Jellyfish là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự christmasloaded.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Jellyfish là gì

They flannel around like economic jellyfish in a sea of indecision, with no idea where they are going nor any idea why they are going there.
Marine hazards include sharks, jellyfish, sea otters, dolphins, & even crocodiles, depending on the location.
In radially symmetric animals such as the jellyfish & hydra, the nervous system consists of a nerve sầu net, a diffuse network of isolated cells.
Lion"s mane jellyfish have four different stages in their year-long life span: a larval stage, a polyp stage, an ephyrae stage, và the medusa stage.
To prove that the jellyfish was the cause of the syndrome, he captured one và deliberately stung himself.
The attraction"s name comes from the jellyfish-themed parachute ride vehicles, the bubble và 50ft m, kelp-themed towers.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả ý kiến của những biên tập viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press tốt của các nhà cấp phép.
*

a special day or period, usually in memory of a religious sự kiện, with its own social activities, food, or ceremonies

Về việc này


Xem thêm: Sư Tử Hôm Nay, Ngày Hôm Nay Của Sư Tử Thế Nào, Sư Tử Hôm Nay

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Viêm Loét Niêm Mạc Miệng Là Gì ? Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp