Ở THỜI ĐIỂM ĐIỆN ÁP GIỮA HAI ĐẦU TỤ ĐIỆN LÀ 150V THÌ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH LÀ 4 AMPE

*

Bạn đang xem: Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150v thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 ampe


Đặt điện áp u=U0cos (100πt - π3)(V) vào hai đầu một tụ điện bao gồm năng lượng điện dung C=2.10-4πF. Ở thời điểm năng lượng điện áp thân hai đầu tụ điện là 150V thì độ mạnh dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ cái năng lượng điện trong mạch là


*
Nhóm học tập facebook miễn giá thành cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa đào tạo và huấn luyện lớp 3-12 bất kỳ trên christmasloaded.com. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app VietJachồng. Tải ngay!


Chọn B

ZC=50Ω

Đoạn mạch chỉ bao gồm tụ điện thìu2U02+i2I02=1

hayu2ZC2I02+i2I02=1

⇒I0=u2ZC2+i2=5A

i=5cos (100πt -π3+π2)(A)

i=5cos (100πt +π6)(A)


ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ PHẦN 2 - PHƯƠNG PHÁPhường. LÀM MỚI THEO ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2021 - Livestream TOÁN thầy PHÚC


Đặt điện áp u=U0cosωt vào nhị đầu đoạn mạch có năng lượng điện trở thuần R, cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L với tụ điện gồm năng lượng điện dung C mắc tiếp liền. call i là cường độ dòng năng lượng điện ngay tức khắc trong khúc mạch; u1,u2,u3thứu tự là năng lượng điện áp lập tức giữa nhì đầu năng lượng điện trở, thân nhị đầu cuộn cảm cùng hai đầu tụ năng lượng điện. Hệ thức đúng là


Đặt năng lượng điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L thì cường độ loại điện qua cuộn cảm là


Xem thêm: Có Thai 3 Tháng Đầu Nằm Ngủ Như Thế Nào, Tæ° Thế NằM TốT NhấT Cho Bã  BầU

Cho mạch điện RLC gồm R = 100Ω, C=10-42πFcuộn dây thuần cảmL thay đổi được đặt vào nhị đầu mạch năng lượng điện áp u=1002cos100πt(V). Tính L để ULCcực tiểu


Đặt năng lượng điện áp u = U0cos(100πt-π6)(V) vào nhì đầu đoạn mạch R,L,C mắc tiếp nối thì cường vật dòng năng lượng điện qua mạch là i = I0cos(100πt+π6)(V). Hệ số công suất của đoạn mạch là


Đặt năng lượng điện ápu = 1502cos100πt (V) vào nhì đầu đoạn mạch gồm năng lượng điện trsống thuần, cuộn dây thuần cảm cùng tụ điện mắc nối liền thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu điện trlàm việc thuần là 150V. Hệ số năng suất của mạch là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, christmasloaded.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*