Sit for an exam là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú christmasloaded.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Sit for an exam là gì

This year, however, the parliaments & governments of these countries have sầu successfully passed their resits.
He was adjudged narrowly to have failed the examination, but was allowed lớn resit it a year later after payment of the full year"s fees.
We come across a number of hard cases from quite good students who have sầu lớn resit for a variety of reasons, và they have to lớn pay their own fees.
I think that anytoàn thân interested in education at all is aware of the difficulties imposed by this resit, & also of the damaging effect it has on a first-year student.
The station was resited lớn make platkhung extensions easier as the previous site had tight curves at either over.
The original parish church was in the middle of the village but was resited on higher ground due to lớn frequent flooding.
Pupils can sometimes resit modular examinations later in the course & attempt to lớn improve sầu their grade.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị cách nhìn của các biên tập viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press tốt của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Hình Ảnh Viêm Bao Quy Đầu Ở Trẻ Em : Dấu Hiệu Và Điều Trị, Dấu Hiệu Của Hẹp Bao Quy Đầu Ở Trẻ

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands và fingers

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語