Jaguar là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự christmasloaded.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Jaguar là gì

They may be an independent feature, but they could be a conventionalized reduction of a pair of jaguar"s spots.
As mentioned earlier, the empty jaguar throne is placed directly above this figure in the first register, together with a diverse series of warriors.
Most of the lithic use-wear evidence indicates meat & hide processing, và an almost complete jaguar skeleton recovered here, with several bones (particularly metapodials) marked by skinning, suggests hide removal.
True lordship, as one sees, was expressed not only in such status symbols as jaguar & puma thrones, but also in the privilege to per khung auto-sacrificial rituals of fasting.
The forest và wetlvà ecosystems contain more than 800 species of trees, 500 species of birds, and large populations of mammals, including monkeys, jaguars, and tapirs.
They include lions, tigers, leopards, jaguars và pumas, but all but two animals were at large for only one day.
Gone for ever will be the jaguars & black panthers, most of the parrot family & a host of other animals, birds and insects.
Jaguar is now in public ownership và has absorbed much of the taxpayers" money as well as management time.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những biên tập viên christmasloaded.com christmasloaded.com hoặc của christmasloaded.com University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Hà Nội Mua Bugi Denso Iridium Ở Đâu, Chuyên Bugi Denso Iridium Power

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn christmasloaded.com English christmasloaded.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Bạn Đã Biết Dầu Gội Selsun Bán Ở Đâu ? Dầu Gội Selsun Chính Hãng Giá Tốt Tại Bachhoaxanh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp