Sau used to là gì

Cấu trúc Used to lớn được áp dụng khá phổ biến trong giờ Anh. Nhiều người thấy sự xuất hiện thêm của đuôi "ed" hay đoán nhiều từ này thuộc thì vượt khứ, để tò mò kĩ hơn, hãy xem ngay lập tức tại nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Sau used to là gì


*

I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use to lớn là gì?

Use lớn nếu được dùng riêng lẻ sẽ sở hữu được nghĩa là: Từng, đang từng.

Used to là cấu trúc ngữ pháp giờ Anh được sử dụng để nói về một sự kiện đã xảy ra trong vượt khứ mà không xảy ra trong lúc này nữa. Hoặc câu hỏi sử dụng kết cấu use to để nhấn mạnh sự khác biệt giữa hiện tại và thừa khứ.

Ví dụ: I used lớn live in Ha Noi. (Tôi đã từng có lần sống sống Ha Noi – cơ mà hiện tại đã mất nữa).

I didn’t used khổng lồ stay up late when I was a student (Tôi không từng thức khuya lúc tôi còn là sinh viên – giờ đã quăng quật thói quen thuộc đó).

> Tham khảo: Cấu trúc would rather

*

2. Kết cấu Used to

Khẳng định: S + used khổng lồ + V

Ví dụ:I used to read khổng lồ the book. (Ngày trước tôi thường đọc sách.)We used to go lớn school together. (Ngày trước chúng tôi thường đến lớp cùng nhau.)

Phủ định: S + did not + use lớn + V

Ví dụ:I didn"t use to read khổng lồ the book. (Ngày trước tôi thường không đọc sách.)We did not use to go lớn school together. (Ngày trước công ty chúng tôi thường không đến lớp cùng nhau.)

Nghi vấn: Did + S + use lớn + V..?

Ví dụ:Did you use to read lớn the book? (Ngày trước bạn có thường xuyên đoch sách không?)Did you use to go to lớn school together? (Ngày trước các bạn có thường đến lớp cùng nhau không?)

Nếu bạn có nhu cầu nhận bốn vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp huấn luyện và đào tạo và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của học tập viên. Bạn Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ thói quen trong quá khứ

Used to được sử dụng để chỉ kinh nghiệm trong vượt khứ cùng không được duy trì trong hiện nay tại.

Ví dụ:

- We used khổng lồ live in thai Binh when I as a child.

- I used to lớn walk to work when I was younger. 

2. Tình trạng / tâm trạng trong thừa khứ

Used to lớn được dùng để thể hiện tình trạng trong quá khứ (thường cần sử dụng ở vượt khứ đơn) nhưng không thể tồn trên nữa được thể hiện bởi những đụng từ bộc lộ trạng thái sau: Have, believe, know với like.

Ví dụ:

- I used to like The Men but now I never listen khổng lồ them.

- She used lớn have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use lớn work in the office very late at night?

3. Dạng thắc mắc của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to với get used to

Did he use to work in the office very late at night?

4. Dạng lấp định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used to, be used to và get used to

– We didn’t use to be vegetarians.

– We didn’t use lớn get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED lớn VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used to, Used lớn V, Get used khổng lồ trong tiếng Anh có kết cấu khá tương tự nhau đề nghị thường bị nhầm lẫn lúc làm những bài tập ngữ pháp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tiện lợi phân biệt 3 cấu trúc trên.

> cách phát âm đuôi ed chuẩn chỉnh như người bản ngữ

1. Cấu trúc BE USED to lớn (Đã quen với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used to + nhiều danh từ bỏ hoặc ving (trong cấu trúc này, used là 1 trong tính từ với to là một giới từ)

- phương pháp dùng

+ Để miêu tả ý nghĩa rằng bạn đã có lần làm 1 việc nào đó nhiều lần, đã rất có kinh nghiệm với câu hỏi này rồi và không hề lạ lẫm hoặc chạm chán khó khăn với việc này nữa.

Ví dụ:

- I am used to lớn getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used to it.

+ Nghĩa trái lại của be used khổng lồ la be NOT used to: lạ lẫm với, không quen với

Ví dụ:

I am not used lớn the new system in the factory yet.

2. Cấu trúc to GET USED TO (Dần thân quen với)

- Cấu trúc

to get used to lớn + V-ing/ noun

- giải pháp dùng

Được sử dụng để nhấn mạnh nội dung của cấu tạo này là câu hỏi dần quen với cùng 1 vấn đề/sự việc nào đó

Ví dụ:

He got used to lớn American food

I got used to lớn getting up early in the morning. 

He is used to swimming every day

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành các câu bên dưới đây.

Bài tập

1. Liz .... A motorbike,but last year she sold it và bought a car.

2. We came to live in London a few years ago. We .... In Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child.

4. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer.

5. It only takes me about 40 minutes to get to work now that the new roadis open. It .... More than an hour.

6. There .... A khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, .... To the theatre very often?

Đáp án
 

1. Used to have

2. Used khổng lồ live

3. Used to lớn eat

4. Used to be

5. Used khổng lồ take

6. Used lớn be

7. Used to lớn use to go

2. Xong xuôi các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) khổng lồ school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vị things round here.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Indicating Là Gì, Indicated Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went khổng lồ discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went khổng lồ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very xuất hiện minded person.

Đáp án
 

1. get used to lớn driving.

2: used to lớn go.

3: am still not used to.

4: used khổng lồ live.

5: am used to finishing.

 

6: never get used to.

7: used lớn smoke.

8: never used to go.

9: am used khổng lồ driving.

10: got used to lớn living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I like it now, but I ____.

A. Didn’t use to

B. Didn’t used to

2 – I find it hard _____ to the dark evenings in winter.

A. Used

B. Get used

C. Lớn get used

3 – It took me a while to lớn get used lớn ____ on a continental keyboard.

A. Type

B. Typing

4 – I _____ lớn being spoken to like that!

A. Am not used

B. Don’t get used

C. Used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. Was used to

B. Used to

6 – Before I started cycling, I _____ go lớn work by bus.

A. Used to

B. Got used to

7 – I haven’t studied for ages & I’m finding it hard to lớn get used to _____ every day.

A. Study

B. Studied

C. Studying

8 – I couldn’t _____ used to lớn the food.

A. Because

B. Get

9 – He never _____ behave lượt thích that.

A. Used

B. Used to

10 – It’s taking me a long time to ____ speaking Norwegian.

A. Used to

B. Get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  cấu trúc as long as với những cấu trúc thường gặp

➢  cấu trúc Each other cùng những kết cấu thường gặp

Hi vọng rằng những share trên vẫn giúp các bạn thành thạo rộng trong việc thực hiện cấu trúc used to, get used to giỏi be used to. Đây là một trong những trong số cấu trúc tiếng anh được sử dụng rộng thoải mái thường ngày cũng tương tự trong những bài thi TOEIC, IELTS hiện nay tại.

Nếu chúng ta có thắc mắc gì về used to, hãy còn lại comment bên dưới để được cung ứng thêm nhé.Nhận hỗ trợ tư vấn khóa học phù hợp ngay hôm nay: