SIGHTING LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sighting là gì

*
*
*

sighting
*

sighting danh từ sự trông thấy; sự bị trông thấy
sự ngắmsự ngắtsự quan trắcLĩnh vực: xây dựngsự (quan trắc) định vị trídistortion of sighting (light) raysự làm cho lệch tia sáng nhìn thấysighting boardván nhìn chuẩnsighting boardvòng chuẩnsighting boardvòng ngắm chuẩnsighting distancecự ly chú ý thấysighting distancekhoảng chú ý xasighting distancetầm nhìnsighting distancetầm chú ý xasighting linetuyến ngắmsighting planemặt phẳng ngắmsighting targetđích ngắmsighting targetmục tiêu ngắmsighting telescopekính viễn vọng ngắmsighting telescopeống ngắmsự xuất trình (một phiếu khoán)sighting of a billviệc xuất trình phiếu khoánsighting of a billxuất trình phiếu khoánsighting of license clauseđiều khoản xuất trình giấy phép

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sight, insight, oversight, sighting, sight, sighted, unsightly


*

Xem thêm: 4 Lý Do Tại Sao Đất Bình Dương Rẻ, Những Lưu Ý Khi Mua Đất Nền Bình Dương Giá Rẻ

*

*

sighting

Từ điển Collocation

sighting noun

ADJ. confirmed, reliable | unconfirmed | reported | rare | UFO

VERB + SIGHTING have We now have three confirmed sightings of an enemy plane. | report | follow up, investigate The police are now following up a number of reported sightings of the missing woman"s car.

PREP. ~ of

Từ điển WordNet


n.

an instance of visual perception

the sight of his wife brought him back lớn reality

the train was an unexpected sight

anything that is seen

he was a familiar sight on the television

they went to Paris to see the sights

a optical instrument for aiding the eye in aiming, as on a firearm or surveying instrumenta range of mental vision

in his sight she could vì no wrong

v.

catch sight of; lớn perceive with the eyes

he caught sight of the king"s men coming over the ridge


English Synonym and Antonym Dictionary

sights|sighted|sightingsyn.: display look scene show spectacle view vision vista