QUANDO NGHĨA LÀ GÌ

quanvị tiếng Ý là gì?

quanvày giờ đồng hồ Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu cùng khuyên bảo cách thực hiện quanvì chưng vào tiếng Ý.

Bạn đang xem: Quando nghĩa là gì


Thông tin thuật ngữ quanbởi giờ đồng hồ Ý

Từ điển Ý Việt

*
quando(phạt âm rất có thể không chuẩn)
Tấm hình mang đến thuật ngữ quando

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành
Tìm kiếm:Tìm

Định nghĩa - Khái niệm

quanbởi vì tiếng Ý?

Dưới đấy là có mang, định nghĩa cùng giải thích phương pháp cần sử dụng tự quando trong giờ đồng hồ Ý. Sau khi đọc kết thúc văn bản này chắc chắn bạn sẽ biết tự quanvì chưng giờ Ý tức thị gì.

Xem thêm: Muốn Tăng Chiều Cao: Phải Làm Thế Nào Để Cao Nhanh Nhất, Tăng Chiều Cao Nhanh

* danh từ- when khi nào, hồi như thế nào, dịp nào, bao giờ, Khi, lúc, hồi, trong những lúc cơ mà, một Khi mà, Khi (lúc, hồi) mà lại, nhưng mà, lúc đó, thời điểm đó, hồi đó; khi nào, hồi làm sao, khi nào, thời gian, thời hạn, ngày tháng- as như, là, với tư biện pháp là, cũng, bằng, xa tận, mang đến tận đến, cho chừng mức nhưng mà, lui tận về, về phía, về phần, (xem) good, (xem) as much as, cũng chừng này, cũng bằng này, cũng vậy, (xem) well, (xem) well, (xem) yet, lúc Lúc, trong những lúc mà; đúng vào lúc cơ mà ((cũng) just as), vì chưng, bởi vì, nhằm, cốt để, tuy rằng, dù rằng, như vậy, y như vậy, có thể là điều đó, rất có thể cho rằng điều này, (xem) though, nhưng mà, người nhưng mà, chiếc mà lại...; như, điều đó, loại đó, loại ấy, đồng át (chi phí La mã)

Thuật ngữ tương quan tới quando

Tóm lại nội dung chân thành và ý nghĩa của quanvì chưng trong giờ Ý

quando gồm nghĩa là: * danh từ- when lúc nào, hồi như thế nào, thời gian như thế nào, bao giờ, lúc, cơ hội, hồi, trong những khi nhưng mà, một Lúc nhưng, khi (dịp, hồi) mà, nhưng, khi đó, thời điểm kia, hồi đó; khi nào, hồi làm sao, bao giờ, thời điểm, thời hạn, ngày tháng- as như, là, cùng với tứ cách là, cũng, bởi, xa tận, mang đến tận mang đến, đến chừng nấc nhưng mà, lui tận về, về phía, về phần, (xem) good, (xem) as much as, cũng chừng này, cũng bởi này, cũng vậy, (xem) well, (xem) well, (xem) yet, dịp lúc, trong khi mà; đúng vào khi mà ((cũng) just as), bởi, chính vì, nhằm, cốt nhằm, mặc dù rằng, mặc dù rằng, như thế, y như vậy, hoàn toàn có thể là điều này, rất có thể cho rằng như vậy, (xem) though, mà, fan nhưng mà, loại nhưng...; nlỗi, điều ấy, loại đó, chiếc ấy, đồng át (chi phí La mã)

Đây là giải pháp cần sử dụng quanvì chưng giờ Ý. Đây là một trong những thuật ngữ Tiếng Ý chăm ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2021.

Cùng học tập giờ Ý

Hôm nay các bạn đang học tập được thuật ngữ quanvày giờ đồng hồ Ý là gì? cùng với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập christmasloaded.com để tra cứu vãn lên tiếng những thuật ngữ siêng ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tiếp được cập nhập. Từ Điển Số là một trang web phân tích và lý giải ý nghĩa sâu sắc từ bỏ điển siêng ngành hay được sử dụng cho các ngôn ngữ bao gồm trên nhân loại.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- when lúc nào tiếng Ý là gì? hồi như thế nào tiếng Ý là gì? thời điểm như thế nào giờ đồng hồ Ý là gì? khi nào tiếng Ý là gì? Lúc giờ đồng hồ Ý là gì? dịp tiếng Ý là gì? hồi tiếng Ý là gì? trong những lúc nhưng giờ Ý là gì? một lúc cơ mà giờ đồng hồ Ý là gì? lúc (dịp giờ Ý là gì? hồi) cơ mà giờ Ý là gì? nhưng giờ đồng hồ Ý là gì? lúc đó giờ Ý là gì? lúc đó giờ Ý là gì? hồi kia giờ Ý là gì? bao giờ tiếng Ý là gì? hồi như thế nào giờ đồng hồ Ý là gì? khi nào giờ Ý là gì? cơ hội giờ đồng hồ Ý là gì? thời gian giờ Ý là gì? ngày tháng- as nlỗi tiếng Ý là gì? là tiếng Ý là gì? với tư bí quyết là tiếng Ý là gì? cũng giờ Ý là gì? bởi giờ đồng hồ Ý là gì? xa tận tiếng Ý là gì? đến tận cho giờ đồng hồ Ý là gì? mang đến chừng nấc mà lại tiếng Ý là gì? lui tận về tiếng Ý là gì? về phía giờ Ý là gì? về phần giờ Ý là gì? (xem) good giờ đồng hồ Ý là gì? (xem) as much as giờ đồng hồ Ý là gì? cũng chừng này tiếng Ý là gì? cũng bởi này giờ đồng hồ Ý là gì? cũng vậy giờ Ý là gì? (xem) well giờ Ý là gì? (xem) well tiếng Ý là gì? (xem) yet tiếng Ý là gì? thời gian Lúc giờ Ý là gì? trong những lúc nhưng mà tiếng Ý là gì? đúng vào lúc cơ mà ((cũng) just as) giờ đồng hồ Ý là gì? vị tiếng Ý là gì? bởi vì giờ đồng hồ Ý là gì? để giờ đồng hồ Ý là gì? cốt để giờ Ý là gì? tuy rằng tiếng Ý là gì? mặc dù cho tiếng Ý là gì? như thế giờ Ý là gì? y như vậy tiếng Ý là gì? hoàn toàn có thể là những điều đó tiếng Ý là gì? hoàn toàn có thể cho là điều đó tiếng Ý là gì? (xem) though giờ đồng hồ Ý là gì? mà tiếng Ý là gì? bạn nhưng mà giờ đồng hồ Ý là gì? mẫu nhưng mà... giờ Ý là gì? nhỏng tiếng Ý là gì? điều này giờ đồng hồ Ý là gì? loại đó tiếng Ý là gì? chiếc ấy giờ Ý là gì? đồng át (chi phí La mã)