Hết Giờ Tiếng Anh Là Gì, Hết Giờ Trong Tiếng Anh Là Gì

Ex:Sheranout of time & didn'tfinishthe lastquestion.(Cô ấy đã hết tiếng và ko xong xuôi được thắc mắc cuối cùng)

2.Quý Khách sẽ xem: Hết tiếng giờ đồng hồ anh là gì

on time: đúng giờ

Ex:The train arrived righton time(Đoàn tàu đã đi đến đúng giờ)

3.

Bạn đang xem: Hết giờ tiếng anh là gì, hết giờ trong tiếng anh là gì

in time: kịp giờ

Ex:Will we be in time for the six o'clock train?(Chúng ta đã kịp giờ đồng hồ chuyến tàu 6 tiếng chứ?)

4. by that time: mang lại lúc đó

Ex:By that time tomorrow I will have leftĐến ngày mai tôi vẫn rời ra khỏi đây

5. in no time: vô cùng nhanh

Ex:The kids will be leaving home page in no time.Những đứa ttốt này đang rời ra khỏi nhà rất nhanh

6. once upon a time: ngày xửa ngày xưa

Ex:once upon a time there was a beautiful princess.(Ngày xửa thời trước có một nàng tiểu thư xinh đẹp)

7. in the meantime: đồng thời, thuộc lúc

Ex:A new school is being built, but in the meantime this school building remains seriously overcrowded.(Một ngôi trường bắt đầu đang được xây dưng, nhưng mà vào từ bây giờ ngôi ngôi trường vẫn bị quá cài nghiêm trọng)

8. for the time being: trợ thì thời

Ex:I am staying at home for the time being

(Tạm thời tôi vẫn vẫn ở nhà)

9. take time out: dành riêng thời gian

Ex:She is taking time out from her music career for a year.(Cô ấy vẫn dành 1 năm cho việc nghiệp âm thanh của mình)

at the same time: cùng lúc

Ex:Wearrivedatthesametime(Chúng tôi đã đến thuộc lúc)

11.

Xem thêm: Vị Trí Đặt Cây Kim Ngân Nên Đặt Ở Đâu, Cây Kim Ngân Đặt Hướng Nào Thì Tốt Cho Gia Chủ

for a long time: khoảng tầm thời hạn dài

Ex:I waited for a long time, but she didn’t arrive sầu.(Tôi đã chờ một thời gian lâu năm, tuy nhiên cô ấy đang không đến)

12. fromtime to time = sometimes: thỉnhthoảng

Ex:Fromtimetotime,Iliketogofishinginsteadof goingtowork(Thỉnh phảng phất, tôi say mê đi câu cá nắm vị đi làm)

13. in a short time: trong thời hạn ngắn

Ex:Therecessionhasputmostofthemanufacturingplants inshorttime(Sự suy thoái và khủng hoảng tài chính vẫn đặt hấu hết những nhà máy sản xuất phân phối vào thời hạn ngắn)

14. at any time: vào khoảng đó

Ex:You can remove any web5_user from your chat environment anytime

15. full-time job: quá trình giờ đồng hồ hành chính

Ex:I was offered full time jobat the restaurant(Tôi đã được ý kiến đề nghị một quá trình giờhành thiết yếu ở trong nhà hàng)16. time after time: lần này cho lần khác

Ex:You'vemadethesameerrortimeaftertime(Quý khách hàng gây ra lỗi này không còn lần này đến lần khác)

17. behind the time: lờ đờ tiến độ, đi sau thời đại

Ex:Sarahisabitbehindthetimes(Saral chậm rì rì tiến trình một chút)

18. spend time doing sth: dành riêng thời gian có tác dụng gì

Ex:He usually spends much time preparing his lessons(Anh ấy hay để nhiều thời hạn cho các bài học kinh nghiệm của anh ấy ta)