Pad là gì

a piece of soft, thiông chồng cloth or rubber, used lớn protect a part of the body, give sầu shape to lớn something, or clean something:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ christmasloaded.com.

Bạn đang xem: Pad là gì

Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.

Xem thêm: Anchovy Là Gì - Anchovies Là Gì


a number of pieces of paper that have sầu been fastened together along one side, used for writing or drawing on:
to lớn put pieces of soft material in something lớn make it soft, give sầu it a different shape, or protect what is inside:
a number of sheets of paper glued along one edge so that they can be easily carried about together but separated as needed:
a flat piece of soft material used khổng lồ protect a surface, khổng lồ prevent injury to a person, or khổng lồ give sầu a fuller shape lớn clothing:
a number of pieces of paper that have sầu been fastened together along one side, and used for writing or drawing on:
She accused those who advertise tobacco of padding their ngân hàng accounts by selling the health & future of our young people.

Xem thêm: Tra Từ: Ý Tại Ngôn Ngoại Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ý Tại Ngôn Ngoại Trong Tiếng Việt


pad sth with sth The scheme involved padding customers" long-distance phone bills with kém chất lượng charges.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Hỏi Đáp