Sight là gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ bỏ, số những sights2.2 Ngoại hễ từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ khí & công trình3.2 Toán & tin3.3 Xây dựng3.4 Y học3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinh tế4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /sait/

Thông dụng

Danh từ bỏ, số nhiều sights

Sức quan sát, thị lực; sự nhìn, kỹ năng nhìnlong sighttật viễn thịnear sighttật cận thịloss of sightsự mù, sự loà Sự nhìn, sự trông; phương pháp nhìnlớn catch sight of somebodynhìn thấy aito lớn translate at sightquan sát và dịch ngay Tầm nhìnvictory out of sightlẫn mấtto put something out of sightgiấu chứa vật gì; lờ cái gì điout of my sight!tếch đi cho rãnh mắt!, chim cút đi cho tạ thế mắt! Cảnh, chình họa tượng; cuộc biểu diễn; sự trưng bàya roses are a sight khổng lồ seerất nhiều bông hồng này trông thiệt ưa nhìn ( số nhiều) chình ảnh đẹp; chiến thắng cảnh ( a sight) (thông tục) sự bừa bộn; fan (vật) bề bộn (thông tục) con số nhiềuit will cost a sight of moneydòng đó sẽ tốn kăn năn tiền ( số nhiều) sự ngắm; vật dụng nhìn, ống nhìn (nghỉ ngơi súng...)to lớn take a careful sight before firingnhìn cẩn trọng trước khi bắnline of sightmặt đường ngắm

Ngoại cồn từ

Thấy, trông thấy, nhìn thấy; phân biệt Quan giáp, chiêm nghiệm, trắc nghiệm (một ngôi sao sáng..) bởi ống nhìn Ngắm (súng) Lắp trang bị nhìn (vào súng...)

Cấu trúc trường đoản cú

lớn make a sight of oneself ăn mặc lố lăng out of sight, out of mind (tục ngữ) xa mặt biện pháp lòng set one"s sights on something quyết chổ chính giữa a sight of something (thông tục) rất nhiều đồ vật gi take a sight nhìn hoặc quan lại liền kề bằng ống ngắm sight unseen không có cơ hội nhằm lưu ý, đánh giá trướcto lớn take a sight at (of)(trường đoản cú lóng) vẫy mũi giễu love at first sight tiếng sét ái tình

Hình thái từ

Chuyên ổn ngành

Cơ khí & công trình

sức nhìn

Toán và tin

điểm quan sát sự nhìn, điểm nhìn

Xây dựng

trang bị nhìn sự ngắm (trắc địa)

Y học

sự quan sát, trông, mắt nhận thấy, cảnh

Kỹ thuật phổ biến

kĩ năng nhìn kiểm soátsight glasskính kiểm soát và điều hành (hóa học lạnh) kiểm tracheck by sightbình chọn bằng mắtoil sight glasskính bình chọn dầusight controlsoát sổ bởi mắtsight feed glasskính khám nghiệm dầusight glasskính khám nghiệm kính ngắmoptical sightkính nhìn quang học tập ngắm (sản phẩm công nghệ ảnh) nhìn máyelevation of sightđộ cao điểm nhìn sản phẩm công nghệ mặt đường ngắmline-of-sight distancekhoảng cách theo đường ngầm lỗ quan gần cạnh quan tiền trắcnoon sightquan liêu trắc thiết yếu ngọsight gaugepháp luật quan tiền trắc sự ngắmbaông chồng sightsự ngắm đằng saufore sightsự nhìn đằng trước sự nhìnbaông chồng sightsự nhìn ngược (trắc địa) thị lực

Kinh tế

sàng lá chè xanh

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounafterimage , appearance , apperception , apprehension , eye , eyes , eyeshot , eyesight , field of vision , ken , perception , range of vision , seeing , view , viewing , visibility , vision , display , exhibit , exhibition , outlook , pageant , parade , point of interest , scene , show , vista , blot , eyesore , fright , mess , monstrosity , ogre , ogress , scarecrow , slob , spectacle , tramp , contemplation , regard , lookout , panorama , perspective , prospect , ugliness , abundance , mass , mountain , much , plenty , profusion , wealth , world verbbehold , discern , distinguish , eyeball , make out * , observe , perceive , spot , view , witness , ayên , display , espy , exhibition , eyesore , glance , glimpse , ken , look , mess , observation , outlook , perception , scene , see , show , spectacle , spy , visibility , vision

Từ trái nghĩa

nounblindness , beauty verbbe blind
Cơ khí & công trình xây dựng, Kinch tế, Kỹ thuật phổ biến, Thông dụng, Toán thù và tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Xây dựng, Y học,

Chuyên mục: Hỏi Đáp