NGUỒN VỐN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng - Để công việc của bạn được thuận lợi và tiện lợi rộng, bạn không thể không có kiến thức về tiếng Anh siêng ngành.

Bạn đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

Đối cùng với ngành kế tân oán cũng vậy. Sau trên đây, Shop chúng tôi đã tổng hợp list từ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù - kiểm toán thù nhưng các bạn tốt chạm mặt trong lĩnh vực này, hi vọng bọn chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng thao tác vào môi trường kế toán- kiểm toán thù bởi giờ Anh thuận tiện rộng.Quý Khách vẫn xem: Nguồn vốn giờ đồng hồ anh là gì


*

** Dưới đó là gần như từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán thù thường dùng độc nhất vô nhị bây giờ, thuộc chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí buộc phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: phát hành cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông xã & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí thi công cơ bản dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản giữ cồn với chi tiêu nthêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Chi tiêu ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người thiết lập trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguim giá bán gia sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố kỉnh định

37. General & administrative expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments and tools: Công nắm, nguyên lý vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá bán gia sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguim giá gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư hội chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssinh hoạt hữu

71.

Xem thêm: Tra Cứu Quá Trình Tham Gia Bhxh, Bảo Hiểm Xã Hội

Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download đã đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá thành bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, cam kết quỹ ngắn thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư hội chứng khoán thù nđính thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables to lớn the State budget---- Thuế với những khoản đề xuất nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng siêng ngành Khi kế toán thù thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ nên trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: tkhô giòn tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô hanh toán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô nóng toán ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan mang lại kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: Chi tiêu quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách vận động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: Chi tiêu bảo tồn hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá chỉ gốc

** Các cách làm vào tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngtrao đổi mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ nên trả cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả thời điểm đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận ra + Các khoản chi phí nợ trả mang lại đơn vị cung ứng + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu và nợ đề nghị trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

Để có thể có tác dụng tốt hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán thù, thì ngay lập tức cất cánh giờ đồng hồ chúng ta nên triết lý xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của bản thân mình. Mà rất có thể cách xuất sắc cùng hiệu quả nhất bay giờ là không hoàn thành nâng cao kỹ năng và kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm tay nghề làm việc của chính mình qua những khóa đào tạo kế toán ngơi nghỉ những trung trung tâm.

Chulặng mục: Hỏi Đáp