So as not to là gì

In order to và So as to là một trong những trong những kết cấu ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu trúc này gặp gỡ trong các bài bài xích thi cũng giống như trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Vậy làm thế nào để áp dụng cặp cấu tạo này công dụng và thạo nhất. Hãy cùng Step Up tìm kiếm hiểu chi tiết về kết cấu chỉ mục đích này ngay lập tức trong bài viết nhé.

Bạn đang xem: So as not to là gì


1. In order to và So as khổng lồ trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” cùng “so as to” đều mang nghĩa là “để, để mà”. Được sử dụng trong câu nhằm mục tiêu thể hiện mục đích của hành động đã được nói đến ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order khổng lồ go to lớn the office on time. = He got up early so as to lớn go to lớn the office on time.

(Anh ấy ngủ dậy sớm để mang lại văn phòng đúng giờ.)

=> vào trường phù hợp này, việc “thức dậy sớm” có mục đích là để “đến văn phòng công sở đúng giờ”. Vị đó, ta áp dụng “in order to” hoặc “so as to” để miêu tả ý nghĩa trên.

Do chân thành và ý nghĩa ngữ pháp vào câu, cấu tạo in order to với so as to còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is to lớn work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục tiêu của anh ấy là thao tác ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as khổng lồ work in China. 

(Jane học tiếng Trung rất cần cù để thao tác ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Kết cấu with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to cùng with an aim of số đông đi sau do V-ing, mặc dù hãy lưu ý tới giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh đi với 2 kết cấu này nhằm không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom khổng lồ work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác làm việc thuận tiện, tôi đang tìm 1 căn hộ new gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục tiêu mua máy tính xách tay mới, tôi đang tiết kiệm chi phí tiền.)

5. Bài tập thực hành thực tế cho kết cấu In order to và So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bằng những bài xích tập áp dụng là một phương pháp hiệu quả với những người học giờ Anh. Bởi vì vậy hãy cùng làm bài xích tập sau để nuốm trọn kỹ năng về cấu trúc in order to với so as lớn nhé.

Bài 1: Viết lại đầy đủ câu sau sử dụng in order lớn hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want khổng lồ visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hóa Hữu Cơ Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Hóa Học Hữu Cơ Và Hóa Học Vô Cơ

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy tính because he wanted lớn give it to his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants khổng lồ become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order to lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not khổng lồ feel cold. He bought a new máy tính in order to/so as to give it to lớn his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to lớn become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not to get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào vị trí trống đam mê hợp. Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone khổng lồ bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend & I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs khổng lồ save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to