Kiêu hùng là gì

Tất cả các đơn vị xuất hiện trong game đều được chia thành các đám tùy tùng khác nhau, với mỗi người dưới quyền một vị tướng kiêu hùng.

Bạn đang xem: Kiêu hùng là gì


All the units featured in the game are divided into differchristmasloaded.comt retinues, with each led by a powerful gchristmasloaded.comeral.
Chẳng hạn, nơi Ê-sai 13:19, Ba-by-lôn được gọi là “sự vinh-hiển các nước” hay theo Bản Diễn Ý là “đế quốc kiêu hùng nhất thế giới”.
For example, at Isaiah 13:19, Babylon is called “the decoration of kingdoms” or, as Today’s christmasloaded.comglish Version rchristmasloaded.comders it, “the most beautiful kingdom of all.”
Mikhael VI Bringas (tiếng Hy Lạp: Μιχαήλ ΣΤ ́ Βρίγγας, Mikhaēl VI Bringas; ? – 1059), còn gọi là Stratiotikos ("Thống soái", "Kiêu hùng" hay "Hiếu chiến") hay Gerontas ("Lão làng"), là Hoàng đế Đông La Mã từ năm 1056 đến năm 1057.
Michael VI Bringas (Greek: Μιχαήλ ΣΤ ́ Βρίγγας, Mikhaēl VI Bringas), called Stratiotikos or Stratioticus ("the Military One", "the Warlike", or "the Bellicose") or Gerontas ("the Old"), reigned as Byzantine emperor from 1056 to 1057.
Trong sử thi Ramayana, pushpaka ("chùm hoa") vimana của Ravana được mô tả như sau: "Pushpaka Vimana giống như Mặt Trời và thuộc về anh tôi được Ravana kiêu hùng mang đến đây; rằng Vimana trên không và tuyệt vời này sẽ đi khắp mọi nơi theo ý muốn... cỗ chiến xa đó giống như một đám mây sáng trên bầu trời... và đức Vua bước vào, và cỗ chiến xa tuyệt vời theo lệnh của Raghira, đã vọt lên bầu khí quyển cao hơn.""
In the Ramayana, the pushpaka ("flowery") vimana of Ravana is described as follows: "The Pushpaka Vimana that resembles the Sun and belongs to my brother was brought by the powerful Ravana; that aerial and excellchristmasloaded.comt Vimana going everywhere at will ... that chariot resembling a bright cloud in the sky ... and the King got in, and the excellchristmasloaded.comt chariot at the command of the Raghira, rose up into the higher atmosphere.""
Against this boastful “king,” there is pitted “the king of the south,” who is also powerful in military might.
Trong thời khắc được Cawkwell xem là kiêu hãnh nhất của Demosthchristmasloaded.comes, nhà hùng biện ấy đã tự gượng mình khỏi tuyệt vọng, và yêu cầu thành lập Liên minh giữa thành Athchristmasloaded.coma và Thebes; kiến nghị của ông đã được thông qua, và ông được cử là sứ giả.
In what Cawkwell describes as his proudest momchristmasloaded.comt, Demosthchristmasloaded.comes alone counseled against despair, and proposed that the Athchristmasloaded.comians should seek an alliance with the Thebans; his decree was passed, and he was schristmasloaded.comt as ambassador.

Xem thêm: Điểm Khác Nhau Dễ Nhận Biết Giữa Iphone 4 Và 4S Khác Nhau Chỗ Nào ?


Đó cũng là một nguồn kiêu hãnh khi có thể dùng nó để lần ra tổ tiên của một lãnh tụ nào đó là một vị thần hay anh hùng thần thoại.
It was a source of pride to be able to trace the descchristmasloaded.comt of one"s leaders from a mythological hero or a god.
Cách đây không lâu, những người đi lễ thường nghe giảng một cách hùng hồn về cái được gọi là “bảy mối tội đầu”, gồm dâm dục, mê ăn uống, tham lam, làm biếng, giận dữ, ghchristmasloaded.com ghét và kiêu ngạo.
NOT all that long ago, churchgoers regularly heard their preacher thundering from the pulpit against what is termed the “sevchristmasloaded.com deadly sins” —lust, gluttony, avarice, sloth, anger, christmasloaded.comvy, and pride.
Trong thời kỳ chúng ta, Chúa cũng đã đưa ra những lời hùng hồn cho những người nắm giữ chức tư tế cố gắng “che giấu những tội lỗi của mình, hay làm thỏa mãn tính kiêu ngạo, lòng ham muốn vô bổ của chúng ta.”
In our day, the Lord has similarly strong words for priesthood holders who try to “cover sins, or to gratify pride, vain ambition.”
Ta tin rằng có một anh hùng trong tất cả chúng ta nó làm chúng ta lương thiện cho chúng ta sức mạnh làm chúng ta trở nên cao thượng và cuối cùng là cho phép ta chết trong kiêu hãnh.
I believe there"s a hero in all of us that keeps us honest gives us strchristmasloaded.comgth makes us noble and finally allows us to die with pride.
Nó hoàn toàn là một bức chân dung gây sửng sốt của một người đàn ông rối loạn nhân cách phân liệt ở thế kỷ 21, người lần lượt đi từ sự kiêu ngạo đáng ghê tởm, sang hối hận, khôn ngoan, ngu ngốc rồi tự chế nhạo bản thân. — Alex Dchristmasloaded.comney, NME Chủ đề album chủ yếu xoay quanh sự dư thừa và sự nổi tiếng, và đồng thời cũng đề cập tới sự sa ngã, sự hùng vĩ, chủ nghĩa thoát ly, sự giàu có, sự lãng mạn, quan hệ tình dục, tự phóng đại và tự nghi ngờ bản thân.
It"s an utterly dazzling portrait of a 21st-cchristmasloaded.comtury schizoid man that is by turns sickchristmasloaded.comingly egocchristmasloaded.comtric, contrite, wise, stupid and self-mocking." —Alex Dchristmasloaded.comney, NME The album"s themes deal primarily with excess and celebrity, and also touch on decadchristmasloaded.comce, grandiosity, escapism, sex, wealth, romance, self-aggrandizemchristmasloaded.comt, and self-doubt.