Length là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

length
*

length /leɳθ/ danh từ bề dài, chiều dài, độ dàiat arm"s length: cách một sải tayto keep someone at arm"s length né không có tác dụng thân cùng với aiat length sau hết, cuối cùng vừa đủ chi tiết trong một thời gian dàiat full length trọn vẹn đầy đủ, ko rút gọn, không cắt xén; ko viết tắt (chữ viết) ở dàiat some length với một số trong những chi tiếtto fall at full lengthfull to go to the lengthto go to any length làm bất cứ cái gì bao gồm thể; không rụt rè câu nệ; không có gì rất có thể cản trở đượcto go the whole length of it (xem) goto go lớn the length of thinking that...

Bạn đang xem: Length là gì

đi mang lại chỗ suy nghĩ rằng...

Xem thêm: E-Visa Là Gì ? Thị Thực Là Gì? E Visa Điện Tử Nhập Cảnh Việt Nam 2021

to win by a length hơn một thuyền; hơn một ngựa; hơn một xe... (trong đông đảo cuộc đua thuyền, ngựa, xe đạp...)
bề dàichiều dàilength over all: chiều dài về tối đaoverall length: tổng chiều dàistandard length: chiều nhiều năm tiêu chuẩncự lyđộ dàibreaking length: độ nhiều năm cắtstorage length: độ dài bảo quảnat arm"s lengthgiao dịch theo giá thị trườngdeal at arm"s lengthgiao dịch hòa bình mỗi bênextra charges on long lengthphí tính thêm cho hàng hóa lâu năm (trên 9 mét)extra charges on long lengthphí tính thêm cho hàng quá dài (trên 9 mét)length of a loanthời hạn của một khoản cho vaylength of servicethâm niên phục vụlong length chargehàng chở quá dàilong length chargephí hàng chở quá dàimean length of lifetuổi thọ trung bìnhsum at lengthsố chi phí viết toàn chữ o đoạn ống nối o chiều dài, độ dài § cable length : chiều nhiều năm cáp § focal length : tiêu cự § laid length : chiều nhiều năm lắp đặt của đường ống dẫn § overall length : tổng chiều lâu năm § spread length : chiều lâu năm phân bố § wave length : chiều lâu năm sóng § length of drill pipe : chiều lâu năm cần khoan

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): length, lengthen, lengthy, lengthening, lengthily


*

*

*

length

Từ điển Collocation

length noun

1 distance from one kết thúc to the other

ADJ. entire, full, maximum, whole There is a maximum length of 2,500 words. The queue stretched the whole length of the High Street. | great a ditch of great length and width | medium | overall, total

VERB + LENGTH estimate, measure He measured the length và width of the table. | have The vehicle has an overall length of 12 feet. | grow to, reach These fish can reach a length of over two metres. | double in, increase in | cut sth to lớn Measure the form size of the window và cut the cloth to length. | drive, run, swim, travel, walk, etc. The fence runs the length of the footpath.

PREP. along the ~ of There were coloured lights along the whole length of the street. | in ~ The pipe was two metres in length.

PHRASES at arm"s length He has khổng lồ hold newspapers at arm"s length to focus on the print. | double, twice, three times, half, etc. The length of sth The queen bee is twice the length of a worker bee.

2 amount of time that sth lasts

ADJ. considerable, great, inordinate | reasonable

VERB + LENGTH cut, reduce, shorten | increase

LENGTH + VERB increase | decrease

PREP. at ~ He told me at length about his new job. | in ~ Each lesson was an hour in length.

PHRASES length of time They complained about the inordinate length of time they had to wait.

3 length of a swimming pool

VERB + LENGTH do, swim I did đôi mươi lengths today.

Từ điển WordNet


n.

the linear extent in space from one kết thúc to the other; the longest horizontal dimension of something that is fixed in place

the length of the table was 5 feet

the property of being the extent of something from beginning khổng lồ end

the editor limited the length of my article to 500 words

a section of something that is long và narrow

a length of timber

a length of tubing


Microsoft Computer Dictionary

n. The number of linear units of storage space occupied by an object, such as a tệp tin on disk or a data structure in a program, typically measured in bits, bytes, or blocks.

English Synonym and Antonym Dictionary

lengthssyn.: distance extent measure reach span stretchant.: breadth width