Liquidation Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

liquidation
*

Liquidation (Econ) phạt mại.

Bạn đang xem: Liquidation là gì

+ Đây là quá trình kết thúc sự mãi mãi của một công ty, tài sản của nó được phân phát mại và phân chia cho các chủ nợ của chính nó và vào trường vừa lòng còn dư thừa thì được chia cho những thành viên vào công ty.
liquidation /,likwi"deiʃn/ danh từ
sự thanh toán giao dịch (nợ...) sự tạm dừng hoạt động (công ty), sự thanh toán mọi khoản để thôi kinh doanhto go into liquidation: thanh toán giao dịch mọi khoản nhằm thôi khiếp doanh; đổ vỡ nợ, vỡ nợ (công ty) sự bán chạy, sự buôn bán tống (hàng hoá còn tồn lại) (nghĩa bóng) sự trừ khử, sự đái trừ, sự thủ tiêuLĩnh vực: giao thông & vận tảiviệc thanh lýliquidation of fixed capital stocksư thanh lý vốn thay địnhliquidation of partythanh lý một bênsự thay đổi (tài sản) thành tiền mặtsự hiện kim hóa (bất động sản)sự thanh lý (Công ty)sự trảthanh lýclean risk at liquidation: khủng hoảng trơn khi thanh lýclean risk at liquidation: khủng hoảng khi thanh lýcompany in liquidation: công ty đang thanh lýcompulsory liquidation: thanh lý bắt buộcconditional liquidation: thanh lý gồm điều kiệncreditors" voluntary liquidation: thanh lý từ bỏ nguyện của các trái chủlegal liquidation: buôn bán thanh lýlegal liquidation: câu hỏi bán thanh lý pháp địnhliquidation committee: ủy ban thanh lýliquidation of assets: sự thanh lý tài sảnliquidation on inventories: sự phân phối thanh lý hàng tồn trữliquidation price: giá bán thanh lýliquidation profit và loss: lãi lờ thanh lýliquidation sale: sự phân phối thanh lýliquidation sale: đấu giá thanh lýliquidation value: giá trị thanh lýlong liquidation: thanh lý dàimembers voluntary liquidation: sự thanh lý trường đoản cú nguyện của các thành viênprofit from liquidation: chi phí lời thanh lýrealization & liquidation: sự phân phối và thanh lý tài sảnstatement of liquidation: bạn dạng thanh lý tài sảnvoluntary liquidation: thanh lý tự động, giao dịch thanh toán tự nguyệnvoluntary liquidation: thanh lý tự độngvoluntary liquidation: tự ý thanh lýthanh toánenforced liquidation: sự giao dịch có tính bắt buộcliquidation by compromise: sự thanh toán bằng hòa giảiliquidation statement: bảng thanh toánvoluntary liquidation: thanh lý tự động, giao dịch tự nguyệnvoluntary liquidation: thanh toán giao dịch tự nguyện (để tạm dừng hoạt động hàng)thanh toán (nợ)legal liquidationthanh mại pháp địnhliquidation balance sheetbảng tổng kết gia tài giải thểliquidation salebán tốngliquidation salethanh mại
*

*

*

liquidation

Từ điển Collocation

liquidation noun

ADJ. compulsory, voluntary

VERB + LIQUIDATION be forced into, be placed in, be put into, go into The firm may be forced into liquidation.

PREP. in ~ a company in liquidation

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

清盘|清偿〔债务〕|变现〔资产〕清盘;清偿〔债务〕;变现〔资产〕Occurs when a firm"s business is terminated. Assets are sold, proceeds are used to pay creditors, & any leftovers are distributed to lớn shareholders. Any transaction that offsets or closes out a long or short position. Related: Buy in, evening up, offset liquidity.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Học Từ Vựng Hiệu Quả Nâng Cao Trình Độ Tiếng Anh

Investopedia Financial Terms


1. When a business or firm is terminated or bankrupt, its assets are sold and the proceeds pay creditors. Any leftovers are distributed lớn shareholders. 2. Any transaction that offsets or closes out a long or short position.
Creditors liquidate assets to lớn try and get as much of the money owed khổng lồ them as possible. They have first priority to lớn whatever is sold off. After creditors are paid, the shareholders get whatever is left with preferred shareholders having preference over common shareholders.
Absolute PriorityBankruptcyCreditorDistressed SecuritiesGoing-Concern ValueLiquidating DividendLongPreferred StockSenior SecurityWrit of Seizure and Sale