Romanization là gì

The act or process of putting text inkhổng lồ the Latin (Roman) alphabet, by means such as transliteration & transcription.+2 definitions
In the main event, Brock Lesnar defeated Braun Strowman, Roman Reigns, and Samoa Joe in a fatal four-way match khổng lồ retain the Universal Championship & in the penultimate match, Jinder Mahal defeated Shinsuke Nakamura to lớn retain the WWE Championship.

Bạn đang xem: Romanization là gì


Trong sự khiếu nại thiết yếu, Broông xã Lesnar đánh bại Braun Strowman, Roman Reigns, và Samoa Joe vào cuộc chiến fatal four-way nhằm giành lại đai Universal Championship và vào trận đấu penultimate, Jinder Mahal vượt mặt Shinsuke Nakamura để giành đai WWE Championship.
(Romans 16:20) Then, God will rule mankind and restore the human race to the life of happiness and peace he originally intended. —Read Revelation 21:3-5.
Sau kia, Đức Chúa Trời vẫn ách thống trị trái đất và đến chúng ta hưởng trọn cuộc sống hạnh phúc với an toàn may mắn định lúc đầu của ngài.—Đọc Khải huyền 21:3-5.
Several months later, in February 1893, he was replaced by Roman Basa as Katipunan head on the intervention of Bonifacio, who judged him an ineffectual leader.
Vài tháng tiếp đến, trong tháng 2 năm 1893, Andrés Bonifacio lãnh đạo đến Roman Basa thay thế sửa chữa ông có tác dụng Chủ tịch của Katipunan.
(Romans 5:12) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has affected us physically, mentally, và emotionally.
Không hầu như gây ra sự chết, phạm tội còn khiến cho tổn sợ mối quan hệ thân loại người với Đức Chúa Ttránh, cũng giống như phương sợ hãi cho thể hóa học, trí tuệ với niềm tin của bé fan.
(Romans 9:16; Revelation 20:6) Jehovah executed the Levite Korah for presumptuously seeking the Aaronic priesthood.
(-ma 9:16; Khải-huyền 20:6) Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện phán xét trên Cô-rê trực thuộc loại Lê-vi bởi vì ông đã kiêu ngạo mong tìm chức tế lễ giành cho chiếc chúng ta A-rôn.
“Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus” (Romans 3:23–24).
“Và chúng ta dựa vào ân điển Ngài cơ mà được xưng công bình nhưng mà ko, bởi vì sự chuộc tội đã làm trọn vào Đức Chúa Giê Su Ky Tô” (Rô Ma 3:23–24).
(Romans 12:2; 2 Corinthians 6:3) Overly casual or tight-fitting clothes can detract from our message.
After 90 BC, the Parthian power was diminished by dynastic feuds, while at the same time, Roman power in Anatolia collapsed.
Sau năm 90 TCN, sức khỏe của Parthia đã bị suy bớt vị các xung bất chợt triều đại, trong lúc cùng lúc đó, quyền lực tối cao của fan La Mã nghỉ ngơi Anatolia vẫn sụp đổ.
Legends of Terra Australis Incognita—an "unknown land of the South"—date baông chồng khổng lồ Roman times và before, và were commonplace in medieval geography, although not based on any documented knowledge of the continent.
Những huyền thoại về "một vùng khu đất chưa được biết đến ngơi nghỉ phương Nam" sẽ gồm từ bỏ thời La Mã cùng là cái thương hiệu thông thường trong địa lý thời Trung Cổ dẫu vậy không dựa vào ngẫu nhiên sự gọi biết giấy tờ làm sao về lục địa này.
Within three months, 30,000 troops appeared on the scene, led by the Roman governor of Syria, Cestius Gallus.
Trong vòng tía mon, 30.000 binh lính đang đi đến thành Giê-ru-sa-lem đằng sau sự chỉ đạo của quan lại tổng đốc La Mã xứ Sy-ri là Cestius Gallus.
In 43 BC, after Octavian received his consulship from the Roman Senate, one of his first actions was to have sầu the people who had assassinated Julius Caesar declared murderers and enemies of the state.

Xem thêm: Đầy Đủ Tiện Nghi Tiếng Anh Là Gì ? Căn Hộ Có Tiện Nghi Cao Tiếng Anh Là Gì


Năm 43 Tcông nhân, sau khi Octavian nhận thấy chức chấp chủ yếu quan tiền của bản thân mình từ viện nguyên ổn lão La Mã, một giữa những hành động thứ nhất của ông là tuyên tía đều kẻ sát hại Julius Caesar là mọi kẻ giết thịt người và quân địch của nhà nước.
In many ways, Maximinus was similar to lớn the later Thraco-Roman emperors of the 3rd–5th century (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo the Thracian, etc.), elevating themselves, via a military career, from the condition of a common soldier in one of the Roman legions to the foremost positions of political power.
Bất luận thay nào thì Maximinus cũng tương tự như những vị hoàng đế người La Mã cội Thracia vào vậy kỷ máy 3 đến sản phẩm 5 (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo I, v.v.), hầu hết nạm quyền nhờ vào đường binh nghiệp từ thời gian còn là một anh quân nhân quèn của một Một trong những đạo quân lê dương La Mã cho đến khi sở hữu những địa điểm cao nhất của quyền bính.
(Isaiah 41:8; James 2:23) His name was Abrasi, và the Bible calls him “the father of all those having faith.” —Romans 4:11.
(Ê-không đúng 41:8; Gia-cơ 2:23) Tên ông là Áp-ra-đắm đuối, với Kinc Thánh gọi ông là “phụ thân không còn thảy phần lớn kẻ tin”.—-ma 4:11.
Roman citizens in Philippi and throughout the Roman Empire were proud of their status và enjoyed special protection under Roman law.
Các công dân La Mã sinh sống sống Phi-líp cũng tương tự khắp đế quốc La khôn cùng trường đoản cú hào về vị vậy của bản thân, cùng bọn họ hưởng được phần lớn quyền lợi và nghĩa vụ đặc biệt quan trọng bên dưới sự bảo lãnh của điều khoản La Mã.
God’s will is that those who exercise faith in the ransom sacrifice should vị away with the old personality & enjoy “the glorious freedom of the children of God.” —Romans 6:6; 8:19-21; Galatians 5:1, 24.
Ý ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi ai thực hành thực tế đức tin khu vực sự hy sinh làm giá chỉ chuộc nên lột bỏ nhân biện pháp cũ với tận hưởng “sự tự-vị vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời” (-ma 6:6; 8:19-21; Ga-la-ti 5:1, 24).
It is vital to lớn keep in mind, however, that when there is no divinely provided principle, rule, or law, it would be improper khổng lồ impose the judgments of our own conscience on fellow Christians in what are purely personal matters. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5.
Tuy nhiên, điều đặc biệt quan trọng nhằm hãy nhớ là lúc Đức Chúa Ttách ko ban đến hiệ tượng, điều lệ hay lao lý, thì câu hỏi cần bạn bè cùng đạo theo sự phán đoán thù của lương trung ương họ về phần lớn vấn đề trọn vẹn riêng tứ là điều sai trái.—-ma 14:1-4; Ga-la-ti 6:5.
(2 Peter 3:9) Even very wicked people can repent, become obedient, và make the changes necessary to gain God’s favor.—Isaiah 1:18-20; 55:6, 7; Ezekiel 33:14-16; Romans 2:4-8.
mặc khi những người dân khôn cùng gian ác cũng có thể ăn năn, trsống nên fan biết vâng lời cùng thay đổi những điều quan trọng nhằm nhận thấy ơn huệ Đức Chúa Ttránh (Ê-không đúng 1:18-20; 55:6, 7; Ê-xê-chi-ên 33:14-16; -ma 2:4-8).
Along Roman Dacia"s exposed western border & stretching towards the vast Pannonian Plain lived the Iazyges, a Sarmatian tribe.
Dọc theo Quanh Vùng biên giới phía Tây của Dacia nằm trong La Mã và kéo dãn dài về phía đồng bởi Pannonia rộng lớn là địa điểm sinc sinh sống của tín đồ Iazyges, một cỗ tộc Sarmatia.
Truy cập ngày đôi mươi tháng 4 năm 2007. ^ Roman Catholicism (at "Structure of the Church: The College of Bishops").
(Psalm 119:105; Romans 15:4) Very often, the Bible can give us the guidance or encouragement that we need, Jehovah helping us lớn reHotline the desired passages.
Rất nhiều lần Kinh-thánh có thể đến bọn họ sự trả lời với khuyến khích nhưng họ đề xuất, Đức Giê-hô-va góp họ lưu giữ lại đầy đủ đoạn Kinh-thánh nhưng mà bọn họ mong sử dụng.
Llywelyn ap Gruffudd, the last Prince of the Kingdom of Gwynedd, the last post-Roman (Romano-British) successor state to lớn fall in the West.

Xem thêm: Etd Control Center Là Gì - #1: Cách Sửa Lỗi 【Phải Xem】


Llywelyn ap Gruffydd, vị Thân vương ở đầu cuối của Vương quốc Gwynedd, non sông kế tục hậu La Mã (Anh thuộc La Mã) sau cuối sụp đổ ngơi nghỉ phương Tây.

Chuyên mục: Hỏi Đáp