KỂ CẢ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Quý vị có quyền được cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cũng như dịch vụ thông dịch Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Quý vị có thể được cấp những dịch vụ này 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần.Bạn đang xem: Kể cả tiếng anh là gì

Tốt nhất là quý vị nên dùng dịch vụ thông dịch viên chuyên nghiệp khi đi khám y tế. Quý vị không nên nhờ bạn, người trong gia đình, hay trẻ em để thông dịch cho quý vị.


Bạn đang xem: Kể cả tiếng anh là gì

*

Để được trực tiếp gặp thông dịch viên, xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết:

Người có hẹn: Ai là người có hẹn, quý vị hay con em của quý vị?Chuyên khoa của bác sĩ: Quý vị có hẹn gặp bác sĩ thuộc khoa gì? Quý vị muốn có thông dịch viên nam hay nữ?Khi nào: Quý vị có hẹn lúc mấy giờ? Quý vị muốn thông dịch viên có mặt lúc nào?Nơi nào: Quý vị có hẹn ở đâu? Địa chỉ là gì? Có phải đến một tòa nhà cụ thể nào không?Vì lý do gì: Quý vị có hẹn để làm gì? Khám theo dõi? Khám cố vấn? Khám bệnh?Nếu quý vị cần được giúp thông dịch đúng giờ, đúng lúc thì phải làm gì?Xin gọi cho chúng tôi ít nhất là 10 ngày làm việc trước ngày hẹn của quý vị. Càng có nhiều thì giờ thì chúng tôi càng dễ tìm được thông dịch viên cho quý vị.Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chính xác và đầy đủ.

Phần một: Vì sao dùng thông dịch viên lại quan trọngPhần hai: Quyền và trách nhiệmPhần ba: Làm thế nào để được cấp dịch vụ thông dịch

Tài liệu bằng hình thức quý vị muốn và ngôn ngữ quý vị dùng

Cách yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ quý vị dùng hay hình thức quý vị muốnVui lòng gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên tại số1-888-839-9909(TTY 711)để yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ quý vị dùng/hình thức quý vị muốn. Ban Dịch vụ Hội viên luôn luôn có mặt 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.

Khiếu nại

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại nếu:

Quý vị cảm thấy mình bị từ chối dịch vụ vì bị tàn tật hoặc vì không biết tiếng AnhQuý vị không được cấp thông dịch viênQuý vị muốn khiếu nại về thông dịch viênQuý vị không được cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ của quý vịNhu cầu văn hóa của quý vị không được đáp ứng


Xem thêm: Venting Là Gì - Nghĩa Của Từ Vent Trong Tiếng Việt

*

Có bốn cách nộp đơn khiếu nại:

Viết thư về:Member Services Department1055 W. 7th Street, 10th FloorLos Angeles, CA 90017Gửi fax về213-438-5748Chuyên mục: ĐÀO TẠO