RECORDS LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

record

*

record /”rekɔ:d/ danh từ (pháp lý) hồ nước sơto be on record: được ghi vào hồ sơ; có thực (vì chưng đã có được ghi vào hồ nước sơ)it is on record that…

Đang xem: Record là gì

: vào sử tất cả ghi chép rằng… biên bản sự ghi chép (số nhiều) văn uống thư; (thương thơm nghiệp) sổ sách di tích, đài, bia, vật dụng kỷ niệm lý lịchlớn have sầu a clean record: gồm lý định kỳ vào sạch (thể dục,thể thao) kỷ lụcto break (beat) a record: phá kỷ lụcto lớn achieve a record: lập (đạt) một kỷ lục mớilớn hold a record: duy trì một kỷ lụcworld record: kỷ lục thế giới đĩa hát, đĩa ghi âm (định ngữ) cao nhất, kỷ lụca record output: sản lượng kỷ lụcat record speed: với một vận tốc cao nhấtlớn bear record to lớn something xác nhận (xác nhận) vấn đề gìkhổng lồ keep to the record đi đúng vào việc gìoff the record không thiết yếu thứclớn travel out of the record đi ra phía bên ngoài đề nước ngoài hễ từ ghi, ghi chéplớn record the proceeding of an assembly: ghi biên bản hội nghị thu, ghi (vào đĩa hát, trang bị ghi âm) chỉthe thermometer records 32 o: dòng đo nhiệt độ chỉ 32o (thơ ca) hót khẽ (chim)to lớn record one”s vote bầu, vứt phiếubạn dạng tường trìnhbiên bảnofficial record: biên bạn dạng thiết yếu thứccông vnạp năng lượng giấy tờ lưu lại trữghiacceptance maturity record: sổ ghi ngày đáo hạn của hối hận phiếu nhấn trảaudition record: thu thanh kiểm trabook record: ghi chxay bên trên sổ sáchchronological record: sự ghi theo đồ vật từ thời giancolumnar record: sự ghi chnghiền nhiều cộtdeletion record: ghi bỏdelivery record: sổ ghi hàng giaoduplicate record: sự ghi thành nhị bảnevidence record: sự ghi chnghiền bệnh cứoccurred cost record: ghi chnghiền về chi phí phân phát sinhpay history record: sổ ghi chxay lương cũpseuvày passenger name record: trả phiên bản đề tên hành kháchpurchase record: ghi chnghiền các nhiệm vụ tải bánrecord card: thẻ ghi chéprecord of an order: sự ghi một đối kháng đặt hàngrecord of goods sold: sổ ghi bán hàngrecord of goods sold: sổ ghi mặt hàng bánsale record: ghi chnghiền phân phối hàngthu thanh (vào đĩa hát, thiết bị ghi âm)ghi chépbook record: ghi chnghiền bên trên sổ sáchcolumnar record: sự ghi chxay nhiều cộtevidence record: sự ghi chép chứng cứoccurred cost record: ghi chép về chi phí vạc sinhpay history record: sổ ghi chxay lương cũpurchase record: ghi chxay những nhiệm vụ thiết lập bánrecord card: thẻ ghi chépsale record: ghi chép phân phối hàngghi chúhồ nước sơdividkết thúc record: hồ sơ cổ tứcemployee”s earning record: làm hồ sơ thu nhập cá nhân của bạn lao độngfor the record: nhằm lập hồ nước sơhealth record: hồ sơ y tếmedical record: làm hồ sơ y tếpassenger name record: làm hồ sơ danh sách hành kháchpersonal record: hồ sơ cá nhânpersonnel record: làm hồ sơ nhân sựproduction record: hồ sơ sản xuấtqualification record: hồ sơ tư cách siêng mônrecord management: quản lý làm hồ sơ (quảng cáo)record management: quản lý hồ nước sơstochồng record: hồ sơ hội chứng khoánstockholder of record: cổ đông trong hồ nước sơtransaction control header record: phiếu làm hồ sơ gồm tiêu đề để kiểm soát giao dịch thanh toán cài bánkí sựkỷ lụcall-time record: kỷ lục trước đó chưa từng cócourt of record: tòa cam kết lụchistorical growth record: kỷ lục phát triển kế hoạch sửrecord breaker (record-breaker): thành tựu phá kỷ lụcrecord breaker (record-breaker): bạn phá kỷ lục. record breaker (record-breaker): sự khiếu nại chế tạo kỷ lụcrecord figure: số lượng kỷ lụcrecord high: kỷ lục tối đa định kỳ sửrecord low: kỷ lục rẻ tuyệt nhất kế hoạch sửrecord output: sản lượng kỷ lụcrecord prices: giá chỉ kỷ lụcrecord sale figures: doanh thu phân phối kỷ lụcrecord sales figures: doanh số kỷ lục cao nhấtrecord year: năm kỷ lụclí lịchsổ sách ghi chépsựghi chéptài liệuthành tíchrecord breaker (record-breaker): thành tựu phá kỷ lụckết quả cao nhấtthu âmtường thuậtacceptance maturity recordsổ hạn kỳ tmùi hương phiếubatch header recordsố sách tập thích hợp những hạng mục bao gồm 1columnar recordsổ sách các cộtcontrolling recordsổ sách kiểm soátcost recordreport mức giá tổndaily collection record booksổ nhật ký thu tiềndate of recordngày đăng ký ssinh hoạt hữudate of recordngày khóa sổdelivery recordsổ giao hànghealth recordphiếu sức khoẻhealth recordphiếu sức khỏeholder of recordfan duy trì bệnh khân oán nlỗi vào sổmedical recordphiếu sức khoẻ danh tự o sự ghi chnghiền o phiên bản ghi o tập hợp số liệu rượu cồn từ o ghi § core record : phiên bản ghi mẫu mã lõi (số lượng , nguồn gốc và Đặc điểm của chủng loại lõi) § drilling record : báo cáo khoan, lý lịch lỗ khoan § earthquake record : sự ghi hễ đất § lost record : bảng ghi tổn định thất; (địa chất) ngăn cách địa tầng, vắng mặt địa tầng § safety record : sự ghi an ninh § seismic record : sự ghi hễ khu đất § seimographic record : sự ghi rượu cồn khu đất, sự ghi động đất § synthetic record : sự ghi tổng hòa hợp, băng động đất tổng vừa lòng § unmodulated record : sự ghi không kiểm soát và điều chỉnh § record ownership : quyền sớ hữu số liệu § record time : thời gian ghi

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Record

Kỷ lục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

*

*

*

record

Từ điển Collocation

record noun

1 tài khoản

ADJ. formal No formal record of the marriage now survives. | official, public | permanent | accurate, careful, exact | up-to-date | adequate, proper, reliable | inadequate | incomplete, sketchy | brief | complete, comprehensive sầu, detailed, extensive, systematic | verbatyên | authentic | daily | documentary, handwritten, written | photographic, pictorial | archival, historical | archaeological This period of barbarian rule is poorly represented in the archaeological record. | fossil, geological | administrative, departmental, financial, personnel | dental, health, medical

VERB + RECORD keep He has always kept an accurate record of his spending. | kiểm tra, consult I checked the records but nobody of that name had worked here. | destroy Medical records should not be destroyed. | tệp tin | update | be on, go on She is on record as saying that she once took drugs. He is the lathử nghiệm public figure lớn go on (the) record about corruption in politics.

RECORD + VERB contain sth The records contain the bank details of all employees. | show sth The records showed that the building had not been inspected for ten years. | suggest sth Fossil records suggest that the region was covered in water until relatively recently. | exist, survive No record exists of a battle on this site. | go bachồng The university records go bachồng as far as the 13th century.

PREP. in the ~(s) The historic agreement is preserved in the university records. | off/on the ~ Off the record, he told the interviewer what he thought of his colleagues. | ~ of a record of achievement | ~ on records on children”s progress

PHRASES access to lớn the records Under the law, every citizen has access khổng lồ their official records. | put/set the record straight She called a press conference to lớn mix the record straight about her disappearance.

2 best result, highest cấp độ, etc.

ADJ. all-comers, club, course, national, Olympic, track, world | unbeaten, unbroken | long-standing Bob Beamon”s long-standing record for the long jump was eventually broken. | all-time | speed

VERB + RECORD hold Who holds the 100 metre sprint record? | establish, phối She has just phối a new world record. | beat, break, shatter If she continues like this she could beat the record. | equal He has equalled the Olympic record.

RECORD + VERB stvà His mile record stood for twelve sầu years. | fall

RECORD + NOUN book/books Bubka rewrote the pole-vault record books during his career. | attempt | breaker, holder | high, number Unemployment has reached a record high (= the highest cấp độ ever).

Bạn đang xem: Records là gì

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Stretcher Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Stretcher Trong Tiếng Việt

There was a record number of candidates for the post.

PREP. ~ for These viewing figures are an all-time record for a single broadcast. | ~ with Lewis established a new world record with a time of 9.86 seconds.

PHRASES in record time I got khổng lồ work in record time.

3 sb”s performance in a particular area

ADJ. past, traông chồng | distinguished, enviable, excellent, exceptional, exemplary, fine, formidable, good, impressive sầu, magnificent, outstanding, proven, remarkable, chất lượng, unparalleled, unrivalled | abysmal, appalling, atrocious, bad, dismal, mediocre, poor, sorry | unenviable He has an unenviable record of ill-health. | satisfactory | consistent | clean, unblemished Apart from a parking fine ten years before, she had an unblemished driving record. | academic, educational, school | military | attendance The teacher spoke to her about her poor attendance record. | economic, environmental, human-rights the government”s economic record | disciplinary | criminal, police | accident, safety The airline”s accident record makes it aước ao the safest.

VERB + RECORD have sầu, possess | keep, maintain The company has maintained an accident-không tính phí record since it started business.

RECORD + VERB show sth Her record shows that she is able to compete under great pressure. | compare with sth Our record compares favourably with that of any similar-sized company. | speak for itself When it comes to lớn chất lượng, our record speaks for itself.

PREP.. ~ among muốn They have sầu the worst human-rights record among muốn thành viên countries. | ~ for He has an appalling record for dishonesty. | ~ in The igiảm giá candidate will have a proven trachồng record in project management. | ~ on the government”s abysmal record on crime

PHRASES on past records On past records, she should have sầu no problem passing the exam. | on sb”s past record

4 music

ADJ. long-playing | gramophone | classical, jazz, pop | best-selling

VERB + RECORD cut, make | release They released their first record in 1963. | listen to lớn, play, put on I”ll put on one of my favourite records.

RECORD + NOUN company, industry, label | producer | khuyến mãi The b& signed their first record giảm giá khuyến mãi a year after forming. | collection | siêu thị | library | player | sleeve

Từ điển WordNet

n.

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events

the film provided a valuable record of stage techniques

the number of wins versus losses và ties a team has had

at 9-0 they have sầu the best record in their league

an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport)

he tied the Olympic record

coffee production last year broke all previous records

Chicago phối the homicide record

a document that can serve as legal evidence of a transaction

they could find no record of the purchase

v.

Microsoft Computer Dictionary

n. A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name & type. Unlượt thích an array, whose elements all represent the same type of information và are accessed using an index, the elements of a record represent different types of information & are accessed by name. A record can be accessed as a collective sầu unit of elements, or the elements can be accessed individually. See also array, data structure, type1 (definition 1).vb. To retain information, usually in a tệp tin.

English Synonym and Antonym Dictionary

records|recorded|recordingsyn.: chronicle enroll enter inscribe danh sách log mark down note post register tabulate write