Rechargeable battery là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú christmasloaded.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Rechargeable battery là gì

It is a battery-powered machine và its rechargeable power paông xã will keep it running for half an hour.
The environmental case for switching to rechargeable batteries is not straightforward as not all applications are appropriate for rechargeable batteries.
What goes for those services also goes for the use of rechargeable services, such as ambulances và other ancillary services.
It is easy to buy rechargeable batteries và longlife electric bulbs which use very little energy in the form of heat và last 10 times as long.
All the codes of practice that have sầu been introduced khổng lồ protect the elderly from cut-offs have sầu been completely eliminated by the introduction of rechargeable meter keys by the electricity companies.
Các cách nhìn của những ví dụ không mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về bài toán này
*Xem thêm: Cách Làm Món Cua Hoặc Ghẹ Rang Me Của Mai Anh, Cách Làm Ghẹ Rang Me

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phân Biệt U Ác Tính Khác U Lành Như Thế Nào, So Sánh U Lành Tính Và U Ác Tính

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp