HẠT NỞ MUA Ở ĐÂU

Đất tinc thể tLong cây tuyệt còn gọi là hạt trân châu tdragon cây thực trang bị là nhiều loại đất tự tạo được chiết xuất từ nhựa cây vạn vật thiên nhiên áp dụng technology chuyên môn cao để sản xuất thành.Hạt đất tinc thể có khả năng ngày càng tăng form size với giữ lại nước tốt nhất có thể đặc biệt quan trọng nó còn hỗ trợ mối cung cấp thức nạp năng lượng bổ dưỡng mang đến cây sửa chữa khu đất với nước.

Quý khách hàng lưu ý sản phẩm của Shop được thiết kế từ bỏ 100% nguyên tố tự nhiên và thoải mái không hương thơm, ko phai màu, không Hóa chất ô nhiễm và độc hại khi ngâm nước ko có tác dụng dơ nước, nước vẫn trong không hương thơm không color.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":20946,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_color":"xanh-duong","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":20947,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_color":"vang","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":20948,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_color":"trong-suot","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":20949,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_color":"mix-nhieu-mau","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":20950,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_color":"do","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":20951,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_color":"cam","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":20952,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_color":"tim","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT","caption":"","url":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","alt":"","src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","srcset":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg 670w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg 150w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-300x300.jpg 300w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-180x180.jpg 180w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-200x200.jpg 200w, https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","full_src_w":670,"full_src_h":670,"gallery_thumbnail_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://christmasloaded.com/wp-content/uploads/2016/07/HTB1Dr5jJVXXXXb9XpXXq6xXFXXXT.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1182,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SKB-1180","variation_description":"","variation_id":23192,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
ColorChọn một tùy chọnCamĐỏMIX nhiều màuTímTrong suốtVàngXanh DươngXanh Lá