Nh3 có thể khử được oxit kim loại nào

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Klặng một số loại nào dưới đây hoàn toàn có thể được điều chế bằng cách dùng teo khử oxit sắt kẽm kim loại tương ứng sống ánh nắng mặt trời cao?

A.

Bạn đang xem: Nh3 có thể khử được oxit kim loại nào

Al

B. Mg

C. Ca

D. Fe


Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung rét ngơi nghỉ ánh sáng cao. Sau phản nghịch ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm gần như hóa học làm sao sau đây?

A. Cu, FeO, Al2O3, MgO

B. Cu, sắt, Al, Mg

C. Cu, Fe, Al2O3, MgO

D. Cu, sắt, Al, MgO


Cho luồng khí H 2 dư qua tất cả hổn hợp những oxit CuO, F e 2 O 3 , A l 2 O 3 , MgO nung nóng sinh hoạt ánh sáng cao. Sau bội phản ứng, hỗn hợp hóa học rắn chiếm được gồm phần đa hóa học như thế nào sau đây?

*

*

*

*


Cho luồng khí CO dư qua tất cả hổn hợp những oxit: Al2O3, CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao. Sau bội phản ứng hỗn hợp rắn nhận được tất cả ?

A.Al,Cu,FeO,ZnO,MgO

B.Al2O3,Cu,sắt,Zn,Mg.

C.Al2O3,Cu,sắt,Zn,MgO

D.Al,Cu,sắt,ZnO,MgO.


Cho luồng khí H 2 dư qua tất cả hổn hợp các oxit CuO, sắt 2 O 3 , Al 2 O 3 , MgO nung lạnh nghỉ ngơi ánh sáng cao. Sau bội phản ứng, hỗn hợp hóa học rắn chiếm được gồm?

A. Cu, sắt, Al, Mg

B. Cu, FeO, Al2O3, MgO

C.Cu, Fe, Al2O3, MgO

D. Cu, sắt, Al, MgO


Cho luồng khí H2 dư qua các thành phần hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung lạnh sống nhiệt độ cao. Sau bội nghịch ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn chiếm được gồm

A. Cu, sắt, Al, Mg.

B.Cu, FeO, Al2O3, MgO.

C.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Cải Thiện Kỹ Năng Lắng Nghe Tiếng Anh Là Gì, Kỹ Năng Của Người Thành Công

Cu, Fe, Al2O3, MgO.

D.Cu, Fe, Al, MgO.


Cho luồng khí H2 dư qua tất cả hổn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng sống nhiệt độ cao. Sau bội phản ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn chiếm được gồm

A. Cu, Fe, Al, Mg.

B. Cu, FeO, Al2O3, MgO.

C. Cu, Fe, Al2O3, MgO.

D. Cu, Fe, Al, MgO.


Cho luồng khí H2 dư qua tất cả hổn hợp những oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung rét sinh sống nhiệt độ cao. Sau bội nghịch ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn chiếm được gồm

A. Cu, sắt, Al, Mg

B. Cu, FeO, Al2O3, MgO.

C. Cu, sắt, Al2O3, MgO.

D.

Xem thêm: "Đất Đài Nguyên Là Gì ? Thảo Nguyên Bao Gồm Những Gì? Đài Nguyên Là Gì, Nghĩa Của Từ Đài Nguyên

Cu, Fe, Al, MgO.


Cho luồng khí H2 dư qua các thành phần hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung rét nghỉ ngơi ánh sáng cao. Sau bội nghịch ứng, tất cả hổn hợp chất rắn chiếm được gồm?


Chuyên mục: Hỏi Đáp