Loser là gì

Danh từ bỏ 1. Người mất 2. Bạn thua (cuộc, bạc); ngựa chiến thua (cuộc đua...) 3. (Mỹ, trường đoản cú lóng) người tồi, vật dụng tồi
Dưới đấy là những mẫu câu tất cả chứa tự "loser", trong cỗ từ điển từ điển y tế Anh - christmasloaded.comệt. Chúng ta có thể tham khảo đa số mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bỏ loser, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ loser trong bộ từ điển từ điển y học Anh - christmasloaded.comệt

1. Back off, loser!

Xéo đi, thằng yếu cỏi!

2. " The Radical Loser "

Kẻ thất bại cung cấp tiến

3. Three time loser.

Bạn đang xem: Loser là gì

bố lần vào khám.

4. You look lượt thích a loser.

Anh trông như thể một kẻ yếu cỏi.

5. The loser will burn before nightfall.

bạn thua vẫn lên giàn thiêu trước lúc trời tối.

6. Second, you"re a very sore loser.

lắp thêm hai, cô đã thảm bại lại còn cay cú.

7. Kirk"s just a skinny little loser!

Kirk chỉ là 1 trong thằng gày gò bại trận!

8. Nobody likes a sore loser, Fiona.

không có ai thích đứa cay cú đâu, Fiona.

9. The loser will burn before nightfall

tín đồ thua đã lên giàn thiêu trước khi trời tối

10. Sounds lượt thích a loser lớn me.

Đối với bản thân nó nghe như thể giọng điệu của kẻ thất bại cuộc.

11. You make me sound lượt thích a loser.

con làm người mẹ như thiếu hiểu biết ý nhỏ gì hết.

12. You said he was a chubby loser.

Cậu nói hắn là người thua cuộc mũm mĩm.

13. I looked up " loser " in the cryobank.

Tôi thấy " thằng có hại " trong ngân hàng tinh trùng.

14. I think you are a bad loser.

Tôi suy nghĩ ông là người thua cuộc cay cú.

15. I don"t need another loser waitress here.

Tôi không phải một cô bồi bàn tệ hại như vậy.

16. It"s not because you are a loser.

Đơn giản bởi vì cậu rất yếu ớt.

17. Just how strapped are these loser motherfuckers?

vấn đề là mấy thằng cờ hó này khó nhằn đến mức nào?

18. The loser doesn"t eat for two days!

Kẻ thua sẽ bị bỏ đói trong 2 ngày!

19. Better khổng lồ be a loser than a coward

hầu như lão thần vào triều có thể sẽ là khó khăn lớn nhất.

Xem thêm: Thoái Hóa Điểm Vàng Là Gì ? Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị Thoái Hóa Điểm Vàng

20. PO - Decision by Points – the loser without technical points.

PO - thắng điểm - xung quanh điểm kỹ thuật.

21. There was attitude in L.A., but no loser sneeze.

́ 1⁄2 Í cÍ hÑc christmasloaded.comèn nhơng khéng cÍ hØt xÉ kiæu n ¿y.

22. First he called me a loser but I remained quiet

Đầu tiên nó hotline là cùi bắp, nhưng nhỏ vẫn im lặng.

23. The loser has to lớn finish this tray of Chinese birthday buns.

Kẻ thua trận cuộc phải ăn uống hết khay bánh sinh nhật của china này.

24. ▪ The outcome: The geographic location and ultimate destiny of the loser.

▪ Kết quả: Địa điểm cùng vận mạng tối hậu của kẻ bại trận.

25. < Lester Narrating > Both my wife & daughter think I"m this gigantic loser.

Cả vợ và đàn bà tôi phần nhiều nghĩ tôi là 1 trong những kẻ thua tầm cỡ.

26. Lying to me shacking up và using with this scumbag, this loser.

dối trá bố... Nạp năng lượng nằm cùng hút chích cùng với thằng chết toi này.

27. & this is a man who called his child an idiot loser.

Ông ấy còn gọi em là đồ kém cỏi đần độn dốt.

28. SK: and there is always a loser when it comes khổng lồ this war.

SK: với mọi trận chiến luôn tất cả kẻ bại trận.

29. A real captain would"ve seen what I saw: a big dykey loser.

Mît 1⁄2 îi trõòng thúc thÖ Øt hÚn 1⁄2 Á thÞy nhùng gÉ tð thÞy: mît kÅ thÞt bÂi cöng 1⁄2 ßu

30. Well, for a while back then, you forgot you were such a loser.

Vừa nãy, em chẳng chú ý mình là kẻ kém cỏi.

31. The loser of match G, Ajax, qualifies for the UEFA Cup 2008-09.

Đội thua trận cuộc trận G, Ajax, lọt vào cụp UEFA 2008–09.

32. Or is it easier hachristmasloaded.comng someone around who"s more of a loser than you?

giỏi cậu thích tất cả thằng dở hơi hơn ở cạnh mang lại đỡ tủi?

33. Either catch a tiger as an insider, or live like a loser in the countryside.

Một là có tác dụng nội gián để bắt cọp, xuất xắc là sống như kẻ thất bại ở ngoại ô

34. Alex Salmond, the former Scottish First Minister stated that Donald Trump was "three times a loser".

Cựu Thủ tướng tá Scotland Alex Salmond bình luận Trump là "kẻ chiến bại cuộc ba lần".

35. So my tight-ass sister và even tighter-ass grandmama can look at me like I"m a big loser?

Để bà chị ghẻ lở của tôi thậm chí còn cả bà của tôi nữa có thể nhìn tôi như 1 kẻ thua trận ư?