Mệnh đề là gì

Mệnh đề nằm trong chương khởi đầu của sách giáo khoa đại số lớp 10 với để học xuất sắc toán 10 những em cần nắm vững kiến thức ngay từ bài học đầu tiên. Do vậy trong bài viết này chúng ta sẽ thuộc thầy lưu Huy Thưởng (giáo viên môn Toán tại hệ thống Giáo dục christmasloaded.com) ôn lại loài kiến thức.

Bạn đang xem: Mệnh đề là gì

Mục lục

I. Mệnh đề1. Có mang mệnh đề2, bao phủ định của một mệnh đề3, Mệnh đề kéo theo4. Mệnh đề đảo – nhì mệnh đề tương đương

II. Mệnh đề cất biến1. Mệnh đề cất biến2. Kí hiệu với mọi, tồn tại3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề gồm chứa mọi

I. Mệnh đề 

1, tư tưởng mệnh đề 

Định nghĩa: Mệnh đề là một câu xác minh đúng hoặc sai.

Chú ý: hầu hết câu nghi ngại và cảm thán thường không phải là mệnh đề. Một mệnh đề bắt buộc vừa đúng vừa sai

Ví dụ: 

*

2, đậy định của một mệnh đề

Cho mệnh đề P, mệnh đề không hẳn P được gọi là mệnh đề phủ định của P.

Kí hiệu: 

*

Ví dụ: 

*
3, Mệnh đề kéo theo 

Mệnh đề bao gồm dạng: “Nếu p. Thì Q” được call là mệnh đề kéo theo.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Complex Là Gì ? (Từ Điển Anh Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Kí hiệu: 

*

Ví dụ: 

*

Vậy bao giờ mệnh đề này là đúng, mệnh đề tê là sai? Để tách biệt tính phải trái của mệnh đề ta bao gồm bảng sau:

*

Chú ý:

*

Điều kiện đầy đủ là khi p xảy ra thì chắc hẳn rằng có Q. Điều kiện cần là lúc Q xảy ra thì chưa chắc p xảy ra.

4. Mệnh đề hòn đảo – nhị mệnh đề tương đương

a, Mệnh đề đảo

Cho mệnh đề kéo theo p. ⇒ Q

Mệnh đề Q ⇒ p được call là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề p. ⇒ Q

P ⇒ Q: “Nếu p thì Q” thì mệnh đề đảo là Q ⇒ P: “Nếu Q thì P”

Ví dụ: 

P: “Tứ giác là hình bình hành”

Q: “Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm từng đường”

b, nhị mệnh đề tương đương

Cho nhì mệnh đề p và Q. Mệnh đề bao gồm dạng “P nếu còn chỉ nếu Q” hoặc “P khi và chỉ còn khi Q” được call là mệnh đề tương đương. 

Kí hiệu: phường ⟺ Q

Cách xét đúng sai của nhị mệnh đề: 

*

Ví dụ: 

*

Chú ý: 

*

II. Mệnh đề cất biến

1. Mệnh đề đựng biến

Xét câu “n phân tách hết mang đến 3”

n=1 ⇒ “1 phân chia hết mang đến 3” là mệnh đề sai

n=9 ⇒ “9 phân chia hết mang lại 3” là mệnh đề đúng

Những câu xác minh mang tính chất đúng sai phụ thuộc vào biến hóa được call là mệnh đề đựng biến.

Ví dụ:

*

2. Kí hiệu cùng với mọi, tồn tại 

a. Kí hiệu cùng với mọi

Cho mệnh đề chứa phát triển thành P(x) với x thuộc X

Khẳng định: “Với hồ hết x thuộc X, P(x) đúng” hay “P(x) đúng với đa số x nằm trong X” là 1 mệnh đề

Kí hiệu: 

*
 Ví dụ: 
*

Xét tính đúng sai:

*

b. Kí hiệu tồn tại

Cho mệnh đề chứa trở nên P(x) với x ở trong X

Khẳng định: “Tồn tại x thuộc X, P(x) đúng” là một trong những mệnh đề

Kí hiệu:

*

Ví dụ: 

*

Xét tính đúng sai: 

*

3. Mệnh đề tủ định của mệnh đề gồm chứa mọi

Cho mệnh đề chứa thay đổi P(x) cùng với x ở trong X

*

Ví dụ: 

Hy vọng với bài viết kèm video giảng dạy của thầy lưu Huy Thưởng về mệnh đề cùng mệnh đề chứa biến để giúp đỡ ích cho các em trong quy trình nhập môn đại số 10.