx brings socialism into the polite drawing room.
The great libraries & the ingenious systems that tư vấn them are the sphinxes of early twentieth century information systems—magnificent, monolithic and obsolete.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các biên tập viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press giỏi của các bên cấp phép.
*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Brawler Là Gì ? Brawler Trong Tiếng Tiếng Việt

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Wuhan Là Ở Đâu - Top 7 Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Vũ Hán, Trung Quốc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Hỏi Đáp