In The Red Là Gì

xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 83 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng chổ chính giữa và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: In the red là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are RED IN THE FACE and FEELING BLUE.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là RED IN THE FACE với FEELING BLUE.

Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer they’re green, richly green, then Fall slowly comes và they become light yellow, red, dark yellow, brown... A painter palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks to enjoy the gorgeous sight of Fall foliage. Today, Mai Lan and Mike are sitting in a colorful forest on the xanh Ridge Mountain.

Mùa thu ở Bắc Mỹ Châu thiệt đẹp. Lá đổi màu. Vào ngày hè lá xanh, xanh tươi, rồi thu tới, lá chuyển vàng nhạt, đỏ, kim cương sẩm, nâu... Như bảng màu của một họa sĩ. Khác nước ngoài tấp nập ở các công viên non sông để hưởng thụ cảnh lá mùa thu. Hôm nay Mai Lan cùng Mike đang dần ngồi vào rừng đầy mầu sắc đẹp ở núi xanh Ridge.

MAI LAN: Mike. This is incredible! Look around, it’s so beautiful here!

Mike. Cấp thiết tưởng tượng. Anh nhìn tổng thể quanh xem, rất đẹp quá xá!

MIKE: Wonderful. The sky’s blue, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words!

Tuyệt vời. Trời xanh, lá cây đủ sắc đầy đủ màu. Lời nào tả nổi!

MAI LAN: I suddenly feel so thankful, thankful for this beautiful sight, thankful for having healthy eyes lớn enjoy it.

Tôi bỗng thấy cảm giác biết ơn, hàm ân cảnh đẹp nhất này, biết ơn gồm đôi mắt tốt lành để nhưng hưởng cảnh đẹp.

MIKE: Mai Lan. You’re really thoughtful. I have the same feeling. & I also think about the colors that we use in the English language.

Mai Lan, cô thực là tất cả ý nghĩ sâu sắc. Tôi cũng cảm xúc như thế. Và tôi cũng nghĩ đến các màu sắc ta dùng trong Anh ngữ.

MAI LAN: Can you tell me specifically what you’re talking about?

Anh nói theo cách khác rõ thêm về điều anh đang nêu lên không?

MIKE: Of course,yes. Vày you know the expression “red in the face”?

Dĩ nhiên được. Cô gồm biết thành ngữ "red in the face" không?

MAI LAN: Does it mean angry?

Đó nghĩa là khó tính phải không?

MIKE: Well. Lớn mean getting angry, they say “seeing red” as in this sentence: Mary saw red when Helen said she was dishonest.

À. Để nói tới lên cơn giận, tín đồ ta nói cần sử dụng "seeing red" như vào câu "Mary saw red (thấy màu sắc đỏ) khi Helen nói là cô bất lương".

MAI LAN: Then what about “red in the face”? What does it mean?

Còn "red in the face" thì sao? tức thị gì?

MIKE: Red R-E-D in the face F-A-C-E. To lớn be red in the face means to suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Roberson’s arm at her birthday party.

Red R-E-D in the face F-A-C-E. Lớn be red in the face có nghĩa là cảm thấy ngượng, xấu hổ. Tôi ngượng vượt khi tấn công đổ cà phê vào cánh tay bà Robertson trong tiệc sinh nhật của bà.

MAI LAN: Can I say: Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?

Tôi nói theo một cách khác thế này được không: Ron ngượng đỏ mặt lúc anh ta tin tức lầm lẫn tín đồ thắng quán quân thi hát với những người thắng giải nhì?

MIKE: Yes. Yes. That’s correct.

Đúng, đúng. Cố kỉnh là đúng đấy.

MAI LAN: vày you know any idioms with the màu sắc blue?

Anh tất cả biết thành ngữ làm sao với greed color lơ không?

MIKE: Feeling blue! BLUE!

Cảm thấy xanh lơ, xanh ! blue !

MAI LAN: Does that mean “hope”?

Có nghĩa là mong muốn à?

MIKE: No, no. Feeling xanh means feeling sad. For example, Sarah felt xanh when her best friend Lee-Ann moved lớn California.

Không, không. Cảm thấy blue (xanh lơ) nghĩa là cảm xúc buồn. Ví dụ Sarah "thấy xanh lơ" khi bạn bè của cô là Lee-Ann dọn đi California.

MAI LAN: That’s really the case.They were such close friends: they used to lớn walk to school together, on weekends they went lớn the gym together & they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Lee-Ann moved khổng lồ California.

Đúng là trường thích hợp đó. Họ là chúng ta thân, họ thường hay cùng nhau đi dạo đến trường, vào ngày cuối tuần họ cùng đi số đông dục ở sân tập và thường hay vai trung phong sự cùng với nhau. Cụ thể là Sarah bi đát khi Lee-Ann dọn đi California.

Xem thêm: Bạn Nên Nuôi Giống Chó Cảnh Nào? Tư Vấn Cách Lựa Chọn Hợp Lý!

MIKE: & I felt blue when I called you up, left a message, but you didn’t hotline me back the whole day!

Và tôi bi thảm khi gọi phone mang đến cô, còn lại tin nhắn nhưng cô không gọi lại tôi nguyên một ngày!

MAI LAN: Sorry, Mike. I forgot to kiểm tra for phone messages on that day.

Xin lỗi Mike. Tôi quên xem lời nhắn trên điện thoại hôm đó.

MIKE: Sometimes, people feel xanh for no reasons. They say the gloomy sky causes them to feel blue.

Đôi khi tín đồ ta thấy bi thảm mà không tồn tại lý do. Họ đổ lỗi là thai trời u ám và đen tối làm họ buồn.

MAI LAN: Well, I remember we learned an idiom with “green”. Barry was green with envy when he saw his cousin drove a new Mercedes.

À, tôi ghi nhớ mình học tập một thành ngữ với màu xanh lá cây “green”. Barry xanh mặt vị ghen tức trong khi thấy cậu em bọn họ lái chiếc xe Mercedes mới.

MIKE: Mai Lan, you have such good memory!

Mai Lan, cô có trí nhớ giỏi lắm!

MAI LAN: You see, I’m learning English, so I try to use new idioms when there’s a chance. Idioms make a language special và interesting.

Anh à. Tôi vẫn học tiếng Anh mà. Vị vậy khi nào có dịp là tôi cụ dùng thành ngữ mới. Thành ngữ tạo nên một ngữ điệu thành đặc biệt quan trọng và hứng thú.

MIKE: Yes. Idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.

Đúng. Thành ngữ bao gồm nghĩa quánh biệt, chưa hẳn dò chân thành và ý nghĩa từng chữ nhưng hiểu được.

MAI LAN: When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language, we use it like native speakers.

Khi ta dùng những thành ngữ đúng trong các Anh ngữ, ta cảm thấy rất thực sự thông thạo ngôn từ này, ta nói như fan sinh ra trên đây, như người phiên bản xứ!

MIKE: Yes. That’s right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. “Grey matter” for example.

Đúng, đúng đó. Có nhiều thành ngữ với màu nữa. Tôi có thể nói rằng thêm vài từ. "Grey matter" chẳng hạn.

MAI LAN: Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain and spinal cord, figuratively it refers to the intellect, the nguồn of thought. Is that right?

Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R có nghĩa là phần màu sắc xám của óc và của mặt đường tủy sống. Nghĩa bóng là sự việc thông thái, sức mạnh của tứ tưởng.

MIKE: Precisely. I say: Mai Lan has a great khuyến mãi of grey matter. Mai lan is very smart!

Đúng vậy. Tôi nói: Mai Lan có khá nhiều "chất xám". Mai Lan thông minh lắm.

MAI LAN: Come on, Mike. How I wish that were true.

Thôi mà, Mike. Tôi ước gì đó là sự thực.

Hôm nay bọn họ vừa học nhì thành ngữ : RED IN THE FACE nghĩa là NGƯỢNG ĐỎ MẶT và FEEING xanh nghĩa là CẢM THẤY BUỒN. Hằng trung tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học tới.