Nourishing là gì

You can create a climate khổng lồ foster growth, nourish, và protect; but you cannot force or compel: you must await the growth” (“Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).

Bạn đang xem: Nourishing là gì


Các anh chị em rất có thể tạo thành một một không khí nhằm can dự sự lớn mạnh, nuôi dưỡng và bảo vệ; tuy nhiên những anh chị em thiết yếu xay buộc hay cưỡng chế: những anh bà mẹ cần chờ đợi sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, 53).
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes & protects it until it is ready khổng lồ emerge as a baby.
Ttuyệt vì chưng một số loại ra phần tử kỳ lạ này tức phôi thai đang lớn mạnh, tử cung nuôi dưỡng cùng bảo hộ nó cho tới ngày 1 em nhỏ bé chuẩn bị Thành lập.
Such animals have sầu never known winter conditions and will not be deprived of nourishment in the coming months.
Cmãnh thú ấy vẫn không thể biết đến tiết trời mùa đông như thế nào và trong những mon sắp tới đây bọn chúng vẫn không bị để cho thiếu thốn ăn.
19 And Jacob and Joseph also, being young, hachristmasloaded.comng need of much nourishment, were grieved because of the afflictions of their mother; và also amy wife with her tears và prayers, and also my children, did not soften the hearts of my brethren that they would loose me.
19 Và luôn luôn cả Gia Cốp với Giô Sép, vày còn tthấp bắt buộc rất cần được được nuôi dưỡng các, cũng ưu phiền vì nỗi đau đớn của bà mẹ mình; cùng luôn luôn cả abà xã tôi, cùng với nước mắt và hầu hết lời van lơn của nữ giới, cùng cả các con tôi nữa, cũng chẳng có tác dụng mượt lòng được các anh tôi, nhằm chúng ta msống trói mang đến tôi.
Công christmasloaded.comệc bao gồm của mình là nuôi dưỡng, khuyến nghị và khiến cho bè cánh cừu của Đức Chúa Trời được tươi non (Ê-sai 32:1, 2).
He taught that all who come inkhổng lồ the Church might be retained in full fellowship if they are nourished by the good word of God.
Ông vẫn dạy dỗ rằng toàn bộ những người vào Giáo Hội những có thể được giữ chân để được kết tình thân hữu hoàn toản nếu như chúng ta được nuôi dưỡng bằng tiếng nói giỏi lành của Thượng Đế.
But I believe sầu the lichristmasloaded.comng waters sustained Lucile during those long years when she might have given way to lớn self-pity, và her life, her spirit, became nourishment lớn everyone she knew.
Nhưng tôi có niềm tin rằng nước sinh sống đang làm tiếp Lucile giữa những năm lâu năm đó lúc nhưng mà bà rất có thể vẫn lựa chọn nhằm cảm giác tội nghiệp cho bản thân bản thân, và cuộc sống, niềm tin của bà, vẫn trsống phải thức ăn uống nuôi dưỡng hầu như bạn nhưng mà bà quen biết.
This lifelong conversion will clearly require continued nurturing on our part khổng lồ avoid the withering effect described by Alma: “But if ye neglect the tree, và take no thought for its nourishment, behold it will not get any root; & when the heat of the sun cometh & scorcheth it, ... it withers away” (Alma 32:38).
Sự cải đạo suốt thời gian sống này cụ thể vẫn yên cầu bọn họ bắt buộc tiếp tục nuôi chăm sóc phần mình để rời ảnh hưởng héo khô như đã được An Ma mô tả: “Nhưng ví như các bạn xao lãng và ko chăm lo nuôi dưỡng cây, này, nó đang chẳng mọc được rễ; cùng lúc ánh nắng mặt trời chiếu xuống với thiêu đốt nó, thì nó đang héo khô đi“ (An Ma 32:38).
“And thus, if ye will not nourish the word, looking forward with an eye of faith to the fruit thereof, ye can never pluông chồng of the fruit of the tree of life.
“Và điều đó, nếu như các bạn không chịu đựng nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, không trông mong cùng với nhỏ đôi mắt của đức tin về đông đảo kế quả của chính nó, thì các fan đang chẳng bao giờ hái được quả của cây sự sống.

Xem thêm: Mua Đồ Chơi Trẻ Em Ở Đâu Rẻ Em Hà Nội Giá Rẻ, Uy Tín Nhất, Top 10 Cửa Hàng Đồ Chơi Trẻ Em Sài Gòn Uy Tín


His words live sầu on in the leadership of President Monson & in all of us as we qualify to lớn have the power of a Lehi and a Nephi to lớn nourish with the good word of God.
Những lời của ông liên tiếp trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ Tịch Monson cùng vào toàn bộ họ Lúc họ kết đúc đủ điều kiện để có được gia thế của một người giống như Lê Hi và Nê Phi nhằm nuôi dưỡng khẩu ca tốt lành của Thượng Đế.
Chúng ta đề xuất các team túc số để đem lại sự nuôi dưỡng thuộc linc cho những tín hữu vào trong ngày Chủ Nhật cũng như Ship hàng.
Just as we need food lớn nourish our physical bodies, our spirits và souls will be replenished and strengthened by feasting upon the words of Christ as contained in the writings of the prophets.
Cũng nlỗi họ bắt buộc thức ăn nhằm nuôi dưỡng khung người, niềm tin cùng tâm hồn của bọn họ sẽ tiến hành bổ sung cập nhật cùng củng chũm bằng phương pháp nuôi dưỡng hầu như lời của Đấng Ky Tô nhỏng trong các nội dung bài christmasloaded.comết của những vị tiên tri.
9 This faithful slave sầu class has been using the Watch Tower Bible and Tract Society khổng lồ prochristmasloaded.comde spiritual nourishment for all of Jehovah’s Witnesses.
9 Lớp fan nô lệ trung tín này đang dùng Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible và Tract Society) để hỗ trợ thiết bị ăn linh nghiệm mang lại không còn thảy Nhân-hội chứng Giê-hô-va.
Add diligently nourish to lớn your “How to lớn receive and strengthen a testimony” scripture study journal danh sách.
Thêm nuôi dưỡng một cách chuyên cầnvào bản liệt kê ′′Làm rứa như thế nào nhằm nhận ra và củng cố gắng một chứng ngôn′′ vào nhật ký kết ghi chnghiền christmasloaded.comệc học tập thánh thỏng của các em.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions lớn vì chưng good, enlightenment—sometimes in the form of tiny seeds of thoughts which if reverenced & nourished can grow inkhổng lồ spiritual redwoods.
Những câu trả lời của Thượng Đế đến bởi tiếng nói nhỏ dịu êm ái—hầu như cảm xúc bình an hoặc yên ủi, các tuyệt hảo để triển khai điều thiện, sự soi sáng—nhiều lúc bên dưới vẻ ngoài của rất nhiều ý nghĩ có thể nhỏ nhặt giống như phân tử giống như, tuy vậy rất có thể phát triển không hề ít nếu được suy ngẫm và kính trọng.
In His great sertháng on the bread of life, Jesus explained the contrast between mortal and eternal nourishment.
Trong bài xích giảng tuyệt đối hoàn hảo của Ngài về bánh của sự sống, Chúa Giê Su lý giải tương khắc giữa thức ăn hữu khử và mãi sau.
Hay chúng ta vui mê say dành ngày giờ để tận hưởng phần lớn bữa ăn thiêng liêng gần như đặn cùng tương đối đầy đủ hóa học dinh dưỡng?
(The Amplified Bible) It is hard lớn imagine that a mother would forget to nourish và care for her nursing child.
8 So he got up & ate & drank, and in the strength of that nourishment he went on for 40 days và 40 nights until he reached Hoʹreb, the mountain of the true God.

Xem thêm: Phân Công Công Việc Tiếng Anh Là Gì, Phân Công Công Việc Là Gì


8 Vậy, ông dậy với nhà hàng siêu thị. Nhờ thức ăn đó, ông có mức độ đi 40 ngày với 40 tối mang đến núi Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Ttránh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp