Former là gì

Former + dòng nào đấy => tức là chiếc nào đấy là thế, cũ, đã có lần là chiếc gì đó, nghe cực nhọc đọc tởm