Intent trong android là gì

Contents

Intent trong Android là 1 trong thành phần quan tiền trọng, một số chức năng của Intent như giúp khởi chạy các thành phần Activity, Services, truyền tài liệu giữa các Activity với nhau…

Intent trong Android là 1 trong những thành phần quan liêu trọng, một số tính năng của Intent như giúp khởi chạy các thành phần Activity, Services, truyền dữ liệu giữa những Activity cùng với nhau…

Đối tượng Intent trong game android giúp các thành phần nằm trong một áp dụng Android rất có thể kết nối với nhau hoặc với những ứng dụng apk khác.

Bạn đang xem: Intent trong android là gì

*

1. Intent là gì?

Intent ở trong gói android.content.Intent và Intent tất cả thể:

Intent rất có thể khởi chạy một Activity, Service…Intent có thể truyền nhận tài liệu giữa các Activity cùng nhau hoặc giữa những ứng dụng.

Xem thêm: Tại Sao Ly Nước Lạnh Có Đọng Nước Bên Ngoài, Tại Sao Khi Đựng Nước Đá Trong Một Cốc

2. Công dụng Intent vào Android

Trong Android cung cấp hai nhiều loại Intent tường minh (explicit) và Intent không tường minh (implicit) mà bạn vẫn sử dụng.

2.1 Khởi chạy Activity hoặc Service

Để ban đầu một Activity bằng phương pháp sử dụng cách làm startActivity(intent)

Intent intent = new Intent(this, MyActivity.class);startActivity(intent);Để bước đầu một Service bằng phương pháp sử dụng phương thức startService(intent)

Intent intent = new Intent(this, MyService.class);startService(intent);2.2 Truyền cài dữ liệu

Để truyền tài liệu cho Intent bằng cách gán đối tượng người dùng Bundle, ví dụ để truyền dữ liệu từ MainActivity sang SubActivity thì lớp MainActivity.class các bạn khai báo sau:

Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SubActivity.class);Bundle bundle = new Bundle();bundle.putString("kind", "admin");bundle.putBoolean("role", true);intent.putExtra("DATA", bundle);startActivity(intent);Lớp SubActivity.class để nhận tài liệu ban mang từ đối tượng Bundle truyền qua:

Intent intent = getIntent();Bundle bundle = intent.getBundleExtra("DATA");String kind = bundle.getString("kind");boolean role = bundle.getBoolean("role");2.3 Nhận tài liệu từ sub-activity

Nếu chúng ta khởi chế tạo ra Activity bằng startActivityForResult() thì lúc Sub Activity được đóng góp lại trong cách thức finish() thì các bạn sẽ truyền tải tài liệu sang lại Activity ban đầu.

Lớp MainActivity.class như sau:

Intent i = new Intent(MainActivity.this, SubActivity.class);startActivityForResult(i, REQUEST_CODE);Lớp SubActivity.class như sau:


Overridepublic void onFinish() Intent intent = new Intent(); intent.putExtra("kind", "mykind"); intent.putExtra("data", "mydata"); setResult(274, intent); finish();Lớp MainActivity.class trong phương thức onActivityResult() như sau: