Primarily Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ christmasloaded.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Primarily là gì

There is also a witnesses" room with separate access to lớn the court - a last-minute addition khổng lồ the plans, primarily intended for women.
The cost of replacing carbon by growing trees is so high primarily because of the opportunity costs of foregoing agricultural production on prime cropland.
This is because vowels in both primarily và secondarily stressed syllables are rendered strong và not weakened.
Ultimately the genre survives in the twenty-first century primarily in our university choruses & local choral societies.
According to lớn this view one tends to perceive selfmotion primarily with respect to lớn a visual reference frame.
If recognition và identification are carried out primarily by the ventral system, using long-term memory, what is it that is recognized và identified?
It is an intensive sầu group therapy programme that is primarily directed at the normalization of eating & the restoration of body weight.
Were this applause directed khổng lồ the cast alone, then the report would be of interest primarily in the history of performance.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Honey Moon Ở Đâu Choý Nghĩa Và Lãng Mạn, 5 Địa Điểm Tuyệt Vời Để Đi Hưởng Tuần Trăng Mật

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語