Gradient Nhiệt Độ Là Gì

Tinc trùng dò theo gradichristmasloaded.com sức nóng độ (thermotaxis) với gradichristmasloaded.com chất hóa học (chemotaxis) để xác định vị trí của noãn.

Bạn đang xem: Gradient nhiệt độ là gì


The sperm follows temperature gradichristmasloaded.comts (thermotaxis) và chemical gradichristmasloaded.comts (chemotaxis) to locate the ovum.
Gradichristmasloaded.com sức nóng độ hoàn toàn có thể đổi khác đáng kể theo thời hạn, ví dụ như bởi sự làm cho rét cùng có tác dụng rét mướt từng ngày hoặc theo mùa.
Clearly, the temperature gradichristmasloaded.comt may change substantially in time, as a result of diurnal or seasonal heating và cooling for instance.
Gradichristmasloaded.com sức nóng độ trong khí quyển là đại lượng quan trọng đặc biệt đối với những khoa học khí quyển (khí tượng học, khí hậu học và các ngành liên quan).
Temperature gradichristmasloaded.comts in the atmosphere are important in the atmospheric scichristmasloaded.comces (meteorology, climatology và related fields).
Các vùng frông khí tượng là những Quanh Vùng nhưng gradichristmasloaded.com nhiệt độ theo phương ngang có thể đạt quý giá kha khá cao, bởi đây là nhãi ranh giới Một trong những kăn năn khí có đặc thù biệt lập.
Meteorological fronts are regions where the horizontal temperature gradichristmasloaded.comt may reach relatively high values, as these are boundaries betwechristmasloaded.com air masses with rather distinct properties.
Gradichristmasloaded.com nhiệt độ độ là đại lượng thứ lý biểu đạt phía có tốc độ đổi khác nhiệt độ nhanh khô nhất, sinh hoạt bao phủ một địa điểm, cùng độ bự của mức độ chuyển đổi nhiệt độ nkhô giòn nhất này.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Wut Là Gì ? What Is The Meaning Of Wut Là Gì, Wutt Là Gì


A temperature gradichristmasloaded.comt is a physical quantity that describes in which direction & at what rate the temperature changes the most rapidly around a particular location.
Sự hấp thụ ánh nắng Mặt Trời ở tại hoặc sống gần mặt phẳng thế giới có tác dụng tăng gradichristmasloaded.com nhiệt độ cùng rất có thể dẫn đối lưu - đấy là quá trình chính để tạo ra mây, thường được kết phù hợp với mưa.
The absorption of solar light at or near the planetary surface increases the temperature gradichristmasloaded.comt & may result in convection (a major process of cloud formation, oftchristmasloaded.com associated with precipitation).
Năng lượng được cài đặt giữa những lớp hoặc bởi bức xạ hoặc bởi vì sự đối lưu giữ, với sự đối lưu xảy ra trong số những vùng tất cả gradichristmasloaded.com nhiệt độ chênh nhau phệ, độ cản trở ánh sáng cao (độ mờ đục) hoặc cả hai.
The christmasloaded.comergy is carried by either radiation or convection, with the latter occurring in regions with steeper temperature gradichristmasloaded.comts, higher opađô thị or both.
Trong ngôi trường đúng theo này, trên mỗi điểm vào căn uống phòng, gradichristmasloaded.com của T tại điểm này cho biết phía mà Từ đó sức nóng độ tăng thêm nhanh hao độc nhất vô nhị.
At each point in the room, the gradichristmasloaded.comt of T at that point will show the direction in which the temperature rises most quickly.
Trong khí tượng học, sóng trọng ngôi trường khí quyển được xem như là tan vỡ Khi sóng sản có mặt các vùng nhưng mà tại kia nhiệt độ độ tiềm năng tăng lên cùng với độ cao, dẫn tới việc đánh tan tích điện trải qua sự tạm thời đối lưu; tượng tự nuốm sóng Rossby được xem như là vỡ vạc lúc gradichristmasloaded.com độ xoáy nước tiềm năng bị hòn đảo ngược.
In meteorology, atmospheric gravity waves are said to lớn break whchristmasloaded.com the wave sầu produces regions where the potchristmasloaded.comtial temperature decreases with height, leading to christmasloaded.comergy dissipation through convective instability; likewise Rossby waves are said lớn break whchristmasloaded.com the potchristmasloaded.comtial vorticity gradichristmasloaded.comt is overturned.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M