Khấu hao tài sản cố định như thế nào

Xác định mức khấu hao tài sản cố định chính xác giúp doanh nghiệp thu hồi lại vốn thắt chặt và cố định sau khi gia sản hết thời hạn sử dụng. Đây là giữa những nghiệp vụ quan trọng đặc biệt trong công tác làm việc kế toán tại các doanh nghiệp. Cũng chính vì thế, kế toán tài chính viên cần cập nhật những quy định mới nhất về xác minh khấu hao tài sản cố định và thắt chặt để xử lý chủ yếu xác. Trong nội dung bài viết này christmasloaded.com sẽ góp doanh nghiệp hiểu rõ về những vấn đề này.

Bạn đang xem: Khấu hao tài sản cố định như thế nào


*

Nhiệm vụ quan trọng của kế toán tài chính viên cần thực hiện


Khấu hao tài sản cố định và thắt chặt là làm gì?

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân chia nguyên giá chỉ của tài sản thắt chặt và cố định một bí quyết có khối hệ thống vào chi phí sản xuất, sale trong thời hạn trích khấu hao.

Tại sao phải tiến hành công tác khấu hao này?

Các doanh nghiệp thực hiện công tác trích khấu hao gia sản nhằm bảo đảm an toàn nguyên tắc tương xứng và tịch thu lại chi tiêu mà công ty lớn đã phải ném ra để đầu tư chi tiêu vào tài sản cố định. Đồng thời, số liệu này cũng là căn cứ để doanh nghiệp thống kê giám sát các ngân sách cho hoạt động tái đầu tư chi tiêu vào sản xuất. 


*

Xác định khấu hao tài sản cố định giúp doanh nghiệp tịch thu lại nguồn chi phí đã vứt ra


Phương pháp tính khấu hao gia sản cố định đúng mực nhất

Có 3 cách thức tính khấu hao tài sản cố định được cỗ Tài bao gồm quy định:

Khấu hao theo mặt đường thẳng

Phương pháp khấu hao theo con đường thẳng là việc xác minh mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định và thắt chặt theo công thức:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của tài sản cố định và thắt chặt = Nguyên giá tài sản cố định/ thời gian khấu hao.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng sẽ được tính bằng cách lấy số khấu hao buộc phải trích cả năm phân tách cho 12 tháng. 

Nếu nguyên giá của tài sản cố định và thắt chặt hoặc thời gian trích khấu hao có đổi khác thì kế toán tài chính viên bắt buộc tính lại mức trích khấu hao trung bình của gia sản cố định. Theo đó, mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định và thắt chặt được xác định bằng cách lấy giá chỉ trị còn lại của tài sản cố định trên số kế toán đưa ra cho thời gian khấu hao xác định lại hoặc thời hạn trích khấu sót lại (chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao ban đầu trừ cho thời hạn đã trích khấu hao) của gia sản cố định. 

Mức trích khấu hao cho năm sau cuối của tài sản thắt chặt và cố định được khẳng định là hiệu số giữa nguyên giá của tài sản cố định và thắt chặt và giá trị khấu hao lũy kế đã có trích đến năm ngoái đó của tài sản cố định. 

Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm

Phương pháp khấu hao theo số lượng, trọng lượng của sản phẩm được khẳng định dựa theo công thức sau đây:

Mức trích khấu hao hồi tháng của tài sản cố định = Số số lượng hàng hóa sản xuất vào thời điểm tháng x nút trích khấu hao bình quân tính mang đến một đơn vị sản phẩm.

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính mang đến một solo vị sản phẩm = Nguyên giá chỉ của tài sản cố định/Sản lượng theo năng suất thiết kế.

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định và thắt chặt bằng tổng mức vốn trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc:

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định và thắt chặt = Số lượng hàng hóa sản xuất trong năm x nút trích khấu hao bình quân tính đến một đơn vị chức năng sản phẩm.

Nếu nguyên giá hoặc nguyên giá bán của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải khẳng định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.

Xem thêm: Cách Nấu Cơm Cho Nước Như Thế Nào, Cách Để Nấu Cơm Bằng Nồi Cơm Điện (Kèm Ảnh)


*

Khấu hao theo trọng lượng của sản phẩm


Khấu hao theo số dư giảm dần

Doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp khấu hao theo số dư sút dần cho các tài sản cố định và thắt chặt có thời hạn khấu hao vừa lòng quy định. 

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản thắt chặt và cố định = giá chỉ trị sót lại của tài sản cố định và thắt chặt x phần trăm khấu hao nhanh.

Trong đó, các chỉ tiêu được khẳng định như sau:

Tỷ lệ khấu hao cấp tốc (%) = tỷ lệ khấu hao theo phương thức đường thẳng x thông số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương thức đường thẳng (%) = (1/ thời hạn trích khấu hao của gia tài cố định) x 100

Hệ số điều chỉnh khẳng định theo thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt được bộ Tài bao gồm quy định dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của gia sản cố địnhHệ số kiểm soát và điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm)1,5
Trên 4 năm ( t > 4 năm)2,0

Vào những năm cuối, mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng hoặc thấp rộng mức khấu hao tính trung bình giữa giá bán trị còn sót lại và thời gian sử dụng sót lại của gia tài cố định, thì tính từ lúc năm kia mức khấu hao được xem bằng giá chỉ trị còn sót lại của tài sản cố định chia đến số năm sử dụng sót lại của tài sản cố định.

Mức trích khấu hao sản phẩm tháng được xem bằng số khấu hao phải trích cả năm phân chia cho 12 tháng.

Những chú ý cần cụ trong nghiệp vụ khấu hao gia sản cố định

Khi xác định khấu hao, kế toán viên cần lưu ý những sự việc sau:

Cập nhật kịp thời những quy định new nhất Xác định đúng thời hạn khấu hao đến từng loại gia sản cố định. Áp dụng đúng cách thức tính cơ mà doanh nghiệp sẽ đăng ký.Khi thay đổi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định phải đk lại và điều chỉnh cân xứng với qui định của pháp luật. 
*

những quy định new về khấu hao tài sản cố định.


Như vậy, thống kê giám sát mức khấu hao tài sản cố định là nghiệp vụ không nặng nề nhưng đòi hỏi kế toán viên yêu cầu nắm được những quy định và vận dụng chính xác.